Tıp Fakültesi

SBM 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbın Bilimsel Temelleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SBM 102
Bahar
12
4
14
16

Dersin Amacı Bu dersin amacı, homeostaz kavramını, homeostaz mekanizmalarını ve aerobik metabolizmanın sürdürülmesinde yer alan homeostatik süreçleri öğrenmektir. Bu bağlamda, öğrenciler, vücut sıvılarının özelliklerini, kanın bileşimini ve işlevlerini, immün, kardiyovasküler, solunum ve üriner sistemlerinin yapılarını ve işlevlerini ve tüm bu sistemlerin embriyolojik gelişimlerini anlayacaklardır. Öğrenciler ayrıca bu sistemlerin sıvı-elektrolit, asit-baz ve kan basıncı homeostazındaki rollerini öğreneceklerdir.Dersin bir diğer amacı ise sindirim ve endokrin sistemlerin yapılarının, fonksiyonlarının ve embriyolojik gelişimlerinin anlaşılması; besinlerin, sıvıların ve elektrolitlerin sindirimi, emilimi ve metabolizmasının organizmada nasıl gerçekleştiğinin anlaşılmasıdır. Bu işlevlerin metabolik ve hormonal kontrol mekanizmalarının temel prensipleri, dengeli ve düzenli beslenmenin yanı sıra, bağırsak bakterilerinin çeşitli işlevleri de öğrenilecektir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1.Homeostaz kavramını ve homeostatik mekanizmaları açıklayabilecektir.
 • 2.Kanın bileşimini ve işlevlerini tanımlayabilecektir.
 • 3.Hematopoezi etkileyen faktörlerin moleküler mekanizmalarını ve aneminin nedenlerini açıklayabilecektir.
 • 4.Bağışıklık sisteminin yapılarını ve hücrelerini, işlevlerini ve doğal bağışıklık yanıtını tanımlayabilecektir.
 • 5.Laboratuvar tıbbının temel kavramlarını ve karaciğer, pankreas, biliyer ve endokrin sistemlerin laboratuvar değerlendirmeleri için genel testleri ve metabolik durumları araştırmak için kullanılan laboratuvar yöntemlerini değerlendirebilecektir.
 • 6. Solunum sisteminin embriyolojik gelişim özelliklerini ve işlevlerini makroskopik ve mikroskopik yapı özellikleri ile ilişkilendirerek açıklayabilecektir.
 • 7. Dolaşım sisteminin embriyolojik gelişim özelliklerini ve işlevlerini makroskopik ve mikroskopik yapı özellikleri ile ilişkilendirerek açıklayabilecektir.
 • 8. Derinin yapısını, dolaşım özelliklerini ve işlevini açıklayabilecektir.
 • 9.Üriner sistemin embriyolojik gelişim özelliklerini ve işlevlerini makroskopik ve mikroskopik yapı özellikleri ile ilişkilendirerek açıklayabilecektir.
 • 10. Gastrointestinal sistemin embriyolojik gelişim özelliklerini ve işlevlerini makroskopik ve mikroskopik yapı özellikleri ile ilişkilendirerek açıklayabilecektir.
 • 11. Karbohidrat, lipit ve proteinlerin sindirim, emilim ve metabolizma mekanizmalarını açıklayabilecektir.
 • 12.Biyomoleküllerin, vitaminlerin, eser elementlerin ve beslenmenin diğer bileşenlerinin rolünü açıklayabilecek ve sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından beslenme kavramını tartışabilecektir.
 • 13.Endokrin sistemin embriyolojik gelişim özelliklerini ve işlevlerini makroskopik ve mikroskopik yapı özellikleri ile ilişkilendirerek açıklayabilecektir.
 • 14. Hormonların genel sınıflandırmasını, yapısal özelliklerini, sentezini, metabolizmasını, sekresyonunu, taşınmasını ve etkileri ile etki mekanizmalarını açıklayabilecektir.
