Tıp Fakültesi

SBM 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbın Bilimsel Temelleri III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SBM 201
Güz
14
4
16
18

Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; erkek ve kadın üreme sistemlerinin yapı ve işlevlerini, gebelik ve doğum sürecini, embriyonik ve fetal dönem gelişim özelliklerini, iskelet kaslarının yapı ve işlevini, egzersiz tiplerini ve sağlık için önemini, sinir sisteminin organizasyonunu, santral ve periferik sinir sistemlerinin gelişimini, sinir sisteminin ve duyu organlarının yapı ve işlevlerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. İnsan davranışının biyolojik temellerinin ele alındığı bölümde ise öğrencilerin duysal algının nasıl oluştuğunu, motor hareketin nasıl kontrol edildiğini, yüksek kortikal işlevler ile ögrenme ve bellek mekanizmalarının nasıl yürütüldüğünü kavramaları amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öğrenciler, üreme sistemi, kas, sinir sistemi ve duyu organları yapı ve işlevlerini, gelişimlerini, sinir sisteminin iç ve dış dünyayı algılamak ve uygun yanıtları oluşturabilmek ve sonunda deneyimini depolamak için kullandığı stratejileri öğreneceklerdir. Ayrıca sinirsel ileti mekanizmalarını, nörotransmiterler ve nöromodülatörlerin yapılarını, sınıflandırmalarını, reseptörlerini, sinyal ileti yollarını ve metabolizmalarını da kavramaları hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Erkek ve kadın üreme sistemlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini ve gelişimlerini açıklayabilecektir.
 • 2. Embriyonik ve fetal dönemdeki gelişimi ve doğum sonrası değişiklikleri mekanizmaları ile açıklayabilecektir.
 • 3. Kemik dokusunun özelliklerini ve yapım-yıkım döngüsüne etkili faktörleri tanımlayabilecektir.
 • 4. Kasların gelişimini, yapılarını ve işlevsel özelliklerini açıklayabilecektir.
 • 5. Sinir sisteminin organizasyonunu, gelişimini, hücrelerini ve işlevlerini, sinyalleşme mekanizmalarını açıklayabilecektir.
 • 6. Periferik sinir sisteminin bölümlerini tanımlayarak işlevlerini belirtebilecektir.
 • 7. Santral sinir sisteminin bölümlerini tanımlayarak ve işlevlerini belirtebilecektir.
 • 8. Otonom sinir sisteminin yapılarını, bölümlerini, nörotransmiterlerinin özelliklerini ve etkilerini listeleyerek karşılaştırabilecektir.
 • 9. Duyu organlarının gelişimlerini, yapısal ve işlevsel özelliklerini açıklayabilecektir.
 • 10. Hareketin nasıl gerçekleştiğini ilişkili yapılar ve işlevleri ile açıklayabilecektir.
 • 11. Bilinç ve uyanıklık durumlarının sinir sistemi tarafından nasıl düzenlendiğini açıklayabilecektir.
 • 12. Limbik sistem yapılarını listeleyerek işlevlerini açıklayabilecektir.
 • 13. Nöroendokrin sistem işlevlerini homeostaz kavramı ile bütünleştirebilecektir.
 • 14. Ağrı oluşumu ve ağrıyı kontrol eden sistemleri moleküler mekanizmaları ile açıklayabilecektir.
 • 15. Santral sinir sisteminin dolaşım özelliklerine göre yapı, işlev, klinik bulgu ilişkilerini kurabilecektir.
 • 16. Davranışı ve biyolojik temellerini tanımlayabilecektir.
 • 17. Virüslerin özelliklerini ve mikroorganizmaların sinir sistemine etkilerini açıklayabilecektir.
 • 18. Verileri toplar, özetler, tablo ve grafiklerle gösterir ve yorumlar.
 • 19. Üreme ve sinir sisteminin bağışıklık ile ilgili mekanizmalarını tanımlayabilecektir.
