Tıp Fakültesi

HSP 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Toplum Gezegen I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HSP 101
Güz
2
0
2
2

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; sağlığın belirleyicileri, sağlık düzeyi ölçütleri, sağlık hizmetleri ile ilgili kavramlar, Türkiye’de sağlık sisteminin yapısı ve farklı basamaklarda sunulan sağlık hizmetleri, tıbbın tarihsel gelişimi ile hekimlik mesleğinin değerleri ve sorumluluklarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1- Sağlık ve hastalığı biyopsikososyal yönden tanımlayabilecektir.
 • 2- Toplumda sağlık ve hastalığı etkileyen faktörleri (genetik, beslenme, çevre, çalışma, sosyal, ekonomik, psikolojik, kültürel ve yaşam tarzı faktörleri) sayabilecektir.
 • 3- Sağlığın sosyal belirleyicilerini ve sağlık üzerine etkilerini açıklayabilecektir.
 • 4- Sağlık düzeyi ölçütlerini (morbidite, mortalite, hastalık yükü) açıklayabilecektir.
 • 5- Küresel ve ulusal düzeyde en önemli ölüm nedenlerini ve hastalıkları sıralayabilecektir.
 • 6- Sağlık hizmetlerini sınıflandırarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini ve özelliklerini açıklayabilecektir.
 • 7- Temel sağlık hizmetlerini ve birincil, ikincil, üçüncül korunma düzeyi önlemlerini tanımlayabilecektir.
 • 8- Türkiye sağlık sisteminin tarihçesini açıklayabilecektir.
 • 9- Türkiye’de birinci ikinci üçüncü basamak sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmetlerini listeleyebilecektir.
 • 10- Türkiye sağlık sistemini örgütlenme ve finansman gibi temel özellikleri ile tanımlayabilecektir.
 • 11- Tıbbın diğer disiplinlerle ilişkisini açıklayabilecektir.
 • 12- Tıbbın tarihsel gelişimini tanımlayabilecektir.
 • 13- Hekimlik mesleğinin değerlerini ve sorumluluklarını açıklayabilecektir.
 • 14- Evrensel etik ilkeleri/değerleri (adalet, eşitlik, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, sorumluluk, farklılıklara saygı, yardımseverlik ve gözetme, yurttaşlık) tarihsel bağlamı içinde tanımlayabilecektir.
 • 15- Evrensel etik ilkeler ile ilgili uluslararası sözleşmelerin kapsamlarını ana hatları ile belirtebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, sağlığın belirleyicileri, sağlık düzeyi ölçütleri, Türkiye’de sağlık sisteminin yapısı ve profesyonelliğe giriş konuları ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Hastalık nedir?: Nedensellk üzerine kısa bir deneme Sağlık nedir? Hastalık nedir? Kültür ve sağlık Concept of Health and Illness. In Donovan D, McDowell I (eds) AFMC Primer on Population Health. 2017 (2nd edition) The Association of Faculties of Medicine of Canada, Ottava, p11-23. http://nextgenu.org/course/resource.php?tbl=2&id=7998&course=205&url=https%3A%2F%2Fafmc.ca%2FAFMCPrimer.pdf%3Fver%3D1.1%23page%3D246§ion=8
3 Gezi: Müzeler (Arkeoloji ve Etnoğrafya müzesi) http://www.konak.bel.tr/sayfa/izmir-kadin-muzesi http://www.izmirmuzesi.gov.tr/izmir-muze-mudurlugu-izmir-arkeoloji-muzesi.aspx http://www.izmirmuzesi.gov.tr/izmir-muze-mudurlugu-etnografya-muzesi.aspx
4 Tıp tarihine bir bakış: Geçmişten günümüze hekimlik
5 Tıbbın Diğer Disiplinler Ile Ilişkisi- Multidisipliner Yaklaşım
6 Sağlığı Etkileyen Faktörler (biyopsiko-sosyal, çevresel, genetik, yaşam şekli, sağlık hizmeti) Sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık üzerine etkileri WHO/ Social determinants of health http://www.who.int/social_determinants/sdh_definition/en/ Determinants of Health and Health Inequities. In Donovan D, McDowell I (eds) AFMC Primer on Population Health. 2017 (2nd edition) The Association of Faculties of Medicine of Canada, Ottava, p45-68 CDC/ Social Determinants of Health https://www.cdc.gov/nchhstp/socialdeterminants/faq.html
7 İnsan haklarına giriş İnsan hakları ve tıbbi etik farkı Sağlık hakkı Bioethics Core Curriculum Section 2: Study Materials Ethics Education Programme Version 1.0 SHS/EST/EEP/2011/PI/3 UNESCO 2011 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ethics-education-programme/activities/educational-resources/
8 Sağlık sistemleri, eşitsizlikler (film tartışma- Sicko)
9 Toplumu Tanıma (coğrafik, demografik, sosyal, ekonomik, kültürel özellikler ve sağlığın belirleyicileri) Sağlık düzeyi ölçütleri (morbidite, mortalite, hastalık yükü) Jaime Gofin,Rosa Gofin, Jones and Barlet Learning. Essentials of Global Community Health. 2011; Characterization of a community. p73-77. https://books.google.com.tr/books?id=Rzuv9Pi6cBgC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=Community+characterization+copc&source=bl&ots=TAkU2OP9A0&sig=_XR3bqjExQUNHns8FrHeGYZyO6E&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwi7neHd2-vVAhWNEVAKHeCQA2UQ6AEIVjAF#v=onepage&q=Community%20characterization%20copc&f=false Methods: Measuring Health. In Donovan D, McDowell I (eds) AFMC Primer on Population Health. 2017 (2nd edition) The Association of Faculties of Medicine of Canada, Ottava, p180-189. http://nextgenu.org/course/resource.php?tbl=2&id=7998&course=205&url=https%3A%2F%2Fafmc.ca%2FAFMCPrimer.pdf%3Fver%3D1.1%23page%3D246§ion=8
10 Küresel ve ulusal düzeyde en önemli hastalıklar ve ölüm nedenleri WHO/ Global Health Observatory (GHO) data http://www.who.int/gho/en/ http://www.who.int/gho/countries/tur/country_profiles/en/ https://www.populationpyramid.net/turkey/2016/ http://apps.who.int/gho/data/node.country
11 Türkiye'de Sağlık Sisteminin Organizasyonu (Gezi: Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü) Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:733-48. http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF Ocek Z et al. Family medicine model in Turkey: a qualitative assessment from the perspectives of primary care worker. BMC Fam Pract. 2014; 15: 38. (Background section) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3942270/ Yaman H. Primary Care in Turkey. Eurepean forum for primary care. http://www.euprimarycare.org/column/primary-care-turkey
12 Türkiye'de Sağlık Sisteminin Organizasyonu (Gezi: Hastaneler)
13 Ara sınav (Sağlık düzeyi ölçütleri, sağlığın belirleyicileri) Öğrenci sunumları, tartışma
14 Birincil, ikincil, üçüncül korunma düzeyi önlemleri Temel sağlık hizmetleri Sağlık hizmetleri sınıflandırması Birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemi, özellikleri Basic Concepts in Prevent ion, Surveillance, and Health Promotion. In Donovan D, McDowell I (eds) AFMC Primer on Population Health. 2017 (2nd edition) The Association of Faculties of Medicine of Canada, Ottava, p109-115. http://nextgenu.org/course/resource.php?tbl=2&id=7998&course=205&url=https%3A%2F%2Fafmc.ca%2FAFMCPrimer.pdf%3Fver%3D1.1%23page%3D246§ion=8 WHO/Primary health care. http://www.who.int/primary-health/en/ Alma Ata Declaration https://www.youtube.com/watch?v=LA_DSip5Y2I Nusret H. Fişek. Halk Sağlığına Giriş. Hacettepe Üniversitesi- Dünya Sağlık Örgütü Hizmet ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayın no:2 Çağ Matbaası Ankara,1983. p4-6;p7-9;p19-21
15 Türkiye sağlık sistemi tarihçesi Türkiye sağlık sisteminin organizasyonu Nusret H. Fişek. Halk Sağlığına Giriş. Hacettepe Üniversitesi- Dünya Sağlık Örgütü Hizmet ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayın no:2 Çağ Matbaası Ankara,1983. p4-6;p7-9;p19-21 Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF
16 Tıp ve hekimlik ile ilgili (tıp, edebiyat, sanat, sosyoloji/antropoloji) kitap sunumları ve tartışması Bologna değerlendirmesi ve geri bildirim
17 Final Sınavı Tıp ve hekimlik ile ilgili (tıp, edebiyat, sanat, sosyoloji/antropoloji) kitap raporları
18 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
 1. Chivian E, Bernstein A. Sustaining Life How Human Health Depends on Biodiversity. 1st ed. NY: Oxford University Press, Inc. 2008. ISBN 978-0-19-517509-7
 2. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and human well-being biodiversity synthesis. Washington, DC: World Resources Institute, 2005.
 3. Y Ben-Shlomo, Lecture Notes: Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health, Wiley-Blackwell, 6th ed, 2013
 4. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8
 5. Thomas Percival. Medical Ethics: or a Code of Institutes and Precepts, 2014
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. WHO/ Global Health Observatory (GHO) data

