Bizi takip edin
|
EN

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CBM 101 Tıbbın Klinik Temelleri I 1 2 2 3
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
HSP 101 İnsan Toplum Gezegen I 2 0 2 2
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
SBM 101 Tıbbın Bilimsel Temelleri I 12 4 14 16
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CBM 102 Tıbbın Klinik Temelleri II 1 2 2 3
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HSP 102 İnsan Toplum Gezegen II 2 0 2 3
SBM 102 Tıbbın Bilimsel Temelleri II 12 4 14 16
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CBM 201 Tıbbın Klinik Temelleri III 1 2 2 4
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
HSP 201 İnsan Toplum Gezegen III 2 2 3 4
SBM 201 Tıbbın Bilimsel Temelleri III 14 4 16 18
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CBM 202 Tıbbın Klinik Temelleri IV 2 2 3 4
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
HSP 202 İnsan Toplum Gezegen IV 2 2 3 4
SBM 202 Tıbbın Bilimsel Temelleri IV 16 4 18 18
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CBM 301 Tıbbın Klinik Temelleri V 2 4 4 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
HSP 301 İnsan Toplum Gezegen V 2 0 2 3
SBM 301 Tıbbın Bilimsel Temelleri V 16 2 17 18
Toplam : 31
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CBM 302 Tıbbın Klinik Temelleri VI 2 4 4 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
HSP 302 İnsan Toplum Gezegen VI 2 0 2 3
SBM 302 Tıbbın Bilimsel Temelleri VI 16 2 17 18
Toplam : 31
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CCS 400 Staj Temeller 20 10 6 8
CCS 401 Genel Cerrahi ve Anesteziyoloji 14 16 13 13
CCS 402 Kardiyopulmoner Tıp ve Enfeksiyon Hastalıkları 14 16 13 13
CCS 403 İç Hastalıkları 14 16 13 13
CCS 404 Genitoüriner Tıp 14 16 13 13
Toplam : 60
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CCS 400 Staj Temeller 20 10 6 8
CCS 401 Genel Cerrahi ve Anesteziyoloji 14 16 13 13
CCS 402 Kardiyopulmoner Tıp ve Enfeksiyon Hastalıkları 14 16 13 13
CCS 403 İç Hastalıkları 14 16 13 13
CCS 404 Genitoüriner Tıp 14 16 13 13
Toplam : 60
5. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CCS 501 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 14 18 14 14
CCS 502 Duyu Sistemi Hastalıkları 14 18 14 14
CCS 503 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Acil Tıp 14 18 14 14
CCS 504 Nöropsikiyatri 14 18 14 14
ELEC 005 Seçmeli Ders V 0 0 0 4
Toplam : 60
5. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CCS 501 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 14 18 14 14
CCS 502 Duyu Sistemi Hastalıkları 14 18 14 14
CCS 503 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Acil Tıp 14 18 14 14
CCS 504 Nöropsikiyatri 14 18 14 14
ELEC 005 Seçmeli Ders V 0 0 0 4
Toplam : 60
6. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 0 0 0 3
INT 600 Temeller 0 0 0 4
INT 601 Halk Sağlığı İntörnlüğü 0 0 0 4
INT 602 İç Hastalıkları İntörnlüğü 0 0 0 10
INT 603 Aile Hekimliği İntörnlüğü 0 0 0 4
INT 604 Pediatri İntörnlüğü 0 0 0 10
INT 605 Kadın Hastalıkları ve Doğum İntörnlüğü 0 0 0 5
INT 606 Cerrahi Hastalıklar ve Anesteziyoloji İntörnlüğü 0 0 0 5
INT 607 Nöropsikiyatri İntörnlüğü 0 0 0 5
INT 608 Acil Tıp İntörnlüğü 0 0 0 10
Toplam : 60
6. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 0 0 0 3
INT 600 Temeller 0 0 0 4
INT 601 Halk Sağlığı İntörnlüğü 0 0 0 4
INT 602 İç Hastalıkları İntörnlüğü 0 0 0 10
INT 603 Aile Hekimliği İntörnlüğü 0 0 0 4
INT 604 Pediatri İntörnlüğü 0 0 0 10
INT 605 Kadın Hastalıkları ve Doğum İntörnlüğü 0 0 0 5
INT 606 Cerrahi Hastalıklar ve Anesteziyoloji İntörnlüğü 0 0 0 5
INT 607 Nöropsikiyatri İntörnlüğü 0 0 0 5
INT 608 Acil Tıp İntörnlüğü 0 0 0 10
Toplam : 60
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CCS 510 Seçmeli Staj 0 0 0 4
ENG 310 On kosul İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
INT 610 Seçmeli İntörnlük 0 0 0 3
MED 210 Bilimde Felsefi ve Tarihsel Çalışmalar 3 0 3 5
MED 215 Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar ve Araçlar 3 0 3 5
MED 220 Biomedikal Bilimlerde Araştırma Becerileri 3 0 3 5
MED 225 Uygulamalı Elektrofizyoloji 0 0 0 0
MED 230 Görsel Düşünme: Fiziksel Tanı Sanatı 3 0 3 5
MED 250 Toplum Tabanlı Temel Sağlık Hizmetleri 3 0 3 4
MED 260 Bağışıklık Bilimine Giriş 3 0 3 4
MED 270 Tıp Bilimlerinde Proje Yazma 3 0 3 4
MED 280 Toplumsal Cinsiyet ve Nicel Araştırmalar 1 2 2 4
MED 290 Toplumsal Cinsiyet ve Nitel Araştırmalar 1 2 2 4
MED 310 İmmünoloji ve Kansere Güncel Bakış 3 0 3 5
MED 320 Klinik Biyoinformatiğin Temelleri 1 2 2 4
MED 330 Bilimsel Yazım ve Sunum İlkeleri 3 0 0 4
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.