 • 20. Kendini belirli perspektiflerden değerlendirdiği, güçlü ve zayıf yönlerini tanımladığı, geliştirilmesi gereken yönleri için bir gelişim planı oluşturduğu bir öz-değerlendirme yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste kadın ve erkek üreme sisteminin yapı ve işlevleri, gebelik ve doğum süreçleri, embriyonik ve fetal dönemlerin karakteristik özellikleri, iskelet kasları ve eklemlerin yapı ve işlevleri, egzersiz tipleri ve yaşam için önemi, sinir sisteminin organizasyonu, santral ve periferik sinir sistemlerinin gelişimi, nöron ve glia hücrelerinin yapısal ve işlevsel özellikleri, sinir sistemi bölümlerinin yapı ve işlevleri, duyu organlarının yapı ve işlevleri, duysal algı, motor hareket ve davranışın kontrolü, yüksek kortikal işlevler, öğrenme ve bellek mekanizmaları ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Pelvik taban ve perinenin makroskopik yapıları Kadın üreme sisteminin makroskopik yapıları Kadın üreme sisteminin mikroskobik yapıları Üreme sisteminin embriyolojik gelişimi Kadın üreme sisteminin embriyolojik gelişimi Erkek üreme sisteminin makroskopik yapıları Kadın üreme sistemi ve hormonları Erkek üreme sisteminin embriyolojik gelişimi Erkek üreme sisteminin mikroskobik yapıları - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 327-362; 376-381; 382-391 - Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Ed. 2015, 837-854 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, 790-820; 834-873 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2016, 241-282 - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong, 2012, 155
2 Erkek üreme sistemi ve hormonları Erken embriyonik gelişim Erkek üreme sisteminin makroskopik yapıları Embriyonik dönem, Fetal dönem Plasenta ve fetal membranlar Çoğul gebelikler Hamilelik fizyolojisi ve hormonlar Hamilelik sırasında sistemik değişiklikler Embriyolojik gelişimi etkileyen faktörler Bilimsel düşüncenin adımları - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2016, 11-36; 39-49; 51-67; 69-88; 91-104; 107-138
3 Üreme sisteminin damarları, lenfatikleri ve sinirleri Pelvis ve perine'nin kesit anatomisi Doğum fizyolojisi CIS: Embriyoloji IVF Fetüsten yenidoğana geçiş Gebelik ve doğumda moleküler ve epigenetik mekanizmalar Yeni doğan bebeğin değerlendirilmesi Memenin makroskopik yapıları Memenin mikroskobik yapıları Meme: hormonal mekanizmalar ve emzirme Anne sütü ve sağlığa etkisi Üreme immünolojisi - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 820-973; 981-1051; - Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Ed. 2015, 837-854 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, 385; 398-401
4 1. Ara Sınav Kemik hücreleri, kemiğin mikroskobik özellikleri, kemikleşme Kemik oluşumunu etkileyen faktörler - Calsitonin, parathormon Kemik yapım-yıkım ve onarım mekanizmaları Eklemlerin genel özellikleri Kas sistemi ve innervasyon hakkında genel bilgiler Kas dokusunun mikroskobik özellikleri Kas kasılması Aksilla ve brakiyal pleksusun makroskopik yapıları Servikal pleksus Faringeal Aparat Kemik ve kas dokusu - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 71-173; 181-313; 439-501; 508-656; 670-812; 820-973; 981-1051;1053-1075 - Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Edition. 2015, 53-62; 123-131; 255-276; 535-550; 685-701; 837-854 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, 385; 398-401 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2016, 392-403 - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong, 2012, 155 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed. Lange. 2015, Chapter 49, 589-629
