Tıp Fakültesi

SBM 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbın Bilimsel Temelleri IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SBM 202
Bahar
16
4
18
18

Dersin Amacı Öğrencilerin antenatal dönemden doğuma ve sonrasında ölüme kadar, sağlığın biyopsikososyal ögelerle bir bütün olarak nasıl etkilenip şekillendiğini kavramaları hedeflenmektedir. Ayrıca hastalık kavramının, vücudun savunma sistemlerinin ve savunma mekanizmalarının, immün sistem yapılarının, bağışık yanıtta yer alan süreçlerin, organizmanın dengesini bozan incitici etkenlerin, hastalıkların oluşum mekanizmalarının ve organizmada oluşturduğu değişikliklerin, bunları araştırmak için kullanılan laboratuvar ve klinik tanı yöntemlerinin genel özellikleri ile tedavinin temel prensiplerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. İlaç geliştirme aşamalarını ve özelliklerini, ilaçların sınıflandırılması, ilaç ve vücut etkileşimini ve bu etkileşimi değiştiren faktörleri açıklayabilecektir.
 • 2. Enfeksiyöz hastalıkların başlıca belirleyicilerini, "enfeksiyon zincirindeki" bağlantıları ve bağlantıları koparmak için doğru tanı, tedavi ve uygun enfeksiyon kontrol önlemlerinin rolünü tanımlayabilecektir.
 • 3. Tıbbi açıdan önemli patojenlerin temel mikrobiyolojik özelliklerini tanımlayabilecektir.
 • 4. Organizmayı enfeksiyonlardan veya kanserden koruyan doğuştan gelen ve adaptif immun yanıtın moleküler ve hücresel bileşenlerini ve yollarını açıklayabilecektir.
 • 5. Reversibl ve irreversibl hücre hasarı ve hücresel adaptasyonun nedenlerini ve mekanizmalarını açıklayabilecektir.
 • 6. Enflamasyon mekanizmalarını, türlerini ve ilişkili morfolojik özellikleri tanımlayabilecektir.
 • 7. Doku onarım mekanizmalarını, doku onarımını etkileyen faktörleri, birincil ve ikincil yara iyileşmesi arasındaki farkları tanımlayabilecektir.
 • 8. Hemodinamik bozukluklar, trombüs, emboli, enfarktüs mekanizmalarını ve morfolojik özelliklerini açıklayabilecektir.
 • 9. Şok tiplerini, patogenezini, morfolojik ve klinik özelliklerini tanımlayabilecektir.
 • 10. Normal bir hücrenin malign forma dönüşümünün altında yatan temel süreçleri ve malign dönüşümün hücresel ve organizma düzeyindeki sonuçlarını açıklayabilecektir.
 • 11. Tümörlerin temel terimlerini, morfolojik özelliklerini, derecelendirmesini ve evrelendirmesini, tümör tanı ve tedavisinin ilkelerini tanımlayabilecektir.
 • 12. Görüntüleme ve klinik laboratuvar yöntemlerinin temel ilkelerini ve bunların klinik uygulamalarını açıklayabilecektir.
 • 13. Çocukluktan yaşamın sonuna kadar sağlıklı yaşamın farklı evrelerinin özelliklerini, yaşam döngüsü ile ilgili sağlık risklerini ve önleyici tedbirleri tanımlayabilecektir.
 • 14. Epidemiyoloji ve biyoistatistikteki temel kavramların sağlık sorunları için nedensel faktörlere nasıl uygulandığını açıklayabilecektir.
 • 15. Kendi refleksiyon, öz-değerlendirme ve geri bildirim alma/verme becerilerini değerlendirir, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlar, geliştirilmesi gereken yönleri için bir gelişim planı oluşturur ve portfolyo kanıtlarını bir dosya halinde sunar.
