Tıp Fakültesi

CCS 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İç Hastalıkları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CCS 403
Güz
14
16
13
13

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu staj bloğunda erişkinlerde görülen akut, kronik veya doğuştan gelen kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, endokrin sistem ve metabolizma hastalıkları, alerji ve bağışıklık sistemi hastalıkları, boşaltım sistemi hastalıkları ve kanserlerin tanısı, ayırıcı tanısı, yönetimi ve korunma yöntemleri ele alınmaktadır. Öğrencilerin, bu staj kapsamındaki hastalıkların tanı ve tedavisinde klinik akıl yürütme yaklaşımını kullanma becerisi edinmeleri hedeflenmektedir. Bu hastalıklardan korunma, birey düzeyinde yaşam biçimi tıbbı, toplum düzeyinde toplumsal yönelimli sağlık (TOYS) ve sağlık sistemleri/politikalar düzeyinde ise gezegen sağlığı/halk sağlığı perspektifleriyle ele alınmaktadır. Staj süresince toplamda yedi iç hastalıkları alanı ele alınacaktır. Bunlar; hematoloji, romatoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, onkoloji ve alerji- immunolojidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1.Birinci basamakta sık karşılaşılan gastroenterolojik ve endokrinolojik hastalıkların, klinik ve acil durumların epidemiyolojisi, klinik, laboratuvar ve radyolojik tanısı ve yönetimindeki temel ilke ve yaklaşımları gerekçeleri ile açıklar.
 • 2.Birinci basamakta sık karşılaşılan hematolojik ve onkolojik hastalıkların, klinik ve acil durumların epidemiyolojisi, klinik, laboratuvar ve radyolojik tanısı ve yönetimindeki temel ilke ve yaklaşımları gerekçeleri ile açıklar.
 • 3.Birinci basamakta sık karşılaşılan nefrolojik ve romatolojik hastalıkların, klinik ve acil durumların epidemiyolojisi, klinik, laboratuvar ve radyolojik tanısı ve yönetimindeki temel ilke ve yaklaşımları gerekçeleri ile açıklar.
 • 4. Birinci basamakta sık karşılaşılan alerji ve immun sistem hastalıklarının, klinik ve acil durumların epidemiyolojisi, klinik, laboratuvar ve radyolojik tanısı ve yönetimindeki temel ilke ve yaklaşımları gerekçeleri ile açıklar.
 • 5.Birinci basamakta sık karşılaşılan gastroenterolojik ve endokrinolojik hastalıklarda klinik ve acil durumlara yönelik standartlara uygun öykü alır, fizik bakı yapar ve ayırıcı tanı gerçekleştirir.
 • 6.Birinci basamakta sık karşılaşılan hematolojik ve onkolojik hastalıklarda klinik ve acil durumlara yönelik standartlara uygun öykü alır, fizik bakı yapar ve ayırıcı tanı gerçekleştirir.
 • 7.Birinci basamakta sık karşılaşılan nefrolojik ve romatolojik hastalıklarda klinik ve acil durumlara yönelik standartlara uygun öykü alır, fizik bakı yapar ve ayırıcı tanı gerçekleştirir.
 • 8.Birinci basamakta sık karşılaşılan gastroenterolojik ve endokrinolojik hastalıklarda klinik ve acil durumlara yönelik farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi seçeneklerini hasta bağlamında kanıta dayalı tıp yaklaşımı ile belirler.
 • 9.Birinci basamakta sık karşılaşılan hematolojik ve onkolojik hastalıklarda klinik ve acil durumlara yönelik farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi seçeneklerini hasta bağlamında kanıta dayalı tıp yaklaşımı ile belirler.
 • 10.Birinci basamakta sık karşılaşılan nefrolojik ve romatolojik hastalıklarda klinik ve acil durumlara yönelik farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi seçeneklerini hasta bağlamında kanıta dayalı tıp yaklaşımı ile belirler.
 • 11.Doğru ve anlaşılır hasta kayıtları oluşturur, hastaları güvenli ve etkin biçimde devreder.
 • 12.Sık görülen tıbbi hataların nedenleri ile bunların önlenmesine yönelik önlem ve stratejileri açıklar ve uygular.
 • 13.Toplumda sık görülen hastalıkların risk faktörlerini ve sosyal belirleyicilerini hasta bağlamında tanımlar, bunlara yönelik kanıta dayalı korunma/çözüm önerileri oluşturur.
