Tıp Fakültesi

HSP 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Toplum Gezegen III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HSP 201
Güz
2
2
3
4

Dersin Amacı Bu dersi tamamlayan öğrencilerin, yaşam biçimi davranışları ile yaşam tehdit eden kronik hastalıklar arasındaki ilişkiyi açıklamaları, diyet, fiziksel aktivite, uyku, stress, tütün /alkol kullanımı, ekran zamanı gibi bazı yaşam biçimi ile ilişkili risk faktörlerini tanımlayabilmesi, yaşam biçimi ile ilişkili hastalıkların önlenmesinde , hastalık yönetiminde ve küresel hastalık yükünün azaltılmasında yaşam biçimi değişikliklerinin önemini tanımlayabilmesi, bireysel ve toplumsal düzeyde yaşam tarzını iyileştirmek amacıyla kullanılabilecek yöntemleri tartışabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Yaşam biçimi davranışları (beslenme, fiziksel aktivite, uyku, iyilik hali, bağımlılık vb.) ile bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar arasındaki ilişkiyi açıklayabilmesi
 • 2.Yaşam biçimi ve bununla ilişkili kronik hastalıkların, küresel ve ulusal hastalık yükü üzerindeki etkisini tanımlayabilmesi
 • 3.Sağlıklı yaşam biçimi girişimlerinin hastalıkların önlenmesi, yönetimi ve hatta geri dönüştürülmesindeki önemini açıklayabilmesi
 • 4.Sağlıklı bir yaşam biçimi için sosyoekonomik ve çevresel risk faktörlerini değerlendirebilmesi
 • 5. Sağlıklı bir yaşam biçimi için sosyoekonomik ve çevresel risk faktörlerini değerlendirebilmesi
 • 6.Toplumda sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmek için stratejileri tartışabilmesi
 • 7.Ulusal sağlık politikasının ve sağlığın sosyal belirleyicilerinin, nüfusun sağlıklı yaşam biçimi davranışını iyileştirmekteki rolünü tartışabilmesi
 • 8.Sağlıklı bir yaşam biçimi konusunda bireylere ve topluma yönelik eğitim verebilmesi için gereken temel becerileri gösterebilmesi
 • 9.Kendini yaşam biçimi alışkanlıklarının belirli perspektiflerden değerlendirdiği, güçlü ve zayıf yönlerini tanımladığı, geliştirilmesi gereken yönleri için bir gelişim planı oluşturduğu bir öz-değerlendirme yapabilmesi beklenmektedir.
Ders Tanımı Bu derste, yaşam tehdit eden kronik hastalıkların gelişiminde yaşam biçimi faktörlerinin rolü ve yaşam biçimi ile ilişkili olan kronik hastalıkların önlenmesi, yönetimi ve iyileştirilmesinde yaşam tarzı girişimlerinin önemi ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 YAŞAM BİÇİMİ TIBBI TANITIMI İEÜ YAŞAM BİÇİMİ TIBBI DERS PROGRAMI TANITIMI: Yaşam Biçimi Tıbbına Giriş İEÜ Yaşam Biçimi Tıbbı Ders Programı Tanıtımı “Yaşam Biçimi Tıbbı” konusunda Küçük Grup Çalışması ve Grup sunumları NextGenU Lifestyle Medicine Online Course Module 1. https://nextgenu.org/course/view.php?id=205#section-2
2 BESLENME ve SAĞLIK “Sağlıklı ve dengeli” diyet Küçük Grup Çalışması: “Tabağım” NextGenU Lifestyle Medicine Online Course Module 4 https://nextgenu.org/course/view.php?id=205#section-20
3 DİYET ve SAĞLIK Akdeniz Diyeti: Sağlıkla İlgili Ortak Özellikler ve Kanıtlar “Akdeniz diyetinin tanımları ve potansiyel sağlık yararları:” üzerine Grup çalışması Grup Çalışması Rapor Sunumları Önerilen review makaleler
4 FİZİKSEL AKTİVİTE ve SAĞLIK Terminolojinin tanımı: fiziksel aktivite, egzersiz, fiziksel uygunluk. Günlük yaşamda fiziksel aktivite bileşenlerinin (aerobik, kuvvet, esneklik ve denge) değerlendirilmesi. Sağlıkla İlgili ve Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk, AB ALPHA Projesi ve ABD FITNESSGRAM Projesi Arasındaki Fark “X ile ilgili fiziksel uygunluğun bileşenleri ne olabilir?” Video tabanlı tartışmalar, Takım tabanlı Etkinlik NextGenU Lifestyle Medicine Online Course Module 3 https://nextgenu.org/course/view.php?id=205#section-13
