Tıp Fakültesi

CCS 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Cerrahi ve Anesteziyoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CCS 401
Güz
14
16
13
13

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu stajın amacı; erişkinlerde sık görülen cerrahi hastalıkların ve acil durumların birinci basamak düzeyinde tanısı, tedavisi ve yönetimi ile bu hastalıklardan/durumlardan korunmaya yönelik yeterlilikleri kazandırmaktır. Öğrencilerin, bu staj kapsamında yoğun bakımda kritik hasta yönetimi ile temel ve ileri yaşam desteği için gerekli bilgileri, klinik akıl yürütme (clinical reasoning) yaklaşımını da kullanarak edinmeleri hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Hem elektif hem de acil durumlarda çeşitli cerrahi hastalıklarla başvuran hastalardan uygun ve yönlendirilmiş öykü alır ve fizik muayene yapar (YA1.2.1)
 • 2. Cerrahi veya tıbbi olarak tedavi edilen çeşitli karın bulguları (karın ağrısı, bulantı / kusma, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, hematemez / hematokezya) ile başvuran hastalar için ayırıcı tanı oluşturur (YA1.2.3)
 • 3. Karın semptomları veya diğer cerrahi olarak tedavi edilen durumlarla başvuran hastalar için tanı testleri önerebilir ve yorumlar (YA1.2.2)
 • 4. Cerrahi bir hastalık ile başvuran hastayı sözel olarak eksiksiz sunabilir ve yapılandırılmış tıbbi kayıt oluşturabilir (YA1.2.4, YB4.1, YB4.2)
 • 5. Acil müdahale gerektiren cerrahi durumları ayırt edebilir ve böyle durumlarda ilk değerlendirme ve müdahaleleri yapabilir (YA1.2.3)
 • 6. Seçilmiş cerrahi becerileri aktif katılımcı veya uygulayan olarak yapabilir
 • 7. Disiplinler arası profesyonel bir takımın üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirebilir, çalışma barışı ve güvenliğine özen gösterir (YB1.1, YB1.2, YB1.3, YB1.4, YB1.5, YB1.6, YB4.3)
 • 8. Poliklinikten ameliyathaneye kadar her aşamada cerrahi hastalığı bulunan hastanın taşıdığı olası riskleri tanımlar, bu risklerin azaltılması konusunda sahip olduğu donanım çerçevesinde gerekenleri uygular (YA1.3.1, YA1.3.2, YA1.3.3)
 • 9. Yoğun bakımda yatan hastalarda kritik hasta yönetimindeki temel ilke ve yaklaşımları gerekçeleri ile açıklar.
 • 10. Yoğun bakım hastalarında, klinik ve acil durumlara yönelik farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi seçeneklerini hasta bağlamında kanıta dayalı tıp yaklaşımı ile belirler.
 • 11. Klinik durumlara/sorunlara yönelik güvenilir bilgi kaynaklarına erişir, eriştiği bilgiye değer biçmek için kanıta dayalı tıp araçlarını kullanır ve elde ettiği bilgiyi hastanın durumu ile ilişkilendirir.
 • 12. Temel ve ileri yaşam desteği uygular.
 • 13. Sık görülen tıbbi hataların nedenleri ile bunların önlenmesine yönelik önlem ve stratejileri açıklar ve uygular.
 • 14. Profesyonel kimlik geliştirdiğine ve tıbbi kararlarında biyoetik ilkeleri gözettiğine yönelik kanıtlar sergiler.
 • 15. Yer aldığı ekiplerin etkili ve etkin çalışmasına katkı sunar, ekibin ve kendisinin performansını değerlendirir ve gelişim stratejileri oluşturur.
 • 16. Hastalar, hasta yakınları ve ekip arkadaşları ile açık, yapıcı, saygılı bir iletişim kurar ve uygun bir dil kullanır.
 • 17. Klinik bilgi ve performansını geliştirme motivasyonuna yönelik kanıtlar sergiler.
Ders Tanımı Bu derste erişkinlerde sık görülen cerrahi hastalıkların ve acil durumların birinci basamak düzeyinde tanısı, tedavisi ve yönetimi ile bu hastalıklardan/durumlardan korunma, yoğun bakımda kritik hasta yönetimi ile temel ve ileri yaşam desteği, klinik akıl yürütme (clinical reasoning) yaklaşımı ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Akut karın Cerrahi yıkanma, giyinme aseptik teknik Peritonit Akut apendisit Kolesistit, kolelitiazis Akut pankreatit İntestinal obstrüksiyon ve invajinasyon Hasta başı viziti Servis / poliklinik / ameliyathane 1. Current Diagnosis & Treatment: Surgery, 15e Gerard M. Doherty, ISBN-13: 978-1260122213. ISBN-10: 1260122212 Chapter 23: The Acute Abdomen, Chapter 3: Preoperative Preparation, Chapter 30: Appendix, Chapter 27: Biliary Tract, Chapter 28: Pancreas 2. Wise MD Pancreatitis module (http://wise-md.med.nyu.edu/WISE-CASUS/GoToModule.action?moduleID=253) 3. Wise MD Cholecystitis module (http://wise-md.med.nyu.edu/WISE-CASUS/GoToModule.action?moduleID=1) 4. Wise MD Appendicitis module (http://wise-md.med.nyu.edu/WISE-CASUS/GoToModule.action?moduleID=5) 5. Wise MD Bowel obsturction module (http://wise-md.med.nyu.edu/WISE-CASUS/GoToModule.action?moduleID=92)