 • 14.Sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesine yönelik control, tarama ve bağışıklama programlarının hedef kitle, yöntem ve uygulama stratejilerini olağan ve olağanüstü durumlar bağlamında tanımlar.
 • 15.Profesyonel kimlik geliştirdiğine ve tıbbi kararlarında biyoetik ilkeleri gözettiğine yönelik kanıtlar sergiler.
 • 16.Sağlık belirleyicileri bakış açısı ile sağlık olaylarına bireysel, toplumsal ve ekosistem düzeylerinde açıklama getirir ve kişisel yaşantısında bu bakış açısına uygun örnek davranışlar gösterir.
 • 17.Yer aldığı ekiplerin etkili ve etkin çalışmasına katkı sunar, ekibin ve kendisinin performansını değerlendirir ve gelişim stratejileri oluşturur. 18.Hastalar, hasta yakınları ve ekip arkadaşları ile açık, yapıcı, saygılı bir iletişim kurar ve uygun bir dil kullanır.
 • 18.Hastalar, hasta yakınları ve ekip arkadaşları ile açık, yapıcı, saygılı bir iletişim kurar ve uygun bir dil kullanır.
 • 19.Klinik durumlara/sorunlara yönelik güvenilir bilgi kaynaklarına erişir, eriştiği bilgiye değer biçmek için kanıta dayalı tıp araçlarını kullanır ve elde ettiği bilgiyi başvuru nedeniyle ilişkilendirir.
 • 20.Klinik bilgi ve performansını geliştirme motivasyonuna yönelik kanıtlar sergiler.
Ders Tanımı Bu derste gastroenteroloji, endokrinoloji, hematoloji, onkoloji, nefroloji, romatoloji ve alerji-immünolojide sık görülen hastalıklar ve acil durumlar tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 HEMATOLOJİ Hematolojik hastanın genel değerlendirmesi ve fizik muayenesi. LAP'li hastaya yaklaşım. Anemili hastaya yaklaşım. Lökositozlu ve lökopenili hastaya yaklaşım. Kanama bozukluğu olan hastalara yaklaşım. Trombofili Kan transfüzyonu ilkeleri. ROMATOLOJİ Romatolojik hastalıklara genel bakış ve lokomotor sistem ağrısına yaklaşım. Romatizmal hastalıklarda tanı testleri ve tedavi. Bağ dokusu hastalıkları. 1.Monogenic autoinflammatory diseases:Adriana A. de Jesus, Michael F. McDermott, Daniel L. Kastner and Raphaela Goldbach-ManskyRHEUMATOLOGY, 7th edition ISBN: 978-0-7020-6865-2 2.Familial Mediterranean Fever.Ozdogan H, Ugurlu S.Presse Med. 2019 Feb;48 review. 3.Clinical features of spondyloarthritis : Imaging of spondyloarthritis. Management of axial spondyloarthritis : .Clinical features of psoriatic arthritis. Hochberg, Marc C., MD, MPH, MACP, MACR RHEUMATOLOGY, 7th edition ISBN: 978-0-7020-6865-2 4.Peripheral spondyloarthritis: Concept, diagnosis and treatment.Molto A, Sieper J.Best Pract Res Clin Rheumatol. 2018 Jun;32(3):357-368 5.EULAR recommendations for the use of imaging in the diagnosis and management of spondyloarthritis in clinical practice.Mandl P, Navarro-Compán V, Terslev L, Aegerter P, van der Heijde D, D'Agostino MA, Baraliakos X, Pedersen SJ, et al. European League Against Rheumatism (EULAR).Ann Rheum Dis. 2015 Jul;74 6. Management of gout and hyperuricemia : .Calcium pyrophosphate deposition disease (pseudogout).Hochberg, Marc C., RHEUMATOLOGY, 7th edition ISBN: 978-0-7020-6865-. 7.Gout .An update of aetiology, genetics, co-morbidities and management.Robinson PC.Maturitas. 2018 Dec; 118:67. 8.Update on the epidemiology, risk factors, and disease outcomes of rheumatoid arthritis.Diane van der Woude and Annette H.M. van der Helm-van Mil Best Practice & Research: Clinical Rheumatology, 2018-04-01, Volume 32. 9.CLINICAL OVERVIEW Systemic lupus erythematosusElsevier Point of Care.Updated August 29, 2020. Copyright Elsevier. 10.Sjogren’s syndrome: An update on disease pathogenesis, clinical manifestations and treatmentFrederick B. Vivino, Vatinee Y. Bunya, Giacomina Massaro-Giordano, Chadwick R. Johr, Stephanie L. Giattino, Annemarie Schorpion, Brian Shafer. Clinical Immunology, 2019-06-01, Volume 203.
