Tıp Fakültesi

MED 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Düşünme: Fiziksel Tanı Sanatı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MED 230
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere fiziksel muayenenin yeterliklerini anlama ve uygulama becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin muayene sırasında kullanılan gözlem, tanımlama, analiz, görsel ve iletişim becerilerindeki yeteneklerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Sanat yoluyla aktif bakış ve iletişim kullanır.
  • 2. Sanat-görüntüleme ve fiziksel tanı arasındaki bağlantıları açıklar.
  • 3. Kendi bakış sürecine meta-bilişimi yansıtır.
  • 4. Sanat eserlerinin gözlemlenmesi, tanımlanması ve analizi yoluyla iletişim becerilerini kullanır.
  • 5. Görsel düşünmeyi tıbbi bağlamda kullanır.
Ders Tanımı Gözlem, fizik muayene ve klinik teşhisin önemli bir bileşenidir. Bu derste, sanatı incelemek ve tanısal zekayı geliştirmek için görsel düşünme stratejileri kullanılacaktır. Ders, sanat ve tıp alanındaki gözlemsel becerilerdeki tıbbi olayları, farklılıkları ve benzerlikleri tanımlarken perspektifin rolüne odaklanacaktır. Dersler, resim ve heykel gibi çeşitli sanat eserlerinin yanı sıra belirli filmlerin izlenmesine yönelik oturumları içerecektir. Öğrenciler, görsel stratejileri ağırlıklı olarak görsel girdilere dayanan birçok medikal disiplinde uygulayacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı Gözlem ve Açıklama & Sanat ve Tasarım Tarihine Giriş Powerpoint Sunumları
2 Detaylara Odaklanma & İlk İzlenimlerin Değerlendirilmesi Powerpoint Sunumları
3 Yüz Tanıma Powerpoint Sunumları
4 Görsel Analiz Sanatı Powerpoint Sunumları
5 Görselden Esinlenen Empati: Görüntüler ve görsel anlatılar, insanlarla empati kurmak için bize nasıl ilham verir? Powerpoint Sunumları
6 Paternler ve Tıp-I (Kranial sinir muayenesinde çizgi ve simetri) Powerpoint Sunumları
7 Paternler ve Tıp-II (Dermatoloji) Powerpoint Sunumları
8 Paternler ve Tıp-I (Kranial sinir muayenesinde çizgi ve simetri) Powerpoint Sunumları
9 Panımlayıcı beceriler için çizim atölyesi Powerpoint Sunumları
10 Perspektif & Akıl yürütme ve değerlendirme Powerpoint Sunumları
11 Görsel bir materyalin anlatılmasına yönelik medikal teminoloji Powerpoint Sunumları
12 Klinik gözlemlerin tartışılması (Patoloji ve Histoloji&Embryoloji) Powerpoint Sunumları
13 Klinik gözlemlerin tartışılması (Radyoloji) Powerpoint Sunumları
14 Proje Sunumları Powerpoint Sunumları
15 Proje Sunumları Powerpoint Sunumları
16 Dersin değerlendirilmesi ve Geribildirimler

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
30
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
2
15
30
Ödev
2
15
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
45
45
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.