Tıp Fakültesi

HSP 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Toplum Gezegen V
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HSP 301
Güz
2
0
2
2

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, iş sağlığı kavramlarını, ilkelerini, iş sağlığı sorunlarının nedenleri ve korunma yollarını ve Türkiye’de sunulan iş sağlığı hizmetlerini açıklayabilmeleri, çevresel değişikliklerin sağlık sonuçlarını ve birey, toplum ve politikalar düzeyinde alınacak koruma tedbirlerini, bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolüne yönelik programların temel bileşenlerini tanımlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1- İş sağlığı kavramlarını, ilkelerini, iş sağlığı sorunlarının nedenleri ve korunma yollarını açıklayabileceklerdir.
  • 2- Türkiye’de önemli olan iş sağlığı sorunlarını gerekçeleri ile açıklayabileceklerdir.
  • 3- Türkiye’de sunulan iş sağlığı hizmetlerini ve meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi için önerileri açıklayabileceklerdir.
  • 4- Türkiye'de iş sağlığı hizmetlerinin sunumunda personelin sorumluluklarını, yasal durumu açıklayabilecektir.
  • 5- Çevresel değişikliklerin bulaşıcı olmayan, bulaşıcı, endokrin ve metabolik, sıcak dalgası ile ilgili hastalıklar ile beslenme ve akıl sağlığı ile ilişkilendirilen sağlık sonuçlarını açıklayabilir.
  • 6- Çevresel değişikliklerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için alınacak koruma tedbirlerini birey, toplum ve politikalar düzeyinde açıklayabilir.
  • 7- Kronik hava yolu hastalıklarının kontrolüne yönelik programların temel bileşenlerini tanımlayabilmeleri amaçlanmaktadır
  • 8- Kardiyovaskuler hastalıkların kontrolüne yönelik programların temel bileşenlerini tanımlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
  • 9- Hangi hastalıklar için tarama programının uygun olduğunu açıklayabilir, iyi bir tarama testinin özelliklerini listeleyebilir, tarama programının uygulanabilirliği konusunda özellikleri ve taramanın olası zararlarını açıklayabilir.
Ders Tanımı Bu derste, iş sağlığı kavramı, ilkeleri, iş sağlığı sorunlarının nedenleri ve korunma yolları, Türkiye’de İş sağlığı konusunda durum, iş sağlığı sorunlarının çözümü için öneriler, genetik hastalıklar için koruyucu sağlık hizmetleri, çevresel değişikliklerin sağlık sonuçlarını ve birey, toplum ve politikalar düzeyinde alınacak koruma tedbirlerini, bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolüne yönelik programların temel bileşenleri ve tarama programları ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı İş sağlığı ve güvenliği (kavramlar, ilkeler, ajanlar ve sağlık etkileri, korunma) (2 h) Genetik ve koruyucu hekimlik (1 h) WHO/ A proposed Global Strategy on Occupational Health for All. https://www.who.int/occupational_health/publications/globstrategy/en/index5.html Nussbaum R. L., McInnes, R. R. & Willard H. F. (2016). Ethical and Social Issues in Genetics and Genomics. Thompson and Thompson Genetics in Medicine (8th ed., Chapter 19, pp. 383-390) , Philadelphia, PA: Elsevier. ISBN 978-1-4377-0696-3.
2 Türkiye’de önemli iş sağlığı sorunları ve korunma (grup çalışması) İş yeri Hekiminin görev ve sorumlulukları, klinik hekimlik açısından iş sağlığı uygulamaları (konuşmacı)- 1 h WHO/ Occupational health topics https://www.who.int/occupational_health/topics/en/ Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği. 2002. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ttb_isak.pdf
3 Gezegen sağlığı (grup çalışması) Bulaşıcı olmayan hastalıklar Bulaşıcı hastalıklar Endokrin bozukluklar Isıya bağlı sağlık sorunları Beslenme Akıl sağlığı https://planetaryhealthalliance.org/ https://www.wonca.net/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Environment/2019%20Planetary%20health.pdf
4 Gezegen sağlığı (grup çalışması) Bulaşıcı olmayan hastalıklar Bulaşıcı hastalıklar Endokrin bozukluklar Isıya bağlı sağlık sorunları Beslenme Akıl sağlığı https://planetaryhealthalliance.org/ https://www.wonca.net/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Environment/2019%20Planetary%20health.pdf
5 Gezegen sağlığı (grup çalışması) Bulaşıcı olmayan hastalıklar Bulaşıcı hastalıklar Endokrin bozukluklar Isıya bağlı sağlık sorunları Beslenme Akıl sağlığı https://planetaryhealthalliance.org/ https://www.wonca.net/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Environment/2019%20Planetary%20health.pdf
6 Gezegen sağlığı (grup çalışması) https://planetaryhealthalliance.org/
7 Türkiye’de önemli iş sağlığı sorunları ve korunma (tartışma) https://www.wonca.net/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Environment/2019%20Planetary%20health.pdf
8 Verem savaş Dispanseri ziyareti
9 Kronik Hava Yolu hastalıklarının Kontrolü Programı (GARD) Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı. Sağlık Bakanlığı Yayın No 947, Ankara 2014. https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/11306,turkiye-kronik-hava-yolu-hastaliklari-onleme-ve-kontrol-programipdf.pdf?
10 Gezegen sağlığı (öğrenci sunumları) Bulaşıcı olmayan hastalıklar Bulaşıcı hastalıklar Endokrin bozukluklar Isıya bağlı sağlık sorunları Beslenme Akıl sağlığı https://planetaryhealthalliance.org/ https://www.wonca.net/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Environment/2019%20Planetary%20health.pdf
11 Gezegen sağlığı (öğrenci sunumları) Bulaşıcı olmayan hastalıklar Bulaşıcı hastalıklar Endokrin bozukluklar Isıya bağlı sağlık sorunları Beslenme Akıl sağlığı https://planetaryhealthalliance.org/ https://www.wonca.net/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Environment/2019%20Planetary%20health.pdf
12 Türkiye’de Kardiyovaskuler Hastalıkların Kontrolü WHO/ Health topics/ Cardiovascular Diseases https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases/ Unal B et al. Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995 and 2008. BMC Public Health. 2013 Dec 5;13:1135. Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Program. Sağlık Bakanlığı Yayın No 988, Ankara 2015. https://www.tkd.org.tr/TKDData/Uploads/files/Turkiye-kalp-ve-damar-hastaliklari-onleme-ve-kontrol-programi.pdf
13 Birinci basamak sağlık kurumlarında bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi Dinç G. Birleşik Krallık Sağlık Sistemi, Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Manisa, 2009. http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/nhs_kitap_0210.pdf Roland M, Guthrie B. Quality and Outcomes Framework: what have we learnt? BMJ. 2016; 354: i4060.
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Tip 2 diyabet için tarama programı K. Borch-Johnsen et al. Screening for Type 2 diabetes—should it be now? 2003 Diabetes UK. Diabetic Medicine, 20, 175 –181
16 İzmir İlinde topluma ve bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
17 Öğrenci sunumları: Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü
18 Ders değerlendirme