Ders Tanımı Bu derste genel farmakoloji, tıbbi mikrobiyoloji ve immünoloji, temel patoloji ve epidemiyoloji konuları tartışılacaktır. Bu ders, hastalıkların patofizyolojik mekanizmalarının, tanı ve tedavisinin öğrenileceği patolojik faza temel oluşturmayı amaçlamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Farmakoloji, Enfeksiyon Temelleri, İmmun yanıta giriş • Basic and Clinical Pharmacology, McGraw-Hill Medical, Chapter 1-5, 14th Edition. Bertram G. Katzung, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2249 • Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill Medical Chapter 1-7., 13th Edition, Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, Björn C. Knollmann 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2189§ionid=172483986#1149954192 • Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review,Chapter 1-5, 12th Edition. Bertram G. Katzung, Marieke Kruidering-Hall, Anthony J. Trevor 2019 Available also on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2465 • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/6432 (Introduction to Microbiology) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2268 (Sherris Medical Microbiology, 7e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2629 (Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 28e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2867 (Review of Medical Microbiology, 16e) • Abbas, Lichtman, Pillai Cellular and Molecular Immunology 8th Ed Elsevier Saunders, 2015 • Microbiology and Immunology McGraw Hill 2016
2 Bakteriyoloji, Epidemiyoloji, Farmakoloji ile ilgili temel kavramlar • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/6432/8280 (Bacteria, videos 1- 8) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2268 (Sherris Medical Microbiology, 7e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2629 (Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 28e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2867 (Review of Medical Microbiology, 16e) • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health, 6th edition. • Basic and Clinical Pharmacology, McGraw-Hill Medical, Chapter 43-47, 14th Edition. Bertram G. Katzung, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2249 • Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill Medical Chapter 56-60, 13th Edition, Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, Björn C. Knollmann,2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2189§ionid=172483986#1149954192 • Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, chapter 43-46, 12th Edition. Bertram G. Katzung, Marieke Kruidering-Hall, Anthony J. Trevor, 2019 Available also on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2465
3 Adaptif immunitenin moleküler temeli, Araştırma ve Bilgi Yönetimi, Bakteriyoloji • Abbas, Lichtman, Pillai Cellular and Molecular Immunology 8th Ed Elsevier Saunders, 2015 • Microbiology and Immunology McGraw Hill 2016 • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health, 6th edition. • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/6432/8280 (Bacteria) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2268 (Sherris Medical Microbiology, 7e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2629 (Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 28e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2867 (Review of Medical Microbiology, 16e)
4 Mikoloji, İmmunite, Araştırma ve Bilgi Yönetimi • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/6432/8284 (Fungi) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2268 (Sherris Medical Microbiology, 7e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2629 (Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 28e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2867 (Review of Medical Microbiology, 16e) • Abbas, Lichtman, Pillai Cellular and Molecular Immunology 8th Ed Elsevier Saunders, 2015 • Microbiology and Immunology McGraw Hill 2016 • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health, 6th edition.
5 Ara sınav, Bakteriyoloji, Humoral immunite, Farmakoloji • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/6432/8280 (Bacteria) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2268 (Sherris Medical Microbiology, 7e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2629 (Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 28e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2867 (Review of Medical Microbiology, 16e) • Abbas, Lichtman, Pillai Cellular and Molecular Immunology 8th Ed Elsevier Saunders, 2015 • Microbiology and Immunology McGraw Hill 2016 • Basic and Clinical Pharmacology, McGraw-Hill Medical,Chapter 48, 14th Edition. Bertram G. Katzung, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2249 • Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill Medical Chapter 61, 13th Edition, Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, Björn C. Knollmann, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2189§ionid=172483986#1149954192 • Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, chapter 48, 12th Edition. Bertram G. Katzung, Marieke Kruidering-Hall, Anthony J. Trevor, 2019 Available also on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2465
6 Viroloji, Araştırma ve Bilgi Yönetimi • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/6432/8282 (Virology) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2268 (Sherris Medical Microbiology, 7e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2629 (Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 28e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2867 (Review of Medical Microbiology, 16e) • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health, 6th edition.
7 Bakteriyoloji, Viroloji • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/6432/8280 (Bacteria) • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/6432/8282 (Virology) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2268 (Sherris Medical Microbiology, 7e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2629 (Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 28e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2867 (Review of Medical Microbiology, 16e)
8 Araştırma ve Bilgi Yönetimi, Bakteriyoloji, Viroloji • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health, 6th edition. • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/6432/8282 (Virology) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2268 (Sherris Medical Microbiology, 7e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2629 (Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 28e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2867 (Review of Medical Microbiology, 16e)
9 Ara Sınav, Araştırma ve Bilgi Yönetimi, Patoloji • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health, 6th edition • Rubin's Pathology.7th Ed. Wolters Kluwer,2015. pp.3-53.