 • . Bir literatürdeki bileşenleri belirleyebilecek, tanımlayabilecek ve argümanları değerlendirebilecektir.
 • 16.Seçtiği bir anlamlı öğrenme deneyimi örneğinde, öğrenme gereksinimlerini belirlediği ve bu gereksinimleri nasıl karşılayacağı ile ilgili plan oluşturduğu bir refleksiyon yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste kan, bağışıklık, dolaşım, solunum, üriner, sindirim ve endokrin sistemlerin yapı ve işlevleri ve tüm bu sistemlerin embriyolojik gelişimlerinin yanı sıra bu sistemlerin sıvı-elektrolit, asit-baz ve kan basıncı homeostazındaki rolleri ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Vücut sıvıları, kanın bileşimi Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 3-10, 555 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition. 2016, Chapter 10, 270-291 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, Lange. 30th Ed, 2015. Chapter 50, 629-650
2 Hematopoez, kırmızı kan hücreleri, hemostaz - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 556-569 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition. 2016, Chapter 10, 292-303 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. 2015. Chapter 51 and 52, 650-676 -Abbas, Lichtman, Pillai Cellular and Molecular Immunology 8th Ed Elsevier Saunders, 2015, Chapter 2 24-26 - Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell, 6th Edition. 2015, Chapter 22; 1242-1247. - Eaves CJ. Hematopoietic stem cells: concepts, definitions, and the new reality. Blood. 2015;125(17):2605-2613.
3 Bağışıklık sistemi - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition. 2016, Chapter 14, 442-470 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Edition. 2016, 163; 221; 331-332 - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 71-173 -Abbas, Lichtman, Pillai Cellular and Molecular Immunology 8th Ed Elsevier Saunders 2015, Chap 1 1-12, Chap 2 13-24, 24-26, Chap 4 51, 63-66, 76-77, - Levinson Review of Medical Microbiology and Immunology McGraw Hill, 2014, Chap 57 475-484 Chap 58 486-491, 500-502 Chap 60 516*518, Cjap 61 519-520. - Michael F. Murray, Mark W. Babyatsky, Monica A. Giovanni, Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patient Care. 2014, Chapter 31,32, 33, 38; 145-155; 175-179 (Access Medicine) - Emery’s Elements of Medical Genetics, 14th Edition. Peter Turnpenny, Sian Ellard, 2012, Chapter 13; 193-209. - Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 8th Edition. 2016, Chapter 11; 201-213.
4 Solunum sistemi Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 71-173 - Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Edition. 2015, 123-131; 139-230 - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 621-666 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition. 2016, Chapter 19, 662-684 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Edition. 2016 - Michael F. Murray, Mark W. Babyatsky, Monica A. Giovanni, Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patient Care. 2014, Chapter 116, 571-574 (Access Medicine) - Wong BW, Marsch E, Treps L, Baes M, Carmeliet P. Endothelial cell metabolism in health and disease: impact of hypoxia. EMBO J. 2017 Jun 21.
5 Kalp ve büyük damarlar Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 71-173 -Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Edition. 2015, 123-131; 139-230 - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 521-553 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition. 2016, Chapter 13, 404-430 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Edition. 2016, 62-63; 283-334 - T.W. Sadler, Langman’s Medical Embryology, 13th Ed., 2015, 175-215 - Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell, 6th Edition. 2015, Chapter 19; 1050-1056.
6 Kan basıncı, venöz ve kapiller dolaşım Medical Physiology Ganong. Kim E. Barrett, 2012, 569-617 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition. 2016, Chapter 13, 404-430
7 Üriner sistem Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 673-710 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition. 2016, Chapter 20, 698-724 - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 181-313; 326-428 -Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Edition. 2015, 255-276; 277-394; 423-440; 441-519 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Edition. 2016, 241-259 - T.W. Sadler, Langman’s Medical Embryology, 13th Ed., 2015, 250-261 -Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. 2015. Chapter 28 (271-281) - Takasato M, Er PX, Becroft M, Vanslambrouck JM, Stanley EG, Elefanty AG, Little MH. Directing human embryonic stem cell differentiation towards a renal lineage generates a self-organizing kidney. Nat Cell Biol. 2014 Jan;16(1):118-26.