5 Baş ve boyun kaslarının embriyolojik gelişimi (faringeal arklar) Baş ve boyun kasları Lumbosakral ve koksigeal pleksuslar Üst ekstremite kasları ve kesit anatomisi Gövde kasları ve kasık kanalı Problem çözme döngüsü Kök neden analizi Alt ekstremite kasları ve kesit anatomisi Gövde ve ekstremite kaslarının embriyolojik gelişimi Kasın enerji metabolizması - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 820-973; 981-1051 - Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Ed. 2015, 837-854 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, 214-242; 314-342; 356-392 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2016, 337-353; 355-361; 379-387; 396
6 Kasılma türleri Uyarma-Kasılma Kas-eklem-kemik biyomekaniği Alt ekstremite, alt gövde kasları, inguinal kanal ve lumbosakral pleksus Biopac pratiklerine ve kas yorgunluğuna giriş Sinir sisteminin makroskopik organizasyonu Sinir sisteminin mikroskobik özellikleri ve hücreleri Periferik sinir sistemi ve ganglionların mikroskobik özellikleri Sinir sisteminin fonksiyonel organizasyonu Meninkslerin, dural sinüslerin, subaraknoid boşlukların ve ventriküllerin makroskopik yapıları Sinir sisteminin embriyolojik gelişimi Meninkslerin mikroskobik yapıları, BOS Argümanların eleştirel analizi -Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong 2012, 97-119 - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 71-173; 181-313; 439-501; 508-656; 670-812; 820-973; 981-1051 - Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Edition. 2015, 53-62; 123-131; 255-276; 535-550; 685-701; 837-854 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, Lange. 30th Ed. 2015, Chapter 48 and 49, 589-629
7 Sinaptik iletim Omurilik ve omurilik sinirlerinin makroskopik yapıları Omuriliğin mikroskobik yapıları Beyin omurilik sıvısı biyokimyasal analizi Nörotransmiter reseptörleri (sınıflandırma) Kas ve sinir sistemlerinin fonksiyonel anatomisi Virüsler - Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Edition. 2015, 53-62; 123-131; 255-276; 535-550; 685-701; 837-854 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, 385; 398-401 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2016, 392-403 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated
8 2. Ara Sınav Serebrum ve serebellumun makroskopik yapıları Beyin sapının makroskopik yapıları, retiküler oluşum Serebrum ve serebellumun mikroskobik yapıları Davranışsal ve sosyal bilimlere giriş Sağlık davranışları ve inançları üzerindeki psikososyal etkiler Kraniyal sinirler Diensefalon, bazal çekirdekler ve limbik sistemin makroskopik yapıları Limbik sistemin fonksiyonları -Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy, 7th Ed. 2014, 820-973 - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 157-176, 227-254 - Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Ed. 2015, 837-854 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed. Lange. 2015, Chapter 49, 589-629 -Taylor S.E. Health Psychology 10th Ed. 2018 McGraw-Hill Education. Chapter 3, 38-45.
9 Çıkan ve İnen yollar Omuriliğin fonksiyonel organizasyonu Beyin sapının makroskopik yapıları, kraniyal sinirler Refleksler Sinir sisteminin biyokimyası Somatik duyusal işleme Somatomotor entegrasyonu Bazal çekirdeklerin fonksiyonları Motor öğrenme ve kontrol Beynin metabolik özellikleri Nöroimmünoloji Düşünce unsurları Entelektüel düşünce standartları Diensefalon, bazal çekirdekler ve limbik sistemin makroskopik yapıları Diensefalon, bazal çekirdekler ve limbik sistemin makroskopik yapıları - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 177-198 - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 889-909 - Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Ed. 2015, 837-854 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, 900-926 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2016, 417-428 -Magill R, Anderson D. Motor learning and control, Concepts and Applications 11th Ed. 2017. McGraw-Hill Education. 2017, 2-9, 85-111, 273-291.