10 Patoloji, Hastalıkların moleküler temeli • Rubin's Pathology.7th Ed. Wolters Kluwer,2015. pp. 3-53. • Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine, 8 th edition • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/40695 • Molecular Biology of the Cell Alberts, Johnson, Lewis, Raff. 2015 • Clinical Biochemistry, An Illustrated Colour Text Gaw, Murphy, Srivastava 2013
11 Patoloji, Hastalıkların moleküler temeli • Rubin's Pathology.7th Ed. Wolters Kluwer,2015.pp. 3-129. • Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine, 8 th edition • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/40695(cellular injury) • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/40696 (infalmmation) • Thomson & Thomson Genetics in Medicine, 8th Edition, Elsevier Nussbaum R.L. 2016
12 Parazitoloji, Farmakoloji • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/6432/8286 (Parasitology) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2268 (Sherris Medical Microbiology, 7e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2629 (Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 28e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2867 (Review of Medical Microbiology, 16e) • Basic and Clinical Pharmacology, McGraw-Hill Medical, 14th Edition. Bertram G. Katzung, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2249 • Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill Medical Chapter 53, 13th Edition, Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, Björn C. Knollmann, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2189§ionid=172483986#1149954192 • Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, 12th Edition Bertram G. Katzung, Marieke Kruidering-Hall, Anthony J. Trevor 2019 Available also on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2465
13 Viroloji, Farmakoloji, Araştırma ve Bilgi Yönetimi • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/6432/8282 (Virology) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2268 (Sherris Medical Microbiology, 7e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2629 (Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 28e) • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2867 (Review of Medical Microbiology, 16e) • Basic and Clinical Pharmacology, McGraw-Hill Medical, Chapter 52, 14th Edition. Bertram G. Katzung, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2249 • Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill Medical Chapter 62, 13th Edition,. Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, Björn C. Knollmann, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2189§ionid=172483986#1149954192 • Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, chapter 49, 12th Edition. Bertram G. Katzung, Marieke Kruidering-Hall, Anthony J. Trevor 2019 Available also on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2465 • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health, 6th edition
14 Ara sınav, Patoloji, İmmünoloji, Farmakoloji • Rubin's Pathology.7th Ed. Wolters Kluwer,2015. pp.131-168 • Molecular Biology of the Cell Alberts, Johnson, Lewis, Raff. 2015 • Abbas, Lichtman, Pillai Cellular and Molecular Immunology 8th Ed Elsevier Saunders, 2015 • Microbiology and Immunology McGraw Hill 2016 • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/6902 (immunedeficiency and immunedeficiencies) • Basic and Clinical Pharmacology, McGraw-Hill Medical, Chapter 49, 14th Edition. Bertram G. Katzung, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2249 • Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill Medical Chapter 65,13th Edition. Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, Björn C. Knollmann, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2189§ionid=172483986#1149954192 • Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, chapter 55, 12th Edition. Bertram G. Katzung, Marieke Kruidering-Hall, Anthony J. Trevor, 2019 Available also on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2465
15 Kanserin moleküler mekanizmaları • Rubin's Pathology.7th Ed. Wolters Kluwer,2015. pp. 169-241 • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/7512 (neoplasia) • Thomson & Thomson Genetics in Medicine, 8th Edition, Elsevier Nussbaum R.L. 2016 • Molecular Biology of Cancer, 4th Edition Lauren Pecorino 2016
16 Patoloji, Kanserin moleküler temeli, Farmakoloji • Rubin's Pathology.7th Ed. Wolters Kluwer,2015 .pp.169-241 • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/7512 (neoplasia) • Basic and Clinical Pharmacology, McGraw-Hill Medical, Chapter 54, 14th Edition. Bertram G. Katzung, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2249 • Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill Medical Chapter 66-68, 13th Edition, Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, Björn C. Knollmann, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2189§ionid=172483986#1149954192 • Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, chapter 54, 12th Edition. Bertram G. Katzung, Marieke Kruidering-Hall, Anthony J. Trevor, 2019 Available also on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2465
