Bizi takip edin
|
EN

Kariyer Olanakları

Tıp fakültesi mezunları “Tıp Doktoru” ünvanını alırlar. Tıp doktorları sağlık hizmetlerinin çeşitli kademelerinde tanı ve tedavi hizmetleri, sağlık danışmanlığı, sağlık eğitimi, sağlık araştırmaları ve yöneticilik alanlarında çalışabilirler.

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tanı ve Tedavi Hizmetleri:

Tıp fakültesi mezunları zorunlu devlet hizmeti görevlerini tamamladıktan sonra, kamuya ait veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler. Mezuniyet sonrasında “Pratisyen doktor” olarak aile-toplum sağlığı merkezleri gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinde, özel ve resmi hastanelerde, klinik ve muayenehanelerde, rehabilitasyon merkezleri gibi diğer tedavi kurumlarında, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, ve benzeri tanı ve tedavi hizmeti yürüten kurumlarda çalışabilirler. Mezuniyet sonrasında, tıp doktorlarının önemli bir bölümü uzmanlaşmak istemektedir. Belli bir alanda uzmanlaşmak isteyen pratisyen hekimler, ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girmek zorundadırlar. İlgili branş için yeterli puan aldıkları takdirde, üniversite hastanelerinde veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde kazandıkları bu alanda araştırma görevlisi olup uzmanlık eğitimi yapabilirler. Bu durumda zorunlu devlet hizmeti, uzmanlık eğitimi sonrasına ertelenir. Süresi seçilen uzmanlık alanına göre üç ila beş yıl arasında değişen bu eğitim ve öğrenim sırasında maaşlı araştırma görevlisi olarak çalışırlar. Bu süre sonunda başarılı olurlarsa, “Uzman Tıp Doktoru” ünvanını kazanırlar. Uzmanlık alanına bağlı olarak daha ileri uzmanlaşma eğitimi almak isteyen uzman doktorlar “Yan Dal Uzmanlığı” eğitimi için yine ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ile uzmanlık alanlarının bir yan dalında eğitim alabilirler. Örneğin İç Hastalıkları uzmanı olan bir uzman doktorun, onkoloji yan dalında üst uzmanlık eğitimi alması gibi. Uzman doktorlar kamuya / özel sektöre/vakıflara ait birinci /ikinci/üçüncü basamak sağlık hizmeti verilen sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, sağlıkla ilişkili organizasyonlarda, çalışabilirler.

Akademik Kariyer:

Akademik kariyer üç farklı alanda etkin olma şansı sunmaktadır(1)Tıp Fakültesi eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi ve yan dal uzmanlık eğitimi alanlarında eğitim vermek (2) Eğitim Araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunmak (3) Sağlık alanında araştırma yapmak. Akademik kariyer seçmek isteyen uzman ya da yan dal uzmanı olan doktorlar, ilgili kurumun kadro koşullarını sağladıkları durumda, üniversitelerde ya da kamuya ait eğitim araştırma hastanelerinde öğretim görevlisi / öğretim üyesi olarak kariyerlerine devam edebilirler.

 

Sağlıkta AR-GE Alanında Danışmanlık ve Araştırmacılık:

Tıp doktorları ayrıca günümüzde sayıları hızla artan ve sağlık teknolojileri alanında çalışan firmalarda, yeni tanı ve tedavi teknolojileri, araç ve gereçleri geliştiren firmalarda, ya da yeni ilaç geliştirme alanında çalışan ilaç firmalarının klinik araştırmalar bölümlerinde, vb şirketlerde, çeşitli pozisyonlarda iş bulabilirler. Bu firmalarda yönetim basamaklarında çalışabilecekleri gibi, araştırmacı ya da medikal danışman olarak da çalışabilirler.

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Yöneticilik:

Tıp fakültesi mezunları sağlıkla ilişkili kurum ve kuruluşlarda, örneğin Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı teşkilatta, Sosyal Güvenlik Kurumu, özel sigorta şirketleri, vb kurum ve kuruluşlarda yönetim basamaklarında çalışabilirler. Ayrıca tıp doktoru olarak çalıştıkları sağlık kurumlarında aktif sağlık hizmeti vermenin yanı sıra yönetim basamağında da çalışabilirler. Örneğin başhekimlik yapabilirler.

Tıp Doktorları için PhD seçeneği:

Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar için günümüzde önem kazanan diğer bir seçenek, ilgilendikleri temel tıp bilimleri ya da interdisipliner alanlarda doktora (PhD) yapmalarıdır. Anatomi, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Parazitoloji gibi temel tıp bilimlerinde ya da sinirbilim, moleküler tıp, biyomekanik, biyomühendislik gibi interdisipliner alanlarda doktora yapabilirler.

Doktora derecesi yurt içinde ve yurt dışında geçerli evrensel bir derecedir. Doktora (PhD) derecesini kazanmış tıp mezunları akademik kariyer yapabilirler; araştırma merkezlerinde ya da özel sektörde çalışabilirler.

Tıp mezunları yüksek lisans derecesini de tercih edebilmektedirler. Örneğin sağlık yönetimi, sağlıkta kalite ve hasta güvenliği, üreme biyolojisi gibi alanlarda yüksek lisans yaparak, profesyonel sağlık yöneticisi olarak hastaneler ve diğer tedavi kurumlarında veya Sağlık Bakanlığında, SGK gibi kuruluşlarda, özel sağlık sigortası firmalarında çalışabilirler.

 

 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.