5 UYKU ve SAĞLIK Uyku Tıbbı: Tarihçe ve içerik Uyku Hijyeni Uyku Bozukluğu Değerlendirme ve Yönetimi Olgu Tabanlı Çalışma NextGenU Lifestyle Medicine Online Course Module 5 https://nextgenu.org/course/view.php?id=205#section-25
6 STRESS ve SAĞLIK Stres yönetimi ve iyilik halinin korunması Grup çalışması: Olgu bazlı tartışma Tıp öğrencisi ve hekim tükenmişliği: risk faktörleri ve önleyici stratejiler NextGenU Lifestyle Medicine Online Course Module 8 https://nextgenu.org/course/view.php?id=205#section-37ef
7 TÜTÜN ALKOL ve SAĞLIK Sigara BIrakmanın Temelleri : Sigara Bırakmanın kronik hastalıkların Önlenmesi ve tedavisindeki rolü Grup Çalışması : Sigara bırakmada kullanılan ilaç ve tedaviler Alkol Tüketen Ergen ve Erişkinlerde Yaşam Biçimi Girişimleri ile Davranış Değişikliği Olgu Tartışması : Alkolik Karaciğer Hastalığı NextGenU Lifestyle Medicine Online Course Module 6 https://nextgenu.org/course/view.php?id=205#section-28 Module 7 https://nextgenu.org/course/view.php?id=205#section-32
8 KLİNİK PRATİKTE YAŞAM BİÇİMİ TIBBI I Tip II Diabet and Yaşam biçimi Yaşam Biçimi Tıbbı : Olgu Tartışması Hipertansiyon ve Yaşam Biçimi Yaşam Biçimi Tıbbı : Olgu Tartışması
9 KLİNİK PRATİKTE YAŞAM BİÇİMİ TIBBI II Pediatri ve Yaşam Biçimi Tıbbı Pediatride Yaşam Biçimi Tıbbı : Olgu Bazlı Tartışma
10 YAŞAM BİÇİMİ ve TOPLUM TABANLI ÇALIŞMALAR I Yaşam Biçimi ile İlişkili Toplum Tabanlı Çalışmalar : Tütün Kontrolü Grup Çalışması : Proje (Yaşam Biçimi ile İlişkili Toplum Tabanlı Çalışmalar ; beslenme, alkol, akıllı telefon, uyku, stress yönetimi )
11 YAŞAM BİÇİMİ ve TOPLUM TABANLI ÇALIŞMALAR II Yaşam Biçimi ile İlişkili Toplum Tabanlı Çalışmalar ; beslenme, alkol, akıllı telefon, uyku, stress yönetimi Sunum ve Tartışma: Proje (Yaşam Biçimi ile İlişkili Toplum Tabanlı Çalışmalar ; beslenme, alkol, akıllı telefon, uyku, stress yönetimi )
12 YAŞAM BİÇİMİ ve EPİGENETİK Yaşam biçimi ve epigenetik Beslenme, epigenetik ve kanser Küçük grup çalışması “Tabağımdan genlerime “Tabağımdan genlerime” grup sunumları Seçilen makalelerin incelenmesi
13 YAŞAM BİÇİMİ ANKETİ SONUÇLARI Anket Sunumları: Beslenme Anket Sunumları: Fiziksel aktivite Anket Sunumları: Sigara ve alkol, akıllı telefon bağımlılığı Anket Sunumları: Stres yönetimi, uyku Tıp Öğrencilerinin yaşam biçimi anketinin analizi
14 SAĞLIK HEDEFLERİ ve AKILLI (“SMART”) AMAÇ BELİRLEME Sağlık Hedefleri Sağlık için Akıllı Hedef Belirleme Yöntemi Yaşam Biçimi Dersi üzerine refleksiyon ve geri bildirimler 2019'da yaşam biçiminize ait refleksiyon ve sağlıklı yaşam biçimi için hedef belirleme : “SMART” yöntemi “Şimdiden Bir Yıl Sonrası” alıştırması: 2021 için sağlıklı yaşam hedefi /hedefleri belirleme çalışma sayfası hazırlanması Yaşam Biçimi Yaz Kursu
15 YAŞAM BİÇİMİ TIBBI ve KAMPÜS UYGULAMALARI Grup Çalışması: Kampüste öğrenci inisiyati olarak yaşam biçimi girişimleri üzerine çalışma Kampüste öğrenci inisiyati olarak yaşam biçimi girişimleri üzerine önerilen grup projelerinin sunumu ve tartışma Yaşam Biçimi Anket sonuçlarının analiz ve yorumu
16 FINAL EXAM
17 Dönemin gözden geçirilmesi  
18 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

