Tıp Fakültesi

CBM 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbın Klinik Temelleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CBM 101
Güz
1
2
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı klinik pratikte kullanılacak seçilmiş teknik becerilerin ve temel iletişim becerilerinin kazanılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Antropometrik ölçümleri doğru olarak yapar.
 • 2. Fizik incelemenin temel yöntemlerini gösterir.
 • 3. Antropometrik ölçümleri doğru olarak yapabilir.
 • 4. Kişiler arası ilişkilerin temel ilkelerini tanımlayabilir, pozitif iletişim ile ilişkili davranışsal beceriler gösterir.
 • 5. Etkili ve duyarlı iletişim örneği gösterebilir ve kişiler arası iletişimde aktif dinleme ve yanıt verme becerilerini gösterir.
 • 6. Çeşitli öğretme ve öğrenme bağlamlarında etkili bir şekilde geri bildirim almak ve vermek için ilke ve stratejiler uygular.
Ders Tanımı Tıbbın Klinik Temelleri (TKT)101 dersi klinik uygulamada kullanılan seçilmiş teknik becerilerle temel iletişim becerilerinin eğitimini içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Tıbbın Klinik Temelleri program tanıtımı ve uygulama
3 Antropometrik ölçümler I IUEFoM Klinik Beceriler Kılavuzu ile ilgili bölüm
4 Antropometrik ölçümler II IUEFoM Klinik Beceriler Kılavuzu ile ilgili bölüm
5 I.Değerlendirme
6 Fizik inceleme temel yöntemleri IUEFoM Klinik Beceriler Kılavuzu ile ilgili bölüm
7 Yaşamsal bulgu değerlendirme I Bickley LS, Szilagyi PG. The Vital Signs. Bates’ Guide to Physical Examination and History-Taking. 12th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017.p.123-144. ISBN 9781469893419
8 Yaşamsal bulgu değerlendirme II Bickley LS, Szilagyi PG. The Vital Signs. Bates’ Guide to Physical Examination and History-Taking. 12th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017.p.123-144. ISBN 9781469893419
9 II.Değerlendirme -
10 Temel iletişim becerileri İletişime giriş Communication skills vol.I: Students' Coursebook– 2012 by Tabitha Wangare Wambui (Author), Alice W. Kibui (Author), Elizabeth Gathuthi (Author)
11 Temel iletişim becerileri Kişiler arası ilişkiler Theory of Mind as a Mediator Between Emotional Trust Beliefs and Interpersonal Communication Competence in a Group of Young Adults. By: Petrocchi, Serena; Filipponi, C.; Antonietti, C.; Levante, A.; Lecciso, F. Psychological Reports. Apr2021, Vol. 124 Issue 2, p555-576. 22p. DOI: 10.1177/0033294120913489.
12 Temel iletişim becerileri İletişimde Mükemmellik Baran (2014), Introduction to Mass Communication.ISBN: 0077507983
13 Temel iletişim becerileri İletişim Teknolojisi ve Dijital İletişim Perception and Interpretation of General Humanistic Values Through Communication Technologies in the Digital Transformation of Society. By: Kostin, Gennady A.; Chernykh, Antonina B.; Andronov, Ilya S.; Pryakhin, Nikolay G.. In: 2021 Communication Strategies in Digital Society Seminar.
14 Temel iletişim becerileri İletişim ve Toplum Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. ISBN: 0195204697
15 Temel iletişim becerileri Rol yapma ve Aktiviteler Baran (2014), Introduction to Mass Communication. ISBN: 0077507983
16 Temel iletişim becerileri İletişime İlişkin Öğrenci Sunumları
17 Dönemin gözden geçirilmesi  
18 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

1.       Bickley LS, Szilagyi PG. The Vital Signs. Bates’ Guide to Physical Examination and History-Taking. 12th ed. Philadelphia:Wolters Kluwer; 2017.p.123-144.       ISBN 9781469893419

 1. Communication skills vol.I: Students' Coursebook– 2012 by Tabitha Wangare Wambui (Author), Alice W. Kibui (Author), Elizabeth Gathuthi (Author)
 2. Theory of Mind as a Mediator Between Emotional Trust Beliefs and Interpersonal Communication Competence in a Group of Young Adults. By: Petrocchi, Serena; Filipponi, C.; Antonietti, C.; Levante, A.; Lecciso, F. Psychological Reports. Apr2021, Vol. 124 Issue 2, p555-576. 22p. DOI: 10.1177/0033294120913489.
 3. Baran (2014), Introduction to Mass Communication. ISBN: 0077507983
 4. Perception and Interpretation of General Humanistic Values Through Communication Technologies in the Digital Transformation of Society. By: Kostin, Gennady A.; Chernykh, Antonina B.; Andronov, Ilya S.; Pryakhin, Nikolay G. In: 2021 Communication Strategies in Digital Society Seminar.
 5. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. ISBN: 0195204697
Önerilen Okumalar/Materyaller

1.       Kyle Casadei; John Kiel. Anthropometric Measurement. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 Apr 25. PMID: 30726000 Bookshelf ID: NBK537315

2.       Mark H. Swartz. The Heart. Textbook of Physical Diagnosis: History and Examination. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021; 14, 293-326.

3.       Hotton E, Qureshi Z, eds. The Unofficial Guide to Practical Skills. 1st ed. UK: Cambrian Printers; 2014. 

 1. More Than Words: An Introduction to Communication – 2007 by Richard Dimbleby (Author), Graeme Burton (Author)
 2. Assessing Interpersonal and Communication Skills. By: Puscas, Liana; Kogan, Jennifer R.; Holmboe, Eric S. Journal of Graduate Medical Education. 2021Supplement, Vol. 13 Issue 2s, p91-95. 5p. DOI: 10.4300/JGME-D-20-00883.1.
 3. Barker and Gaut (2002), Communication. ISBN: 9780205295876
 4. Platform for Digital Voice Communication with Channel-Based Key Generation By: Jocque, Jelle; Torre, Patrick Van; Verhaevert, Jo; Rogier, Hendrik. 2021
 5. Media and Society: An Introduction Trenholm, Thinking Through Communication. ISBN: 1138233900

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
1
18
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
2
36
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
4
8
Final Sınavı
1
8
8
    Toplam
86

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.