Tıp Fakültesi

CBM 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbın Klinik Temelleri IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CBM 202
Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, tüm vücut sistemlerinde fizik muayene becerilerini gösterme becerisi kazandırmak ve simüle hastalarda tıbbi öykü alma becerisini kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Genel fizik inceleme tekniğini ve deri, saç, tırnak, baş-boyun ve ağız boşluğunun fizik inceleme tekniklerini gösterebilir.
 • 2. Göğüs ve akciğerlerin fizik inceleme tekniğini gösterebilir.
 • 3. Kalp damar sisteminin fizik inceleme tekniğini gösterebilir.
 • 4. Karın ve fıtık fizik inceleme tekniğini gösterebilir.
 • 5. Kas iskelet sisteminin fizik inceleme tekniğini gösterebilir.
 • 6. Sinir sisteminin fizik inceleme tekniğini gösterebilir.
 • 7. Simüle hastalarda klinik iletişim becerilerini ve tıbbi öykü almayı gösterebilir.
 • 8. EKG çekme tekniğini gösterebilir.
Ders Tanımı Tıbbın Klinik Temelleri IV, insan vücudunda tüm vücut sistemlerinde fizik inceleme teknik becerilerinin tanımının yapılmasını, simule hastalarda klinik iletişim ve tıbbi öykü alma becerisinin gösterilmesini sağlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fizik İnceleme: Genel, Deri- Saç- Tırnak- Baş-Boyun-Ağız Boşluğu Doç. Dr. Özden Gökdemir 17.02.2022 1. Bickley S Lynn, Peter G Szilagyi, Hoffman Richard M. The Skin, Hair and Nails. In: Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking, 12th ed. Philadelphia: Wolters-Kluwer; 2017. Chap 6. 173-215. 2. Bickley S Lynn, Peter G Szilagyi, Hoffman Richard M. The Head and Neck. . In: Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking, 12th ed. Philadelphia: Wolters-Kluwer; 2017. Chap 7. 216-303. ISBN: 978-1-4698-9341-9
2 Fizik İnceleme: Göğüs ve Akciğerler Doç. Dr. Dilek Ersil Soysal 24.02.2022 1. Bickley S Lynn, Peter G Szilagyi, Hoffman Richard M. The Thorax and Lungs. In: Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking, 12th ed. Philadelphia: Wolters-Kluwer; 2017. Chap 8. 303-343. ISBN: 978-1-4698-9341-9
3 Fizik İnceleme: Kalp ve Damar Sistemi Doç. Dr. Dilek Ersil Soysal 03.03.2022 1. Bickley S Lynn, Peter G Szilagyi, Hoffman Richard M. The Cardiovascular System. In: Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking, 12th ed. Philadelphia: Wolters-Kluwer; 2017. Chap 9. 343-419. ISBN: 978-1-4698-9341-9
4 Fizik İnceleme: Kalp Damar Sistemi-EKG pratiği Doç. Dr. Dilek Ersil Soysal 10.03.2022 1. McKean SC, Ross JJ, Dressler DD, Scheurer DB. The Resting Electrocardiogram. Principles and Practice of Hospital Medicine, 2e; 2017. Copyright © 2020 McGraw-Hill Education. 2. Davey P, Sharman D. The electrocardiogram. Medicine; 2018. 46(8),443-452. 3. IEMEP_Cardiac Monitoring_CasePresentations David M. Mirvis, Ary L. Goldberger. Electrocardiography. In: Md Consult. Bonow: Braunwald's Heart Disease - A Textbook of Cardiovascular Medicine. Part III; Chap13.126-165.
5 Fizik İnceleme: Karın ve Fıtık Doç. Dr. A. Can Karaca 17.03.2022 1. Bickley S Lynn, Peter G Szilagyi, Hoffman Richard M. The Abdomen. In: Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking, 12th ed. Philadelphia: Wolters-Kluwer; 2017. Chap 11. 449-509. ISBN: 978-1-4698-9341-9
6 Fizik İnceleme: Kas İskelet Sistemi Tulgar Toros 23.03.2022 1. Bickley S Lynn, Peter G Szilagyi, Hoffman Richard M. The Musculoskeletal System. In: Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking, 12th ed. Philadelphia: Wolters-Kluwer; 2017. Chap 16. 625 – 711. ISBN: 978-1-4698-9341-9
7 Fizik İnceleme: Sinir Sistemi I Prof. Dr. Görsev Yener 30.03.2022 1. Bickley S Lynn, Peter G Szilagyi, Hoffman Richard M. The Nervous System. In: Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking, 12th ed. Philadelphia: Wolters-Kluwer; 2017. Chap 17. 711-794. ISBN: 978-1-4698-9341-9
8 Fizik İnceleme: Sinir Sistemi II Prof. Dr. Görsev Yener 07.04.2022 2. Bickley S Lynn, Peter G Szilagyi, Hoffman Richard M. The Nervous System. In: Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking, 12th ed. Philadelphia: Wolters-Kluwer; 2017. Chap 17. 711-794. ISBN: 978-1-4698-9341-9
9 Tıbbi Öykü Alma ve Geri bildirim Prof. Dr. Kamer Mutafoğlu Doç. Dr. Dilek Ersil Soysal Doç.Dr. Ayhan Çalışkan 14.04.2022 Eğitim materyalleri öğretim görevlileri tarafından sağlanacaktır.
10 PRATİK: Simule hasta görüşmeleri 21.04.2022
11 PRATİK: Simule hasta görüşmeleri 28.04.2022
12 PRATİK: Simule hasta görüşmeleri 05.05.2022
13 PRATİK: Simule hasta görüşmeleri 12.05.2022
14 19.05.2022
15 PRATİK: Simule hasta görüşmeleri 26.05.2022
16 PRATİK: Simule hasta görüşmeleri 02.06.2022
17 PRATİK: Simule hasta görüşmeleri 09.06.2022
18 PRATİK: Simule hasta görüşmeleri 16.06.2022

 

Ders Kitabı

Bickley S Lynn, Peter G Szilagyi, Hoffman Richard M. Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking, 12th ed. Philadelphia: Wolters-Kluwer; 2017.

Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Gleadle J. History and Clinical Examination at a Glance. 3rd ed. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell; 2012. SBN 978-0-470-65446-0
 2. Stephenson M, Shur J, Black J. How to Perform Clinical Procedures: for Medical Students and Junior Doctors. UK: Wiley-Blackwell; 2013.
 3. Qureshi Z. The Unofficial Guide to Passing OSCES. 3rd ed. UK: Cambrian Printers; 2012. ISBN: 978 0 9571499 0 8
 4. Fortin AH VI, Dwamena FC, Frankel RM, Lepisto BL, Smith RC. Smith's Patient-Centered Interviewing 4e. Symptom-Defining Skills. 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2018. ISBN 978-1-259-64462-7

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
2
36
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
2
36
Sınıf Dışı Ders Çalışması
18
1
18
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
10
20
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.