http://www.who.int/gho/en/

http://www.who.int/gho/countries/tur/country_profiles/en/

https://www.populationpyramid.net/turkey/2016/

 http://apps.who.int/gho/data/node.country

2. Jaime Gofin,Rosa Gofin, Jones and Barlet Learning. Essentials of Global Community Health. 2011; Community characterization p:73-77.

https://books.google.com.tr/books?id=Rzuv9Pi6cBgC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=Community+characterization+copc&source=bl&ots=TAkU2OP9A0&sig=_XR3bqjExQUNHns8FrHeGYZyO6E&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwi7neHd2-vVAhWNEVAKHeCQA2UQ6AEIVjAF#v=onepage&q=Community%20characterization%20copc

3. Nusret H. Fişek. Halk Sağlığına Giriş. Hacettepe Üniversitesi- Dünya Sağlık Örgütü Hizmet ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayın no:2 Çağ Matbaası Ankara,1983. P3-6 p4-6;p7-9;p19-21

https://sosyalpolitika.fisek.org.tr/wp-content/uploads/halksagligina-giris_NF.pdf

4. WHO/Primary Health Care.http://www.who.int/primary-health/en/

5. Alma Ata Declaration https://www.youtube.com/watch?v=LA_DSip5Y2I

6. Ocek Z et al. Family medicine model in Turkey: a qualitative assessment from the perspectives of primary care worker. BMC Fam Pract. 2014; 15: 38.

7. Yaman H. Primary Care in Turkey. Eurepean forum for primary care. http://www.euprimarycare.org/column/primary-care-turkey

8. https://www.youtube.com/watch?v=BCH1Gre3Mg0

9. https://www.youtube.com/watch?v=-Jw9dPYVT_Y

10. http://www.konak.bel.tr/sayfa/izmir-kadin-muzesi

11. http://www.izmirmuzesi.gov.tr/izmir-muze-mudurlugu-izmir-arkeoloji-muzesi.aspx

       12. http://www.izmirmuzesi.gov.tr/izmir-muze-mudurlugu-etnografya-muzesi.aspx

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
2
36
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
3
9
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Final Sınavı
1
9
9
    Toplam
60

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.