Tıp Fakültesi

CCS 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genitoüriner Sistem Sağlığı ve Hastalıkları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CCS 404
Güz
14
16
13
13

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu stajın amacı: kadın, erkek ve çocuk genitoüriner, kadın ve erkek üreme sisteminin gebelik ve doğumla ilgili sık görülen hastalıklar ve acil durumların birinci basamak düzeyinde tanısı, tedavisi ve yönetimi ile bu hastalıklardan veya durumlardan korunmaya yönelik bilgi, beceri, tutum ve yeterlilikleri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Birinci basamakta sık karşılaşılan üriner sistem hastalıkları, klinik ve acil durumların epidemiyolojisi, tanısı ve yönetimindeki temel ilke ve yaklaşımları gerekçeleri ile açıklar.
 • 2. Birinci basamakta sık karşılaşılan genital sistem hastalıkları, klinik ve acil durumların epidemiyolojisi, tanısı ve yönetimindeki temel ilke ve yaklaşımları gerekçeleri ile açıklar.
 • 3. Birinci basamakta sık karşılaşılan üriner sistem hastalıkları, klinik ve acil durumlara yönelik standartlara uygun öykü alır, fizik bakı yapar ve ayırıcı tanı gerçekleştirir.
 • 4. Birinci basamakta sık karşılaşılan genital sistem hastalıkları, klinik ve acil durumlara yönelik standartlara uygun öykü alır, fizik bakı yapar ve ayırıcı tanı gerçekleştirir.
 • 5. Birinci basamakta sık karşılaşılan üriner sistem hastalıkları, klinik ve acil durumlara yönelik farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi seçeneklerini hasta bağlamında kanıta dayalı tıp yaklaşımı ile belirler.
 • 6. Birinci basamakta sık karşılaşılan genital sistem hastalıkları, klinik ve acil durumlara yönelik farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi seçeneklerini hasta bağlamında kanıta dayalı tıp yaklaşımı ile belirler.
 • 7. Doğru ve anlaşılır hasta kayıtları oluşturur, hastaları güvenli ve etkin biçimde devreder.
 • 8. Sık görülen tıbbi hataların nedenleri ile bunların önlenmesine yönelik önlem ve stratejileri açıklar ve uygular
 • 9. Toplumda sık görülen hastalıkların risk faktörleri ve sosyal belirleyicilerini hasta bağlamında tanımlar ve bunlara yönelik kanıta dayalı korunma/çözüm önerileri oluşturur.
 • 10. Sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesine yönelik tarama, kontrol ve bağışıklama programlarının hedef kitle, yöntem ve uygulama stratejilerini olağan ve olağanüstü durumlar bağlamında tanımlar.
 • 11. Profesyonel kimlik geliştirdiğine ve tıbbi kararlarında biyoetik ilkeleri gözettiğine yönelik kanıtlar sergiler.
 • 12. Sağlık belirleyicileri bakış açısı ile sağlık olaylarına bireysel, toplumsal ve ekosistem düzeylerinde açıklama getirir ve kişisel yaşantısında bu bakış açısına uygun örnek davranışlar gösterir.
 • 13. Yer aldığı ekiplerin etkili ve etkin çalışmasına katkı sunar, ekibin ve kendisinin performansını değerlendirir ve gelişim stratejileri oluşturur.
 • 14. Hastalar, hasta yakınları ve ekip arkadaşları ile açık, yapıcı, saygılı bir iletişim kurar ve uygun bir dil kullanır.
 • 15. Klinik durumlara/sorunlara yönelik güvenilir bilgi kaynaklarına erişir, eriştiği bilgiye değer biçmek için kanıta dayalı tıp araçlarını kullanır ve elde ettiği bilgiyi başvuru nedeniyle ilişkilendirir.
 • 16. Klinik bilgi ve performansını geliştirme motivasyonuna yönelik kanıtlar sergiler.
Ders Tanımı Bu derste kadın, erkek ve çocuk genitoüriner, kadın ve erkek üreme sisteminin gebelik ve doğumla ilgili sık görülen hastalıklar ve acil durumlar ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ürogenital sistem muayenesi Ürolojik travma Ürolojik aciller Ürolitiyazis Konjenital genitoüriner anomaliler Pediyatrik üroloji Endoüroloji Ürolojik enfeksiyonlar CYBH Üriner tıkanmalar BPH Chapter 2,4,8,12,14,15,16,17,18. Jack W. McAninch, Tom F. Lue. Smith & Tanagho's General Urology, 19e, McGraw-Hill Education 2020. ISBN 978-1-259-83433-2
2 Prostat kanseri Skrotum kastalıkları Erkek İnfertilitesi Testis kanseri Renal tumörler Mesane kanseri Seksuel disfonksiyon İşeme disfonksiyonu Ürolojik hastalıklar açısından koruyucu tıp Chapter 19,2,21,22,39,44. Jack W. McAninch, Tom F. Lue. Smith & Tanagho's General Urology, 19e, McGraw-Hill Education 2020. ISBN 978-1-259-83433-2
3 Jinekolojik muayene ve ultrasonografi Gebelik öncesi ve antenatal bakım Vulva ve vagina hastalıkları Vaginal akıntı Obstetrik ultrasonografi Serviks ve uterusun benign hastalıkları Normal doğum Gebelik ve sistemik hastalıklar Fetal monitorizasyon IUGR ve makrozomi Tuba ve overin benign hastalıkları PTH ve PROM Endometriyozis ve Adenomyozis Maternal ve perinatal infeksiyonlar Section 2,3 4. Barbara L. Hoffman, John O. Schorge, Lisa M. Halvorson, Cherine A. Hamid, Marlene M. Corton, Joseph I. Schaffer. Williams Gynecology, 4e, McGraw-Hill Education 2020. ISBN 978-1-260-45686-8 Section 4,6,7. F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y. Spong. Williams Obstetrics, 25e, McGraw-Hill Education 2018. ISBN 978-1-259-64432-0
4 Gebeliğin hipertansif hastalıkları Amenore Plasenta ve amniyotik sıvı anormallikleri fluid abnormalities Distosi ve operatif doğum Çoğul gebelik 3.TM kanamalarıDoğum sonu kanamalar Anormal uterin kanamalar Lohusalık Uterus maligniteleri Hidrops fetalis PCOS, hirsutizm ve hiperandrojenizm Overin epiteliyal tümörleri Section 10, 11, 12. F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y. Spong. Williams Obstetrics, 25e, McGraw-Hill Education 2018. ISBN 978-1-259-64432-0
5 Menopoz Pelvik taban hastalıkları Kontrasepsiyon ve aile planlaması Preinvaziv-invaziv servikal patolojiler Diyabet ve gebelik Pediyatrik adolesans jinekoloji Jinekolojik aciller Üriner inkontinans Germ hücreli, stromal ve metastatic tuba ve over tumorleri Trofoblastik hastalık CYBH ve PID Puberta ve aormal pubertal gelişim Jinekoloji ve obstetride uygun ilaç kullaımı ve reçeteleme Section 5,6,7. Alan H. DeCherney, Lauren Nathan, Neri Laufer, Ashley S. Roman. CURRENT Diagnosis & Treatment: Obstetrics & Gynecology, 12e, McGraw-Hill Education 2019. ISBN 978-0-07-183390-5 Chapter 10,18. Magowan, Brian A., Owen, Philip, Thomson, Andrew, Clinical Obstetrics and Gynaecology fourth ed.Elsevier 2019. ISBN: 978-0-7020-7404-2
6 Klinik Pratik Öz yönelimli öğrenme Aquifer olguları
7 Klinik Pratik Öz yönelimli öğrenme Aquifer olguları
8 Klinik Pratik Öz yönelimli öğrenme Aquifer olguları
9 Klinik Pratik Öz yönelimli öğrenme Aquifer olguları