8 Asit-baz, sıvı-elektrolit dengesi Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 711-719 - Mark’s Marks' essentials of medical biochemistry : a clinical approach / Lieberman M, Peet A. 2015 : Second edition. Chapter 2 (21-31) - Bertram G, Katzung, Anthony J Trevor, Basic and Clinical Pharmacology, McGraw Hill Medical, 13th Ed, 2015, 41-55.
9 Klinik ilişkili olgularla entegrasyon Ramazan Bayramı (Resmi Tatil)
10 Klinik ilişkili olgularla entegrasyon
11 Sindirim sistemi - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 455-475 - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 71-173; 181-313; 326-428; 820-973; 981-1051 -Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Edition. 2015, 123-131; 139-230; 255-276; 277-394; 837-854; 855-1114 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition. 2016, Chapter 16-17, 527-600 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Edition. 2016, 209-214; 223-239
12 Yardımcı sindirim organları - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 497-518 - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 181-313 -Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Edition. 2015, 255-276; 277-394 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition. 2016, Chapter 18, 626-651 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Edition. 2016, 217-219
13 Karbohidrat sindirimi ve emilimi, enerji metabolizması -.Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong2012, 477-480 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. 2015. Chapters 18-21 and 43, 44 (170-197, 517-525) -Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology 26/E. Geo. Brooks, 2013 Chap 6 77-99 -Laposata M. Laboratory Medicine 2nd Ed. 2014 McGraw Hil,l Access Medicine, Chap 16 357-370, Chap 17 371-384
14 Lipid sindirimi, emilimi ve metabolizması - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 483-495 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. 2015. Chapters 22-26 and 43 (207-265, 517-525) - Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology 26/E. Geo. Brooks, 2013 Chap 6 77-99 -Laposata M. Laboratory Medicine 2nd Ed. 2014 McGraw Hil,l Access Medicine, Chap 16 357-370, Chap 17 371-384 - Harms M, Seale P. Brown and beige fat: development, function and therapeutic potential. Nat Med. 2013 Oct;19(10):1252-63.
15 Protein sindirimi, emilimi ve metabolizması, hormonlar - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 481-483 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. 2015. Chapters 22-26 and 43 (207-265, 517-525) -Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology 26/E. Geo. Brooks, 2013 Chap 6 77-99 -Laposata M. Laboratory Medicine 2nd Ed. 2014 McGraw Hil,l Access Medicine, Chap 16 357-370, Chap 17 371-384
16 Endokrin sistem - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 299-451 - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 820-973; 981-1051 -Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Edition. 2015, 837-854; 855-1114 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition. 2016, Chapter 21, 742-774 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Edition. 2016, 168-171; 243-244; 259-260; 397 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. 2015. Chapter 41 and 42 (478-498) -Laposata M. Laboratory Medicine 2nd Ed. 2014 McGraw Hil,l Access Medicine, Chap 16 361-364, Chap 22 421-468
17 Endokrin sistem, vücut ağırlığının kontrolü, beslenme - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 299-451 - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 820-973; 981-1051 -Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Edition. 2015, 837-854; 855-1114 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition. 2016, Chapter 21, 742-774 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Edition. 2016, 168-171; 243-244; 259-260; 397 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. 2015. Chapter 41 and 42 (478-498) -Laposata M. Laboratory Medicine 2nd Ed. 2014 McGraw Hil,l Access Medicine, Chap 16 361-364, Chap 22 421-468
