Tıp Fakültesi

SBM 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbın Bilimsel Temelleri VI
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SBM 302
Bahar
16
2
17
18

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı; gastrointestinal, nörolojik, psikiyatrik, duyusal, kas-iskelet sistemi, üreme sistemi hastalıkları ve geriatrik bozukluklarda görülen semptom ve bulguların patogenezi, tanı algoritmaları, tedavide kullanılan ilaçlar, hastalıklardan korunma yolları ve acil durumlarda yapılması gerekenlerin öğrenilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Gastrointestinal sistem hastalıklarının patogenezini açıklayabilir, semptom ve bulgularını patofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendirebilir.
 • 2. Kritik düşünme ve klinik akıl yürütme prensiplerini kullanarak seçilen gastrointestinal sistem bozuklukları için kanıta dayalı tanı ve tedavi algoritmaları üretir.
 • 3. Gastrointestinal sistem hastalıklarının tedavi prensiplerini ve seçeneklerini açıklar ve bu bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini tanımlar.
 • 4. Nöral ve duyusal sistem hastalıklarının patogenezini açıklayabilir, semptom ve bulgularını patofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendirebilir.
 • 5. Kritik düşünme ve klinik akıl yürütme prensiplerini kullanarak seçilen sinirsel ve duyusal sistem hastalıkları için kanıta dayalı tanı ve tedavi algoritmaları üretir.
 • 6. Nöral ve duyusal sistem hastalıklarının tedavi prensiplerini ve seçeneklerini açıklar ve bu bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini tanımlar.
 • 7. Kas-iskelet sistemi hastalıklarının patogenezini açıklar, semptom ve bulgularını patofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendirir.
 • 8. Kritik düşünme ve klinik akıl yürütme prensiplerini kullanarak seçilen kas-iskelet sistemi hastalıkları için kanıta dayalı tanı ve tedavi algoritmaları üretir.
 • 9. Kas-iskelet sistemi hastalıklarının tedavi prensiplerini ve seçeneklerini açıklar ve bu bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini tanımlar.
 • 10. Deri hastalıklarının patogenezini açıklar, semptom ve bulgularını patofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendirir, seçilen cilt hastalıkları için kritik düşünme ve klinik akıl yürütme prensiplerini kullanarak kanıta dayalı tanı algoritmaları üretir.
 • 11. Deri hastalıklarının tedavi prensiplerini ve seçeneklerini açıklar ve bu bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini tanımlar.
 • 12. Psikiyatrik hastalıkların patogenezini açıklar, semptom ve bulgularını patofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendirir.
 • 13. Kritik düşünme ve klinik akıl yürütme prensiplerini kullanarak seçilen psikiyatrik hastalıkları için kanıta dayalı tanı ve tedavi algoritmaları üretir.
 • 14. Psikiyatrik hastalıkların tedavi prensiplerini ve seçeneklerini açıklar ve bu bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini tanımlar.
 • 15. Üreme sistemi hastalıklarının patogenezini açıklar, semptom ve bulgularını patofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendirir.
 • 16. Kritik düşünme ve klinik akıl yürütme prensiplerini kullanarak seçilen üreme sistemi hastalıkları için kanıta dayalı tanı ve tedavi algoritmaları üretir
 • 17. Üreme sistemi hastalıklarının tedavi prensiplerini ve seçeneklerini açıklar ve bu bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini tanımlar.
 • 18. Erken ve geç gebelik problemlerini açıklar, semptom ve bulgularını patofizyolojik mekanizmalarla listeler, tanı algoritması ve yönetim stratejileri üretir.
 • 19. Yaşlılarda sistem değişikliklerini tanımlayabilir, geriatrik sendromların patofizyolojisini ve geriatrik değerlendirme ve tedavi prensiplerini açıklar.
 • 20. Kişisel ve mesleki gelişim için yansıtıcı uygulama ve öz değerlendirme kullanır ve kişisel başarı eserlerini elektronik formatta toplar.
Ders Tanımı Bu derste sinir sistemi, duyusal, psikiyatrik, kas-iskelet sistemi, üreme sistemi ve geriatrik bozuklukların sık görülen patolojileri, bozuklukların teşhisi, tedavi prensipleri, korunma yolları ve acil durumlar ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, Gastrointestinal sistem hastalıklarının normal yapı ve işlevi, Özofagus ve mide hastalıkları Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 13 Gastrointestinal Disease