17 Yaşam döngüsü • Yoav Ben-Shlomo, Sara Brookes, Matthew Hickman 2013 • HumanPhysiology / Development:birththroughdeath. http://en.wikibooks.org/wiki/Human_Physiology/Development:_birth_through_death%23Adulthood. • Determinants of Health and Health Inequities. AFMC Primer on Population Health. (2nd edition) The Association of Faculties of Medicine of Canada, Ottawa, p45-68 https://afmc.ca/AFMCPrimer.pdf?ver=1.2 • Human Sexuality from cells to society, Wadsworth Publishing Martha S. Rosenthal. 2013 • Human Sexuality, Pearson Roger Hock. 2011 • Human Sexuality. 5th. Ed. Harper Collins College Publishers Masters W., Johnson V., Kolodny RC. 1995 • Goldson E, Angulo AS, Reynolds A, Raz DM. Child Development & Behavior. In: Hay Jr. WW, Levin MJ, Abzug MJ, Bunik M. eds. Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 25e. McGraw-Hill; Accessed March 11, 2021. https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2815§ionid=244255601 • Haemer MA, Diab LK, Primak LE, Krebs NF. Normal Childhood Nutrition & Its Disorders. In: Hay Jr. WW, Levin MJ, Abzug MJ, Bunik M. eds. Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 25e. McGraw-Hill; Accessed March 11, 2021. https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2815§ionid=244257434
18 Yaşam döngüsü, Patoloji Ara sınav • Rubin's Pathology.7th Ed. Wolters Kluwer,2015. pp. 169-241 • https://ieu.lecturio.com/#/course/c/7512 (neoplasia)

 

Ders Kitabı
 • Basic and Clinical Pharmacology, McGraw-Hill Medical, 14th Edition. Bertram G. Katzung, 2018 Available on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2249
 • Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill Medical. 13th Edition, Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, Björn C. Knollmann                2018 Available on-line at:  https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2189&sectionid=172483986#1149954192
 • Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, 12th Edition. Bertram G. Katzung, Marieke Kruidering-Hall, Anthony J. Trevor  2019 Available also on-line at: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2465
 • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2629 (Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 28e)
 • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2867 (Review of Medical Microbiology, 16e)
 • https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2268 (Sherris Medical Microbiology, 7e)
 • Abbas, Lichtman, Pillai Cellular and Molecular Immunology 8th Ed Elsevier Saunders, 2015
 • Microbiology and Immunology McGraw Hill 2016
 • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health, 6th edition.
 • Robbins Pathology, Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster-Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Professional Edition-Saunders, 2014
 • Rubin's Pathology.7th Ed. Wolters Kluwer,2015.
 • Molecular Biology of the Cell Alberts, Johnson, Lewis, Raff. 2015
 • Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine, 8 th edition
 • Clinical Biochemistry, An Illustrated Colour Text Gaw, Murphy, Srivastava 2013
 • Thomson & Thomson Genetics in Medicine, 8th Edition, Elsevier Nussbaum R.L. 2016
 • Molecular Biology of Cancer, 4th Edition Lauren Pecorino 2016
 • Yoav Ben-Shlomo, Sara Brookes, Matthew Hickman 2013
 • HumanPhysiology / Development:birththroughdeath. http://en.wikibooks.org/wiki/Human_Physiology/Development:_birth_through_death%23Adulthood.
 • Determinants of Health and Health Inequities. AFMC Primer on Population Health. (2nd edition) The Association of Faculties of Medicine of Canada, Ottawa, p45-68 https://afmc.ca/AFMCPrimer.pdf?ver=1.2
 • Human Sexuality from cells to society, Wadsworth Publishing Martha S. Rosenthal. 2013
 • Goldson E, Angulo AS, Reynolds A, Raz DM. Child Development & Behavior. In: Hay Jr. WW, Levin MJ, Abzug MJ, Bunik M. eds. Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 25e. McGraw-Hill; Accessed March 11, 2021. https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2815&sectionid=244255601
 • Haemer MA, Diab LK, Primak LE, Krebs NF. Normal Childhood Nutrition & Its Disorders. In: Hay Jr. WW, Levin MJ, Abzug MJ, Bunik M. eds. Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 25e. McGraw-Hill; Accessed March 11, 2021. https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2815&sectionid=244257434
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
4
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
16
288
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
4
72
Sınıf Dışı Ders Çalışması
18
5
90
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
10
10
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
4
10
40
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
530

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.