2 Karın travmaları Yara bakımı ve pansuman Mezenter vasküler hastalık Divertiküler hastalıklar Hasta başı viziti Servis / poliklinik / ameliyathane 1. Current Diagnosis & Treatment: Surgery, 15e Gerard M. Doherty, ISBN-13: 978-1260122213. ISBN-10: 1260122212 Chapter 14: Management of the Injured Patient, Chapter 6: Wound Healing, Chapter 31: Small Intestine, Chapter 32: Large Intestine 2. Wise MD Trauma resucitation module (http://wise-md.med.nyu.edu/WISE-CASUS/GoToModule.action?moduleID=6) 3. Wise MD Diverticulitis modüle (http://wise-md.med.nyu.edu/WISE-CASUS/GoToModule.action?moduleID=22)
3 Hipovolemik şok Perianal bölge hastalıkları Karın duvarı ve kasık fıtıkları Diyafram hernileri Gastrointestinal sistem kanserleri Yüzeyel sütür atma Hasta başı viziti Servis / poliklinik / ameliyathane 1. Current Diagnosis & Treatment: Surgery, 15e Gerard M. Doherty, ISBN-13: 978-1260122213. ISBN-10: 1260122212 Chapter 12: Shock in Surgical Patients, Chapter 33: Anorectum, Chapter 34: Abdominal Wall Hernias, Chapter 22: Esophagus & Diaphragm, Chapter 25: Stomach & Duodenum 2. Wise MD Anorectal disease module (http://wise-md.med.nyu.edu/WISE-CASUS/GoToModule.action?moduleID=11) 3. Wise MD Inguinal hernia module (http://wise-md.med.nyu.edu/WISE-CASUS/GoToModule.action?moduleID=7)
4 Kolorektal kanserler Benign ve malign meme hastalıkları Sütür alma Hasta başı viziti Servis / poliklinik / ameliyathane 1. Current Diagnosis & Treatment: Surgery, 15e Gerard M. Doherty, ISBN-13: 978-1260122213. ISBN-10: 1260122212 Chapter 32: Large Intestine, Chapter 33: Anorectum, Chapter 18: Breast Disorders 2. Wise MD Colon cancer module (http://wise-md.med.nyu.edu/WISE-CASUS/GoToModule.action?moduleID=4) 3. Wise MD Breast cancer module (http://wise-md.med.nyu.edu/WISE-CASUS/GoToModule.action?moduleID=102)
5 Tiroid kanseri ve adrenal bez cerrahisi Kist hidatik hastalığı Karaciğer kitlelerine yaklaşım Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları Foley sonda yerleştirme Hasta başı viziti Servis / poliklinik / ameliyathane 1. Current Diagnosis & Treatment: Surgery, 15e Gerard M. Doherty, ISBN-13: 978-1260122213. ISBN-10: 1260122212 Chapter 17: Thyroid & Parathyroid, Chapter 26: Liver & Portal Venous System, Chapter 27: Biliary Tract 2. Wise MD Thyroid nodule module (http://wise-md.med.nyu.edu/WISE-CASUS/GoToModule.action?moduleID=21)
6 Solid organ transplantasyonu Pankreasın cerrahi hastalıkları Nazogastrik tüp yerleştirme Hasta başı viziti Servis / poliklinik / ameliyathane 1. Current Diagnosis & Treatment: Surgery, 15e Gerard M. Doherty, ISBN-13: 978-1260122213. ISBN-10: 1260122212 Chapter 48: Abdominal Organ Transplantation, Chapter 28: Pancreas
7 Ameliyat öncesi değerlendirme Anestezinin temel prensipleri Genel anestetikler Lokal anestetikler Ağrılı hastanın değerlendirilmesi Akut ve kronik ağrının mekanizmaları Akut solunum yetmezliği ve hipoksi Asit baz dengesi Temel yaşam desteği İleri yaşam desteği Sıvı elektrolit dengesi 1. Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology, 6e, John F Butterworth, David J Mackey, John D. Wasnick. ISBN 978-1-259-83442-4,MHID 1-259-83442-5, ISSN 1058-4277 2. Miller's Anaesthesia, 9e, Michael Gropper Lars Eriksson Lee Fleisher Jeanine Wiener-Kronish Neal Cohen Kate Leslie eBook ISBN: 9780323612647 Hardcover ISBN: 9780323596046 Hardcover ISBN: 9780323612630
8 Sepsiste erken tanı ve tedavi Şokun patofizyolojisi ve tedavisi Anafilaksi Güvenli kan transfüzyonu Zehirlenmeler Beyin ölümü ve organ nakli Vaka tartışması: sepsisli hastaya yaklaşım Vaka tartışması: solunum yetmezlikli hastaya yaklaşım 1. Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology, 6e, John F Butterworth, David J Mackey, John D. Wasnick. ISBN 978-1-259-83442-4,MHID 1-259-83442-5, ISSN 1058-4277 2. Miller's Anaesthesia, 9e, Michael Gropper Lars Eriksson Lee Fleisher Jeanine Wiener-Kronish Neal Cohen Kate Leslie eBook ISBN: 9780323612647 Hardcover ISBN: 9780323596046 Hardcover ISBN: 9780323612630
9 Genel tekrar Tartışma Hasta başı viziti