2 HEMATOLOJİ Akut ve kronik lösemi. B ve T hücreli lenfomalar. Plazma hücre hastalığı. Kemik iliği yetmezliği. Hematopoetik Kök hücre nakli. Miyelodisplastik sendrom. Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar. ROMATOLOJİ Vaskülit ve Behçet Hastalığı-1. Vaskülit ve Behçet Hastalığı-2. Polimiyalji Romatizması. Gut hastalığı. Ailesel Akdeniz Ateşi. Spondiloartrit. 1. Classification and epidemiology of vasculitis Richard A. Wattsand Eleana Ntatsaki. Biology and immunopathogenesis of vasculitis, Polyarteritis nodosa and Cogan syndrome, Antineutrophil cytoplasm antibody–associated vasculitis, Takayasu arteritis, Cutaneous vasculitis and panniculitis.Hochberg, Marc C., MD, RHEUMATOLOGY, 7th edition ISBN: 978-0-7020-6865-2 2.Best Pract Res Clin Rheumatol 2018 Apr;32(2):261-270 Update on the epidemiology, risk factors and disease outcomes of Beh軻t's disease . Nurullah Akko. 3.Best Pract Res Clin Rheumatol 2018 Feb;32(1):3-20.Introduction, epidemiology and classification of vasculitis Richard A Watts 1, Joanna Robson. 4.Nat Rev Rheumatol 2017 Oct;13(10):578-592. Giant cell arteritis and polymyalgia rheumatica: current challenges and opportunities Christian Dejaco, Elisabeth Brouwer , Justin C Mason, Frank Buttgereit, Eric L Matteson, Bhaskar Dasgupta.
3 GASTROENTEROLOJİ İshalli hastaya yaklaşım-1. İshalli hastaya yaklaşım-2. Karaciğer hastalıkları-1. Karaciğer hastalıkları-2. Bulantı ve kusma ile başvuran hastaya yaklaşım-Klinik Beslenme. Gastrointestinal şikayetleri olan hastalara yaklaşım. Mide hastalıkları. Yemek borusu hastalıkları. Gastrointestinal kanama ile başvuran hastaya yaklaşım-1. Gastrointestinal kanama ile başvuran hastaya yaklaşım-2. Karın ağrısı ile başvuran hastaya yaklaşım-1. Karın ağrısı ile başvuran hastaya yaklaşım-2. 1.Ghany MG, Hoofnagle JH. Approach to the Patient with Liver Disease. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill; 2018,329. 2.Pratt DS. Evaluation of Liver Function. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill; 2018,330. 3.Wolkoff AW. The Hyperbilirubinemias. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill;2018,331. 4.Dienstag JL. Acute Viral Hepatitis. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill;2018,332. 5.Lee WM, Dienstag JL. Toxic and Drug-Induced Hepatitis. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill; 2018,333. 6.Dienstag JL. Chronic Hepatitis. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill;2018,334. 7.Mailliard ME, Sorrell MF. Alcoholic Liver Disease. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill; 2018,335. 8.Abdelmalek MF, Diehl A. Nonalcoholic Fatty Liver Diseases. and Nonalcoholic Steatohepatitis. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill;2018,336. 9.Bacon BR. Cirrhosis and Its Complications. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill;2018,337. 10.Binder HJ. Disorders of Absorption. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill;2018, 318. 11.Friedman S, Blumberg RS. Inflammatory Bowel Disease. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill;2018,319.