2 Bağırsak hastalıkları  Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 13 Gastrointestinal Disease  Gerard M. Doherty. Current Diagnosis and Treatment in Surgery 14e, by McGraw-Hill Education 2015. ISBN 978-0-07-179211-0  F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, Lillian S. Kao, John G. Hunter, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock. Schwartz's Principles of Surgery, 11e, by McGraw-Hill Education, 2019. Set ISBN 978-1-259-83535-3; MHID 1-259-83535-9
3 Karaciğer hastalıkları  Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 14 Liver Disease  Gerard M. Doherty. Current Diagnosis and Treatment in Surgery 14e, by McGraw-Hill Education 2015. ISBN 978-0-07-179211-0  F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, Lillian S. Kao, John G. Hunter, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock. Schwartz's Principles of Surgery, 11e, by McGraw-Hill Education, 2019. Set ISBN 978-1-259-83535-3; MHID 1-259-83535-9
4 Karaciğer hastalıkları Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 14 Liver Disease
5 Duyusal ve sinir sisteminin normal yapısı ve işlevi, Sinir sistemi bozuklukları Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 7 Nervous System Disorders
6 Duyu ve sinir sistemi bozuklukları  Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 7 Nervous System Disorders  Yvonne Chan, John C. Goddard. K.J. Lee’s Essential Otolaryngology: Head and Neck Surgery, 12e by McGraw-Hill Education 2019. ISBN 978-1-260-12223-7
7 Duyu ve sinir sistemi bozuklukları Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 7 Nervous System Disorders
8 Duyu ve sinir sistemi bozuklukları Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 7 Nervous System Disorders.
9 Duyu ve sinir sistemi bozuklukları Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 7 Nervous System Disorders
10 Psikiyatrik hastalıklar  Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 10e by Lippincott Williams & Wilkins, 2017. ISBN 9781451100471  Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Science/Clinical Psychiatry, by Lippincott Williams & Wilkins, 2015. ISBN 9781451194340
11 Duyu ve kas-iskelet sisteminin normal yapısı ve işlevi  Mark D. Miller & Stephen R. Thompson. Miller's Review of Orthopaedics, 8th Edition Elsevier 2019. ISBN 9780323609784
12 Kas-iskelet sistemi hastalıkları Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 24 Inflammatory Rheumatic Diseases
13 Deri hastalıkları Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 8 Diseases of Skin
14 Kadın üreme sisteminin normal yapısı ve işlevi, Erken ve geç gebelik sorunları Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 22 Disorders of Female Reproductive Tract
15 Kadın genital sistemi hastalıkları ve patolojileri  Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 22 Disorders of Female Reproductive Tract  DeCherney AH, Nathan L,Laufer N, Roman AS. Current Diagnosis& Treatment: Obstetrics&Gynecology, 12e, 2013. ISBN 978-0-07-183390-5  Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Spong CY. Williams Obstetrics, 25e, 2014 by McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-259-64432-0
16 Kadın genital sistemi hastalıkları ve patolojileri Erkek üreme sisteminin normal yapısı ve işlevi  DeCherney AH, Nathan L,Laufer N, Roman AS. Current Diagnosis& Treatment: Obstetrics&Gynecology, 12e, 2013. ISBN 978-0-07-183390-5  Hoffman BL, Schorge JO, Bradshaw KD, Halvorson LM, Schaffer JI, Corton MM. Williams Gynecology, 3e, 2016 by McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-184908-1  Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 23 Disorders of Male Reproductive Tract
17 Erkek genital sistemi hastalıkları ve patolojileri ile erişkin ve yaşlıda sık görülen hastalıklar McAninch JW, Lue TF. Smith&Tanagho’s General Urology, 18th Ed.2013. ISBN 978-0-07-162497-8 Chapter 44 Male Infertility, Chapter 45 The Aging Male
18 Genital sistem hastalıkları ve patolojileri  DeCherney AH, Nathan L,Laufer N, Roman AS. Current Diagnosis& Treatment: Obstetrics&Gynecology, 12e, 2013. ISBN 978-0-07-183390-5  Hoffman BL, Schorge JO, Bradshaw KD, Halvorson LM, Schaffer JI, Corton MM. Williams Gynecology, 3e, 2016 by McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-184908-1  Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 23 Disorders of Male Reproductive Tract