 

Ders Kitabı
 1. McAninch, Tom F. Lue. Smith & Tanagho's General Urology, 19e, McGraw-Hill Education 2020. ISBN 978-1-259-83433-2
 2. Barbara L. Hoffman, John O. Schorge, Lisa M. Halvorson, Cherine A. Hamid, Marlene M. Corton, Joseph I. Schaffer. Williams Gynecology, 4e, McGraw-Hill Education 2020. ISBN 978-1-260-45686-8
 3. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y. Spong. Williams Obstetrics, 25e, McGraw-Hill Education 2018. ISBN 978-1-259-64432-0
 4. Alan H. DeCherney, Lauren Nathan, Neri Laufer, Ashley S. Roman. CURRENT Diagnosis & Treatment: Obstetrics & Gynecology, 12e, McGraw-Hill Education 2019. ISBN 978-0-07-183390-5
 5. Magowan, Brian A., Owen, Philip, Thomson, Andrew, Clinical Obstetrics and Gynaecology fourth ed.Elsevier 2019. ISBN: 978-0-7020-7404-2
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Kay, SE, Sandhu, CJ, Crash Course Obstetrics and Gynaecology, fourth ed.Elsevier 2019. ISBN: 978-0-7020-7347-2
 2. Oats, Jeremy, Abraham, Suzanne, Llewellyn-Jones Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology, Tenth edition, Elsevier 2017. ISBN: 978-0-7020-6065-6
 3. CLINICAL OVERVIEW, Gestational diabetes, Elsevier Point of Care, Updated May 31, 2019. Copyright Elsevier BV. https://www.clinicalkey.com/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-69605029-039f-4eb8-bb27-774065bdac36
 4. Hacker, Neville F., Gambone, Joseph C., Hobel, Calvin J., Hacker & Moore's Essentials of Obstetrics and Gynecology, Sixth ed. Elsevier 2016. ISBN 978-0-323-34053-3
 5. Jonathan S.Berek. Berek & Novak’s Gynecology 16th Edition, Wolters Kluwer, 2019. ISBN/ISSN 9781496380333
 6. Florman, Larry D. The Portable Medical Mentor Training Success, Springer, 2015. ISBN 978-3-319-09852-4
 7. Mezuniyet Sonrası Mecburi Hizmet El Kitabı Güneş Tıp Kitabevleri: Üroloji aciller
 8. Temel Üroloji Cep Kitabı Güneş Tıp Kitabevleri
 9.  European association of Urology Pocket Guidelines
 10. The Portable Medical Mentor: Training Success 2015th Edition
 11. This is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor by Adam Kay
 12. Bad Science by Ben Goldacre
 13. Do No Harm by Henry Marsh
 14. The Intern Blues by Robert Mari

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
20
Ara Sınav
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 9 x teorik ders saati)
9
7
63
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 9 x uygulama/lab ders saati)
9
8
72
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
5
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
15
15
Ara Sınavlar
15
0
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.