10 Yörünge ve gözün makroskopik yapıları Görsel yolların makroskopik yapıları Okülomotor hareketler Gözün mikroskobik yapıları Gözün embriyolojik gelişimi Optik kırınım Görsel fizyoloji ve refleksler Görsel algı - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012, 199-226 - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 966-977 - Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Ed. 2015, 837-854 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, 936-956 - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2016, 428-435 -Gilhooly, Lyddy, Pollick, Cognitive Psychology, McGraw-Hill Education - Europe, Middle East and Africa, 2014 - Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano and Heddwen L. Brooks. Ganong’s Review of Medical Physiology, 25e, 2016, 255-268 -Breedlove S, Marc Watson, Neal &, Rosenzweig, Mark R. Biological Psychology, 6th Ed. 2010 - Katzung Basic & Clinical Pharmacology, 14th edition 2018
11 Kulağın makroskopik yapıları İşitsel yolların makroskopik yapıları Kulağın mikroskobik yapıları Kulağın embriyolojik gelişimi Sesin biyofiziği Bireysel ve Grup muhakemesi Denge ve postural kontrol İşitme fizyolojisi Koku ve tat alma sistemleri Tartışma oturumu Diyapazon deneyleri ve sensorimotor adaptasyonu - Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano and Heddwen L. Brooks. Ganong’s Review of Medical Physiology, 25e, 2016, 255-268 -Breedlove S, Marc Watson, Neal &, Rosenzweig, Mark R. Biological Psychology, 6th Ed. 2010 - Katzung Basic & Clinical Pharmacology, 14th edition 2018
12 3. Ara Sınav Otonom sinir sistemi Hipotalamusun işlevleri, otonom sinir sistemi Sempatik sinir sistemi Parasempatik sinir sistemi Diurnal ritim - Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano and Heddwen L. Brooks. Ganong’s Review of Medical Physiology, 25e, 2016 -Breedlove S, Marc Watson, Neal &, Rosenzweig, Mark R, Biological Psychology, 6th Ed. 2010 -Gilhooly, Lyddy, Pollick, Cognitive Psychology, McGraw-Hill Education — Europe, Middle East and Africa, 2014 -Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology 26/E. Geo. Brooks, 2013 - Katzung Basic & Clinical Pharmacology, 14th edition 2018
13 Uyku / Uyku bozuklukları ve EEG Bilinç teorileri Bilinç durumları Otonom sinir sistemi, beyin sapı refleksleri EEG, elektro-dermal aktivite ANS'yi etkileyen ilaçlar Psikolojik savunma mekanizmaları (psikodinamik ve bilişsel davranışçı yaklaşımlar) Öğrenme (koşullandırma ve bilişsel yaklaşımlar) Hafıza (Hafıza türleri, unutma ve hatırlama) Öğrenme ve hafızanın moleküler mekanizmaları Daha yüksek kortikal işlevler, dikkat, karar verme, düşünme ve muhakeme, problem çözme Zeka ve zekayı etkileyen faktörler hakkındaki teoriler - Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano and Heddwen L. Brooks. Ganong’s Review of Medical Physiology, 25e, 2016 -Breedlove S, Marc Watson, Neal &, Rosenzweig, Mark R, Biological Psychology, 6th Ed. 2010 -Gilhooly, Lyddy, Pollick, Cognitive Psychology, McGraw-Hill Education — Europe, Middle East and Africa, 2014 -Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology 26/E. Geo. Brooks, 2013 - Katzung Basic & Clinical Pharmacology, 14th edition 2018
14 Kişilik ve kimlik gelişimi Ahlaki ve sosyal gelişim Motor, bilişsel ve dil gelişimi Nöronal plastisite CNS'yi etkileyen ilaçlar (Sınıflandırma ve temel etki mekanizması) Mikrobiyota davranışımızı etkiler mi? Prionlar Merkezi sinir sistemi damarları Sinir sisteminin kesit anatomisi -Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy, 7th Ed. 2014 - Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano and Heddwen L. Brooks. Ganong’s Review of Medical Physiology, 25e, 2016 -Breedlove S, Marc Watson, Neal &, Rosenzweig, Mark R, Biological Psychology, 6th Ed. 2010 -Gilhooly, Lyddy, Pollick, Cognitive Psychology, McGraw-Hill Education — Europe, Middle East and Africa, 2014 -Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology 26/E. Geo. Brooks, 2013 -Feldman R.S. Understanding Psychology 12th Ed. McGraw-Hill Education. 2015. Chapter 12