 

Ders Kitabı

 

1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 8th Edition, McGraw Hill Education, 2019. ISBN 978-1-260-02650-4 MHID 1-260-02650-7
2. McAninch JW, Lue TF. Smith&Tanagho’s General Urology, 18th Ed.2013. ISBN 978-0-07-162497-8 
3. Marcdante Karen J, Kliegman Robert M, Jenson Hal B, Behrman Richard E, Eds (2011.) Nelson Essentials of Pediatrics 6th edition. , Saunders, Philadelphia   ISBN: 978-1437706437
4. DeCherney AH, Nathan L,Laufer N, Roman AS. Current Diagnosis&Treatment: Obstetrics&Gynecology, 12e, 2013. ISBN 978-0-07-183390-5
5. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 10e by Lippincott Williams & Wilkins, 2017. ISBN 9781451100471
6. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Science/Clinical Psychiatry, by Lippincott Williams & Wilkins, 2015. ISBN 9781451194340
7. Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. Current Medical Diagnosis & Treatment McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-26-045528-1
8. Gerard M. Doherty. Current Diagnosis and Treatment in Surgery 14e, by McGraw-Hill Education 2015. ISBN 978-0-07-179211-0
9. F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, Lillian S. Kao, John G. Hunter, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock. Schwartz's Principles of Surgery, 11e, by McGraw-Hill Education, 2019. Set ISBN 978-1-259-83535-3; MHID 1-259-83535-9
10. Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Heddwen L. Brooks, Jason X.-J. Yuan. Ganong's Review of Medical Physiology, 26e, by McGraw-Hill Education, 2019. ISBN 978-1-260-12240-4 
11. Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley. Clinically Oriented Anatomy 7th Ed by LWW, 2014. ISBN-10: 1451119453
12. A.Gaw, M.Murphy, R. Srivastava. Clinical Biochemistry, An Illustrated Colour Text. 5 edition, Churchill Livingstone, 2013. ISBN-13: 978-0702051791
13. Ahmed N. Clinical Biochemistry,Second Edition, Oxford University Press, 2016. ISBN: 9780199674442
14. Vinay Kumar Abul Abbas Jon Aster Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2014. eBook ISBN: 9780323296397
15. Hal Blumenfeld, Neuroanatomy Through Clinical Cases, Second Edition, Oxford University Press 2010. ISBN: 9780878936137
16. Ivor Benjamin Robert Griggs J. Gregory Fitz Thomas Andreoli, Edward Wing. Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine, 9th Edition by Elsevier, 2020. ISBN-13: 978-1437718997
17. Bertram G. Katzung. Basic and clinical pharmacology,14e by McGraw-Hill Education, 2015 . ISBN-ISSN:978-1-259-64115-2
18. Elan D. Louis MD MS, Stephan A. Mayer MD, Lewis P. Rowland MD. Merritt's Neurology Thirteenth Edition LWW, 2015. ISBN-13: 978-1451193367
19. Mathias Bähr, Michael Frotscher. Duus' Topical Diagnosis in Neurology: Anatomy - Physiology - Signs - Symptoms 5th edition Edition Thieme, 2012. ISBN-13: 978-3136128053
20. Yvonne Chan, John C. Goddard. K.J. Lee’s Essential Otolaryngology: Head and Neck Surgery, 12e by McGraw-Hill Education 2019. ISBN 978-1-260-12223-7
21. Melissa Scholes Vijay Ramakrishnan. ENT Secrets 4th Edition by Elsevier, 2015. ISBN: 9780323298568
22. John Salmon. Kanski's Clinical Ophthalmology, 9th edition by Elsevier, 2019. ISBN 9780702077111
23. Mark D. Miller & Stephen R. Thompson. Miller's Review of Orthopaedics, 8th Edition Elsevier 2019. ISBN 9780323609784
24. Sara Cuccurullo. Physical Medicine and Rehabilitation Board Review 3dr ed Springer, 2019. ISBN 13  9780826134561
25. Warren Levinson, Peter Chin-Hong, Elizabeth A. Joyce, Jesse Nussbaum, Brian Schwartz. Review of Medical Microbiology & Immunology: A Guide to Clinical Infectious Diseases, 15 th edition, by McGraw-Hill Education, 2018. ISBN 978-1-259-64449-8

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Spong CY. Williams Obstetrics, 25e, 2014 by McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-259-64432-0
 2. Hoffman BL, Schorge JO, Bradshaw KD, Halvorson LM, Schaffer JI, Corton MM. Williams Gynecology, 3e, 2016 by McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-184908-1
 3. Öztürk O, Uluşahin A. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 15e, by Nobel Kitapevi, 2018. ISBN 9786056485718
 4. Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, Björn C. Knollmann. Goodman & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, 13th Edition McGraw-Hill Medical, 2018. ISBN 978-1-25-958473-2
 5. Bertram G. Katzung, Marieke Kruidering-Hall, Anthony J. Trevor. Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, 12th Edition McGraw-Hill Medical, 2019. ISBN 978-1-259-64102-2
 6. Ritter, James M. Rang & Dale's Pharmacology, Ninth Edition Elsevier, 2020. ISBN: 978-0-7020-7448-6

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
8
Portfolyo
1
12
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
4
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
16
288
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
2
36
Sınıf Dışı Ders Çalışması
18
6
108
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
5
20
Portfolyo
2
8
16
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
4
10
40
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
522

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.