 

Ders Kitabı

WHO/ A proposed Global Strategy on Occupational Health for All. https://www.who.int/occupational_health/publications/globstrategy/en/index5.html

Nussbaum R. L., McInnes, R. R. & Willard H. F. (2016). Ethical and Social Issues in Genetics and Genomics. Thompson and Thompson Genetics in Medicine (8th ed., Chapter 19, pp. 383-390) , Philadelphia, PA: Elsevier. ISBN 978-1-4377-0696-3.

WHO/ Occupational health topics

https://www.who.int/occupational_health/topics/en/

Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği. 2002. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ttb_isak.pdf

https://planetaryhealthalliance.org/

WHO/ Health topics/ Cardiovascular Diseases https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases/

Unal B et al. Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995 and 2008. BMC Public Health. 2013 Dec 5;13:1135. 

Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Program. Sağlık Bakanlığı Yayın No 988, Ankara 2015. https://www.tkd.org.tr/TKDData/Uploads/files/Turkiye-kalp-ve-damar-hastaliklari-onleme-ve-kontrol-programi.pdf

https://www.wonca.net/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Environment/2019%20Planetary%20health.pdf

Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı. Sağlık Bakanlığı Yayın No 947, Ankara 2014.

https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/11306,turkiye-kronik-hava-yolu-hastaliklari-onleme-ve-kontrol-programipdf.pdf?

Dinç G. Birleşik Krallık Sağlık Sistemi, Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Manisa, 2009.

http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/nhs_kitap_0210.pdf

Roland M, Guthrie B. Quality and Outcomes Framework: what have we learnt? BMJ. 2016; 354: i4060.

K. Borch-Johnsen et al. Screening for Type 2 diabetes—should it be now? 2003 Diabetes UK. Diabetic Medicine, 20, 175 –181

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
2
36
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
84

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.