Tıp Fakültesi

Ölçme ve Değerlendirme

Tıp Fakültesi Evre 1 ve 2 eğitiminde mevcut derslerin ölçme değerlendirme özellikleri şu şekilde tanımlanabilir.

Tıbbın bilimsel temelleri derslerinde öğrenci başarısının değerlendirmesi, her yarıyıl sırasında ve sonunda yapılacak olan çeşitli ölçme yöntemleri ile yapılacaktır. Öğrencilerin yalnız sınavlar değil, yarıyıl içinde yaptığı her etkinliğin ölçme değerlendirmede yer alması esas hedeftir. Kullanılması planlanan ölçme yöntemleri şunlardır:

Sınavlar

  • Kısa sınavlar (quiz)

  • Ara sınav

  • Final sınavı

Ödevler

(Literatür tarama, kitap okuma, gözlem raporları, vb)

Portfolyo

Kişisel başarımlar (refleksiyon, kongre katılımları, konferans izleme, araştırma katılımı, bildiri sunumu, eğitim etkinlikleri, vb)

Tıbbın klinik temelleri derslerinde teknik beceri ve işlem bileşenlerinin değerlendirmesi Evre 1’de öğrencilerin tanımlanmış her beceri için yeterlilik alması beklenmektedir. Öğrenciler işlemi bizzat gözetim altında uygulayacaktır.

Evre 2’nin sonunda, öğrencilerden o ana kadar ele alınan tüm klinik beceriler programı bileşenlerine yönelik yeterliliklerini entegre bir değerlendirme olan OSCE (Objective structured clinical examination) sınavlarında göstermeleri istenecektir.

İnsan, Toplum ve Gezegen dersleri profesyonellik, biyoetik ve hukuk, gezegen sağlığı, alan çalışmaları ile hasta güvenliği konularından oluşmakta olup, hem sınavlar hem de portfolyo ile yapılacak olan ölçümler süreçte yer aldıkları oranda katkı yapacaktır.

Evre 3’de yapılacak olan klinik uygulamaların her biri ayrı ölçülecektir. Burada da bilgi ölçümünde yazılı sınavlar, beceri ölçümünde OSCE benzeri sınavlar, süreç içi yapılan etkinliklerde portfolyo değerlendirme kullanılacaktır.

Evre 4 yeterliliğe dayalı değerlendirme yapılan bir yıllık eğitimi kapsar. Buradaki değerlendirmede öğrencinin her yaptığı işlem, etkinlik karne ile kaydedilecek ve değerlendirmede portfolyo kullanılacaktır.

Ölçme değerlendirmede en önemli ilkemiz, öğrencinin bütün kazanımlarının bu sürece dahil edilerek değerlendirilmesidir.

 

 

 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.