Bizi takip edin
|
EN

Dekanın Mesajı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, Dünya’nın ve Ülkemizin değişen sağlık sorunlarına çözümler üretecek, insanı psikolojisi, sosyal ve biyolojik çevresiyle bir bütün olarak değerlendirecek, sorunları tanımlayıp onlara çözüm üretmede sistematik yaklaşım sergileyecek, liderlik becerilerine ve profesyonel değerlere sahip hekimler yetiştirmek üzere üç yıllık bir hazırlık döneminden sonra, 2017 Eylül’ünde yola çıktık. Müfredatımızı kurgularken bu hedefler çerçevesinde gezegen sağlığı, yaşam biçimi tıbbı gibi yeni kavramları müfredatına Türkiye’de ilk ekleyen fakülte olduk. Müfredatımızı birbirinin üzerine eklenen bilgi ve beceriler olarak planladık. Bu çerçevede birinci sınıfta başladığımız eleştirel düşünme eğitimleri, üçüncü sınıfta yazılı olgularda klinik akıl yürütme programı ile, kliniklere geçtikten sonra ise bu becerileri hasta yönetiminde kullanarak devam etti. Hasta merkezli öykü alma, elektronik portfolyo ve refleksiyon gibi çoğu ülkemizde birer ilk olan yeni kavram ve uygulamalar eğitimimizin parçası oldu. Elektronik eğitim ortamlarının sağladığı olanakları “E-Med” platformu ile öğrencilerimize sunduk. Eğitimimize Aquifer, Lecturio gibi elektronik öğrenme katkısı sunan programları katarak öğrencilerimizin deneyimini zenginleştirdik. Dünyanın en önde gelen klinik eğitim platformlarını öğrencilerimize sunmaktan gururluyuz. Üniversitemizin sağladığı Blacboard öğrenme sistemi, Panopto kayıt sistemi ve Oasis altyapısı hem öğrencilerimiz ile iletişimimizi her yönü ile kolaylaştırdı, hem öğrencilerimizin kayıtlı dersleri gereksinim duyduğu kadar yeniden izleyip öğrenmesini sağladı. Bu eğitim altyapısı sayesinde pandemi başladığında, Üniversitemizin diğer birimlerinde olduğu gibi, bir haftalık bir aradan sonra eğitime kesintisiz devam edebildik.

Gezegen sağlığının önemi pandemi ile bir kez daha gözler önüne serildi. İklim değişikliklerine bağlı olarak salgınlar, allerji gibi bazı hastalıklarda artış, doğal afetler ve bunun yaratacağı çok çeşitli sağlık sorunlarına yaklaşım becerileri de sağlıkçıları bekleyen sorunlar. Bunları öngörebilen ve bir sağlık çalışanı, ekip lideri olarak sorumluluklarını yerine getirmeye hazır hekimler yetiştirmek hedefimiz.

Günümüzde sadece bulaşıcı hastalıklar değil, bulaşıcı olmayan diyabet, obezite, kalın barsak kanseri gibi çoğu yaşam biçimi tercihleri ile ilgili kronik hastalıklarda da büyük bir artış yaşanıyor. Sağlık ekonomilerine büyük yük getiren bu hastalıklardan korunma tedavilerinden daha önemlidir ki bunda da yaşam biçimi değişikliklerine önderlik etmek gerekmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu yüzden yaşam biçimi tıbbı ile bireyleri, halk sağlığı ile toplumu ve gezegen sağlığı ile gezegenimizin sağlığını koruma ve geliştirme konusunda donanımlı hekimler yetiştirmeyi önemsiyor ve önceliyor.

Bunların yanı sıra, değişen Dünya’nın gereksinimlerine ayak uyduracak, değişime liderlik edecek, gerekli bilgi ve beceri ile donanmış hekim yetiştirmeyi de hedeflemekteyiz. Bu donanımı sağlamak üzere temel ve klinik bilimlerdeki üst düzey eğitimler ile birlikte profesyonellik, etik, liderlik, hasta güvenliği gibi konularda da sistematik eğitimler veriyoruz.

Ege’nin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve bölgenin en büyük özel sağlık kuruluşu Medical Point İzmir Hastanesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli hekim ve sağlık çalışanlarını yetiştirmek hedefiyle güçlerini birleştirdi. Öğrencilerimizin klinik eğitimleri bu afiliyasyonla gerçekleştirilmektedir. Kemik İliği Nakli, Onkoloji, Kardiyoloji, Tüp Bebek, Baş Dönmesi Merkezleri ve Fonksiyonel Tıp birimi gibi referans merkezlerini de bünyesinde barındıran Medical Point İzmir Hastanesi sadece eğitim değil klinik araştırma açısından da güçlü bir altyapıya sahip. Araştırma ekosisteminin bir ayağını da, Üniversitemizin işbirliği antlaşması imzaladığı, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (IBG) oluşturuyor. Ülkemizin kendi alanındaki ilk ve tek mükemmeliyet merkezi olan IBG ile olan işbirliğinin temel ve uygulamalı araştırmalar için Tıp Fakültemize çok güçlü bir destek oluşturacağı açıktır.

Yola çıktığımız iyi bir tıp eğitimi hedefimizde kararlılıkla ve azimle yürüyoruz. Üniversitemizin güçlü desteği, nitelikli eğitici kadromuz ve güçlü altyapımızla sizlerin de bu yolculukta bizlerle yürümenizden mutluluk duyarız.

Sağlıkla kalın

Prof. Dr. M. İlgi Şemin
Dekan V.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.