4 ALERJİ ve İMMÜNOLOJİ Alerjik veya İmmünolojik Hastalığı Olan Hastaya Yaklaşım. Sistemik Anafilaksi. Ürtiker ve Anjiyoödem. Gıda ve İlaç Alerjisi. ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİK BOZUKLUKLAR Endokrinolojik hastalıklarda yaklaşım. Yetişkin gonadal hastalıkları. Polikistik over sendromu. Endokrinoloji ve hipertansiyon. Tiroidit, tiroid nodülleri ve tiroid neoplazmaları. Gebelikte endokrinolojik bozukluklar. Ön hipofiz ve hipotalamus hastalıkları. Hipertiroidizm. Osteoporoz- osteomalazi. Şeker hastalığı. DM komplikasyonları ve tedavisi. Obezite. Diabetes insipidus ve uygunsuz ADH sendromu. Hipo-hiperkalsemi. Diyabetik Acil Durumlar. Adrenal bez hastalıkları. 1.Nadeau KC. Approach to the patient with allergic or immunologic disease. In: Goldman L, Schafer Andrew I, eds. Goldman-Cecil Medicine 26th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. Chp.235.p.1634-1638. 2.Cahill KN, Boyce JA. Urticaria, Angioedema, and Allergic Rhinitis. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill; 2018. 3. Schwartz LB.Systemic Anaphylaxis, Food Allergy, and Insect Sting Allergy. In: Goldman L, Schafer Andrew I, eds. Goldman-Cecil Medicine 26th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. Chp.238.p.1654-1658. 4. Taylor R. Anaphylaxis. BMJ Best Practice © BMJ Publishing Group Ltd 2021. Last updated: Sep 18, 2020. 5.Ardern-Jones M. Common Cutaneous Drug Reactions. BMJ Best Practice © BMJ Publishing Group Ltd 2020. Last updated: May 20,2020. 6.Grammer LC. Drug Allergy. . In: Goldman L, Schafer Andrew I, eds. Goldman-Cecil Medicine 26th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. Chp.239.p.1658-1660.
5 NEFROLOJİ Hipertansiyon. İkincil hipertansiyon. Elektrolit dengesizliği. Akut böbrek yetmezliği. Kronik böbrek yetmezliği. Asit-baz dengesizliği. TARTIŞMA-1 ONKOLOJİ Kanser epidemiyolojisi ve önlenmesi Kanser tedavisinde temel ilkeler ve multidisipliner yaklaşım (1). Kanser tedavisinde temel ilkeler ve multidisipliner yaklaşım (2). Ailesel ve kalıtsal kanser sendromları Kanser tanısında temel ilkeler. Onkolojik acil durumlar. Kanser hastalarında enfeksiyonlar ve nötropenik ateş. Kanser tanımları ve evreleme. Sitotoksik kemoterapi ve toksisitelerin yönetimi. Hedefe yönelik tedaviler ve hormonal tedaviler. Tümör immünolojisi ve immünoterapi
6 NEFROLOJİ Nefrotik sendrom. Glomerülonefrit. Sistemik hastalıklar ve böbrek. FARMAKOLOJİ Ulusal reçeteleme müfredatı (NPC) Tartışma-1 Ulusal reçete yazma müfredatı (NPC) Tartışma-2 ONKOLOJİ Kemik ve yumuşak doku tümörleri. Diğer kanserler; cilt, melanom, CNS tümörleri. Jinekolojik kanserler Paraneoplastik sendromlar Kanser hastalarında ağrı yönetimi ve palyatif tedaviler Akciğer kanserleri. Gastrointestinal sistem kanserleri. Ürolojik kanserler. Meme kanseri.
7 CCS403 Final Sınavı
8 Dönemin gözden geçirilmesi  
9 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
 • Nadler PL, Gonzales R. Nadler P.L., Gonzales R Nadler, Paul L., and Ralph Gonzales.Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. Papadakis M.A., McPhee S.J., Rabow M.W. Eds. Maxine A. Papadakis, et al.eds. Current Medical Diagnosis & Treatment 2019 New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?
 • Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. Stern S.C., Cifu A.S., Altkorn D Eds. Scott D.C. Stern, et al.eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 3e New York, NY: McGraw-Hill; 2014. http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?
 • Matthew Stephenson, Joshua Shur, John Black. How to Perform Clinical Procedures: for Medical Students and Junior Doctors, includes 2 DVDs, 2013
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
40
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
20
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 9 x teorik ders saati)
9
11
99
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 9 x uygulama/lab ders saati)
9
13
117
Sınıf Dışı Ders Çalışması
7
6
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
15
15
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
0
Ara Sınavlar
15
0
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
283

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.