15 Ağrı Ağrı kesiciler: Opioid ve opioid olmayan analjezikler Sunum hazırlama teknikleri Klinik Entegre Oturum (CIS) Tartışma oturumu Klinik Entegre Oturum (CIS) Tartışma oturumu --Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy, 7th Ed. 2014 - Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano and Heddwen L. Brooks. Ganong’s Review of Medical Physiology, 25e, 2016, 157-175 - Katzung Basic & Clinical Pharmacology, 14th edition 2018
16 4. Ara Sınav
17 Final Hazırlığı
18 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 1. Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy, 7th Ed. 2014. ISBN-13: 978-1451119459
 2. Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Ed. 2015.  ISBN-13: 978-0443069529
 3. Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 7th Ed. 2016  ISBN-149630991X 9781496309914
 4. Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2015. ISBN- 9780323313384
 5. Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano and Heddwen L. Brooks. Ganong’s Review of ,Medical Physiology, 25e, 2015 ISBN-13: 978-0071825108
 6. Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. 2020 ISBN-13: 978-1259837937
 7. Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology 26/E. Geo. Brooks, 2015 ISBN-13: 978-0071790314
 8. Gilhooly, Lyddy, Pollick, Cognitive Psychology, McGraw-Hill Education — Europe, Middle East and Africa, 2014 ISBN-13 : 978-0077122669
 9. Breedlove, S. Marc; Watson, Neil V.; Rosenzweig, Mark R. Biological Psychology, 6th Ed. 2010 ISBN-13: 978-0878933242
 10. Katzung Basic & Clinical Pharmacology, 14th edition 2018 ISBN-13 : 978-1259641152
 11. Hall, John E. Guyton and Hall textbook of medical physiology, 12th Ed. 2010 ISBN: 9781437726749
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Jonathan D. Kibble and Colby R. Halsey. Medical Physiology: The Big Picture, 2009Hal Blumenfeld, Neuroanatomy Through Clinical Cases, 2nd Ed. Text with Interactive eBook (Blumenfeld). 2009 ISBN 978-0-07-148567-8
 2. Gavin Francis, Adventures in Human Being: A Grand Tour from the Cranium to the Calcaneum 1st Ed. 2015 ISBN-13: 978-0465096824
 3. Linda Costanzo, Physiology Cases and Problems (Board Review Series) 4th Edition. 2012 ISBN-13: 978-1451120615
 4. Barbara Young, Geraldine O'Dowd, Phillip Woodford, Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas, 6e (FUNCTIONAL HISTOLOGY (WHEATER'S)) 6th Ed. 2013 ISBN: 9780702047473
 5. Thomas W. Sadler, Langman's Medical Embryology, 13th North American Ed. 2014 ISBN-13: 978-1451191646
 6. Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell. 6th Ed. 2014 ISBN-13: 978-0815345244
 7. Gaw, Murphy, Srivastava. Clinical Biochemistry, An Illustrated Colour Text, 5th Ed. 2013 ISBN: 9780702057007
 8. Feldman R.S. Understanding Psychology 12th Ed. McGraw-Hill Education. 2014. ISBN-13: 978-1259330353
 9. Magill R, Anderson D. Motor learning and control, Concepts and Applications 11th Ed. 2016. McGraw-Hill Education. ISBN-13: 978-1259823992
 10. Taylor S.E. Health Psychology 10th Ed. 2017 McGraw-Hill Education. ISBN-13: 978-1259870477

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
4
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
14
252
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
4
72
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
8
128
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
0
Portfolyo
1
9
9
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
4
20
80
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
567

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.