1. ELMO/ The Lifestyle Medicine course/Nutrition, Physical activity, Tobacco, alcohol, sleep health, emotional and mental well being, sexuality and health.

 

http://nextgenu.org/course/view.php?id=205#19

Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Türkiye Beslenme Rehberi 2015 https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10915,tuber-turkiye-beslenme-rehberipdf.pdf
 2. Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması
 3. Lifestyle Medicine Evidence Review –American Collage of Preventive Medicine
 4. WHO Global status report on noncommunicable diseases 2014 https://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en/
 5. WHO Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020 https://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/
 6. Egger G, Climstein M. Chapter 8 Physical Activity: Generic Prescription for Health. In: Egger G, Binns A, Rossner S. Lifestyle Medicine: Managing D,seases of Lifestyle in the 21 st Century. 2nd ed. North Ryde, Australia: McGraw-Hill; 2010:91-110.
 7. Courneya K.S, Rogers L.Q, Campbell K.L, Vallance J.K, Friedenreich C.M. Top 10 research questions related to physical activity and cancer survisorship. Research Quarterly for Exercise and Sport; 86, 107-116, 2015.
 8. RIGGS, J. A. (2001). Obesity: assessment and management in primary care. Am Fam Physician63(11), 2185-2197.
 9. TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu-2019
 10. Ling and Ronn, Epigenetics in Human Obesity and Type 2 Diabetes. Cell Metabolism, 2019; 29(5): 1028–1044.
 11. Alvarado-Cruz, et al. Environmental Epigenetic Changes, as Risk Factors for the Development of Diseases in Children: A Systematic Review. Annals of Global Health, 2018; 84(2), pp. 212–224.
 12. Gomes, et al. Epigenetic vulnerability and the environmental influence on health. Experimental Biology and Medicine, 2013; 238: 859–865.
 13. Gomes. Lifestyle and Preventive Medical Epigenetics (Chapter 6).
 14. Toro-Martin, et al. Precision Nutrition: A Review of Personalized Nutritional Approaches for the Prevention and Management of Metabolic Syndrome. Nutrients, 2017; 9(8).
 15. Grazioli, et al. Physical activity in the prevention of human diseases: role of epigenetic modifications. BMC Genomics, 2017; 18(Suppl 8):802.
 16. Joehanes, et al. Epigenetic Signatures of Cigarette Smoking. Circ Cardiovasc Genet, 2016; 9(5): 436–447.
 17. Zhang, et al. Diet and the epigenome. Nature Communications, 2018; 9:3375.
 18. Alegría-Torres Jorge A, Baccarelli A, Bollati V. Epigenetics and lifestyle Epigenomics. 2011 June ; 3(3): 267–277. doi:10.2217/epi.11.22.
 19. Updating the Mediterranean Diet Pyramid towards Sustainability: Focus on Environmental Concerns. Int J Environ Res Public Health. 2020 25;17(23):8758. DOI: 10.3390/ijerph17238758.
 20. Lăcătușu CM, Grigorescu ED, Floria M, et al. The Mediterranean Diet: From an Environment-Driven Food Culture to an Emerging Medical Prescription. Int J Environ Res Public Health. 2019 Mar 15;16(6):942. doi: 10.3390/ijerph16060942.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
2
36
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
2
36
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
10
10
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
117

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.