Tıp Fakültesi

MED 280 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Nicel Araştırma Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MED 280
Güz/Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin toplumsal cinsiyet kavramını ve buna dayalı sorunları açıklamaları; toplumsal cinsiyet alanında küçük ölçekli bir anket çalışması yürüterek nicel araştırma yöntemleri konusunda yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1- Toplumsal cinsiyet kavramını açıklayabilecektir.
  • 2- Toplumsal cinsiyet temelli sorunları listeleyebilecektir.
  • 3- Toplumsal cinsiyet alanında bir konuda literatür taraması ve özetlemesi, örnek grubu seçimi, anket formu oluşturulması basamaklarını yaparak bir araştırmaprojesi tasarlayabilecektir.
  • 4- Araştırmanın verisini toplayıp, analiz edebilecektir.
  • 5- Araştırmanın raporunu yazabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında toplumsal cinsiyet kavramı ve buna dayalı sorunlar ele alınır, öğrenciler küçük ölçekli bir anket çalışması yürütürler, veri analizini gerçekleştirerek araştırma raporu hazırlarlar. Bu amaçla derste araştırma amacının belirlenmesi, kaynak tarama, literatür özetleme, anket hazırlama, örnek seçimi, veri toplama, veri analizi ve raporlama konusunda teorik ve uygulama dersleri yer almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Toplumsal cinsiyet çalışmalarına giriş European Institute for Gender Equality: Gender mainstreaming website (https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming)
2 Küresel ve Ulusal düzeyde toplumsal cinsiyete dayalı sorunlara bakış European Institute for Gender Equality: Gender mainstreaming website (https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming) World Economic Forum. Global Gender Gap Report 2021 https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Human Development report 2020. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
3 Araştırma sorusu ve amaçlarının belirlenmesi Literatür tarama R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 11 First steps in practical epidemiology. in Basic Epidemiology, p77-87, second edition. ISBN 92 4 154707 3 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid=35F9A79C7F6C0DC6E6BA3C058F585444?sequence=1
4 Literatür özetleme R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 11 First steps in practical epidemiology. in Basic Epidemiology, p77-87, second edition. ISBN 92 4 154707 3 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid=35F9A79C7F6C0DC6E6BA3C058F585444?sequence=1
5 Örnek seçimi R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 11 First steps in practical epidemiology, (p77-87). Chapter 3 Potential errors in epidemiological studies (p51-54). in Basic Epidemiologysecond edition. ISBN 92 4 154707 3 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid=35F9A79C7F6C0DC6E6BA3C058F585444?sequence=1
6 Anket oluşturma R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 11 First steps in practical epidemiology, (p77-87). in Basic Epidemiology, second edition. ISBN 92 4 154707 3 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid
7 Veri temizliği R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 11 First steps in practical epidemiology (p77-87). in Basic Epidemiology, second edition. ISBN 92 4 154707 3 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid
8 Veri analizi (tanımlayıcı veriler) R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 4 B a s i c b i o s t a t i s t i c s : c o n c e p t s a n d t o o l s (63-68) in Basic Epidemiology second edition. ISBN 92 4 154707 3 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid statistics how to https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/spss-tutorial-beginners/
9 Veri analizi (analitik sonuçlar) R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 4 B a s i c b i o s t a t i s t i c s : c o n c e p t s a n d t o o l s (69-74) in Basic Epidemiology second edition. ISBN 92 4 154707 3 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid statistics how to https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/spss-tutorial-beginners/
10 Veri analizi (analitik sonuçlar) R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 4 B a s i c b i o s t a t i s t i c s : c o n c e p t s a n d t o o l s (69-74) in Basic Epidemiology second edition. ISBN 92 4 154707 3 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid statistics how to https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/spss-tutorial-beginners/
11 Veri analizi (analitik sonuçlar) R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 4 B a s i c b i o s t a t i s t i c s : c o n c e p t s a n d t o o l s (69-74) in Basic Epidemiology second edition. ISBN 92 4 154707 3 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid statistics how to https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/spss-tutorial-beginners/
12 Araştırma raporu yazılması R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 11 First steps in practical epidemiology (p77-87). in Basic Epidemiology, second edition. ISBN 92 4 154707 3 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid
13 Araştırma raporu yazılması R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 11 First steps in practical epidemiology (p77-87). in Basic Epidemiology, second edition. ISBN 92 4 154707 3 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid
14 Araştırma raporu yazılması R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 11 First steps in practical epidemiology (p77-87). in Basic Epidemiology, second edition. ISBN 92 4 154707 3 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

European Institute for Gender Equality: Gender mainstreaming website (https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming)

 

 

World Economic Forum. Global Gender Gap Report 2021

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf

 

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

Human Development report 2020. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

 

R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Chapter 11 First steps in practical epidemiology, (p77-87). Chapter 3 Potential errors in epidemiological studies (p51-54). in Basic Epidemiologysecond edition. ISBN 92 4 154707 3

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43541/9241547073_eng.pdf;jsessionid=35F9A79C7F6C0DC6E6BA3C058F585444?sequence=1

 

statistics how to

https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/spss-tutorial-beginners/

Önerilen Okumalar/Materyaller

CDC. Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition

An Introduction to Applied Epidemiology and Biostatistics

 

https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/index.html

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
25
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
7
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.