18 Klinik ilişkili olgularla entegrasyon, genel tekrar

 

Ders Kitabı
 1. Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014. ISBN: 1451119453
 2. Kim E. Barrett, Ganong’s Medical Physiology, 2012. ISBN: 0071780033, 9780071780032
 3. Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016. ISBN: 978-0781772006
 4. Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2016. ISBN: 978-0323313384
 5. Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA, Harper’s Illustrated Biochemistry, Lange. 30th Ed. 2015. ISBN: 978-0071825344
 6. Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell, 6th Ed. 2015. ISBN: 978-0815345244
 7. Peter Turnpenny, Sian Ellard, Emery’s Elements of Medical Genetics, 14th Ed. 2012. ISBN: 978-0702040436
 8. Nussbaum, McInnes, Willard, Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 8th Ed. 2016. ISBN: 978-1437706963
 9. Jawetz Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 26/E. Geo. Brooks, 2013. ISBN: 978-0071790314
 10. Stearns and Medzhitov, Evolutionary Medicine, Sinauer Assoc, 2016. ISBN: 978-1605352602
 11. Ryan and Ray Sherris, Medical Microbiology, McGraw Hill Access Medicine, 2014. ISBN: 978-0071818216
 12. Levinson Review of Medical Microbiology and Immunology, 13th Ed. 2014. ISBN: 978-0071774345
 13. Laposata M. Laboratory Medicine, McGraw Hill Access Medicine, 2nd Ed., 2014. ISBN: 978-0071805544
 14. Bertham G Katzung, Anthony J Trevor, Basic and Clinical Pharmacology, McGraw Hill Medical, 13th Ed, 2015. ISBN: 978-0071825054
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Ed. 2015. ISBN: 978-0702051319
 2. Linda Costanzo, Physiology Cases and Problems (Board Review Series), 4th Ed. 2012. ISBN: 978-1451120615
 3. Barbara Young, Geraldine O'Dowd, Phillip Woodford, Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas, 6e (FUNCTIONAL HISTOLOGY (WHEATER'S)) 6th Ed. 2014. ISBN: 978-0702047473
 4. Thomas W. Sadler, Langman's Medical Embryology 13th North American Ed. 2015. ISBN: 978-1451191646
 5. Lieberman M, Peet A. Mark’s Marks' essentials of medical biochemistry: a clinical approach / 2015: Second edition. ISBN: 978-1451190069
 6. Dias RG, Gowdak MM, Pereira AC. Genetics and cardiovascular system: influence of human genetic variants on vascular function. Genes Nutr. 2011 Feb;6(1):55-62.
 7. Harms M, Seale P. Brown and beige fat: development, function and therapeutic potential. Nat Med. 2013 Oct;19(10):1252-63.
 8. Takasato M, Er PX, Becroft M, Vanslambrouck JM, Stanley EG, Elefanty AG, Little MH. Directing human embryonic stem cell differentiation towards a renal lineage generates a self-organizing kidney. Nat Cell Biol. 2014 Jan;16(1):118-26.
 9. Wong BW, Marsch E, Treps L, Baes M, Carmeliet P. Endothelial cell metabolism in health and disease: impact of hypoxia. EMBO J. 2017 Jun 21.
 10. Eaves CJ. Hematopoietic stem cells: concepts, definitions, and the new reality. Blood. 2015;125(17):2605-2613.
 11. Emery’s Elements of Medical Genetics, 14th Edition. Peter Turnpenny, Sian Ellard, 2012. ISBN: 978-0702040436
 12. Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patient Care. Michael F. Murray, Mark W. Babyatsky, Monica A. Giovanni, 2014. ISBN:978-0071622448
 13. Line Waring Stroemlund, Christa Funch Jensen, Klaus Qvortrup, Mario Delmar and Morten Schak Nielsen. Gap junctions – guards of excitability. Biochemical Society Transactions. 2015, Volume 43, part 3, 508-512.
 14. Gaw, Murphy, Srivastava. Clinical Biochemistry, An Illustrated Colour Text, 2013. ISBN: 978-0702072987
 15. Medical Physiology: The Big Picture. Jonathan D.Kibble and Colby R. Halsey. (Access Medicine). ISBN: 978-0071485678

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
4
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
12
216
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
4
72
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
10
10
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
4
15
60
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
458

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.