 

Ders Kitabı
 1. Current Diagnosis & Treatment: Surgery, 15e Gerard M. Doherty, ISBN-13: 978-1260122213. ISBN-10: 1260122212
 2. Wise MD (Accessed at: https://wise-md.med.nyu.edu/v3/lms/#/module/surgery)
 3. Schwartz's Principles of Surgery, 11e F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, Lillian S. Kao, John G. Hunter, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock ISBN-10 : 1259835359 · ISBN-13 : 978-1259835353
 4. Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology, 6e, John F Butterworth, David J Mackey, John D. Wasnick. ISBN 978-1-259-83442-4,MHID 1-259-83442-5, ISSN 1058-4277
 5. Miller's Anaesthesia, 9e, Michael Gropper Lars Eriksson Lee Fleisher Jeanine Wiener-Kronish Neal Cohen Kate Leslie eBook ISBN: 9780323612647 Hardcover ISBN: 9780323596046 Hardcover ISBN: 9780323612630
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Lecturio dersleri
 2. Uptodate veritabanı
 3. Access medicine veritabanı
 4. Clinical key veritabanı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
15
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 9 x teorik ders saati)
9
14
126
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 9 x uygulama/lab ders saati)
9
16
144
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
5
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
40
40
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
12
12
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
352

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.