Tıp Fakültesi

CCS 501 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CCS 501
Güz
14
18
14
14

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu stajın sonunda öğrencilerin; çocuk /ergen ve ailesi ile uygun iletişim kurabilme, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilişkili durumlarda bütüncül bir yaklaşımla koruyucu hekimlik ilkelerini tanımlayabilme, hastalık durumunda çocuğun yaşına ve gelişim basamağına uygun kapsamlı öykü alabilme ve sistematik fizik inceleme yapabilme, ön tanı/tanılara uygun akılcı tanısal tetkikleri planlayabilme, seçilmiş tanısal işlemler için örnek alabilme, bütüncül tedavi planı oluşturabilme, birinci basamakta yönetimi mümkün durumlar için hasta-merkezli tedavi ilkelerini planlayıp uygulayabilme becerilerini kazanması amaçlanmaktadır. Hastaya biyopsikososyal bütünlük içinde yaklaşması, klinik karar verme süreçlerini uygularken kritik düşünme ve klinik akıl yürütme ilkelerine uygun kararlar vermesi, etik ve yasal sorumluluklarının bilincinde olması beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Çocuk /ergen hastadan ve yakınından sistematik öykü alabilecek, bu sırada uygun iletişim becerileri gösterebilecek, hastayı ve ailesini biyopsikososyal bir bütün olarak değerlendirebilecektir.
 • 2. Çocuk/ergen hastada kapsamlı bir sistemik fizik inceleme yapabilecektir
 • 3. Çocuğun yaşına uygun psikomotor gelişim ve büyüme parametrelerine göre, büyüme-gelişmesini standart ölçekleri kullanarak değerlendirip, birinci basamak düzeyindeki yönetim ilkelerini belirleyebilecektir.
 • 4. Çocuk ve ergende sık karşılaşılan durumlarda olası tanıları sıralayarak ayırıcı tanı yapabilecektir.
 • 5. Tanısal yöntemleri seçerken (laboratuar incelemeleri, görüntüleme yöntemleri, vb) ön tanıya uygunluk, erken ve geç dönemde yaratabileceği istenmeyen etkiler ve maliyet etkinlik açısından değerlendirebilecektir.
 • 6. Bazı sık kullanılan tanı ve tarama yöntemlerini uygulayıp yorumlayabilecektir (idrar incelemesi, periferik yayma, dışkı incelemesi gibi).
 • 7. Çocuk/ergen hastadan öykü, fizik inceleme, tanısal testler ile elde edilen tüm bilgiyi analiz ederek, olası tanıları /tanıyı tanımlayıp, ek veya ileri inceleme gereksinimini doğru olarak belirleyebilecektir.
 • 8. Sık görülen çocukluk çağı hastalıkları için hasta ve aile merkezli bir yaklaşımla, kanıta dayalı tedavi planı oluşturabilecektir.
 • 9. Çocuk hastada sık kullanılan ilaçların dozunu hesaplayabilecektir.
 • 10. Tedavisi özel uzmanlık gerektiren hastalıkları ayırt ederek konsültasyon isteme gerekliliğini ve gerektiğinde yönlendirilmesi gereken merkezleri belirleyebilecektir.
 • 11. Acil olan ve olmayan durumları ayırt edebilecektir.
 • 12. Acil durumların ayırıcı tanısı, tanısı ve tedavisi için gereken bütün prosedürleri tanımlayabilecektir.
 • 13. Çocuk ve ergen ölümleri ile ilişkili biyopsikososyal sorunların yönetim ilkelerini ve hekimin yasal sorumluluklarını tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste çocukluk ve ergenlik döneminde sık görülen akut ve kronik sağlık sorunları ve hastalıklara ilişkin teorik bilgiler ve klinik uygulamalar yer alacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Propaedeutic (History taking, head and neck, lymph nodes, respiratory, cardiovascular, abdominal, genitourinary, extremities, neurological and newborn examination) Bedside Propaedeutic Training (History taking, head and neck, lymph nodes,respiratory , cardiovascular, abdominal, genitourinary, extremities, neurological and newborn examination) Health indicators and inequalities in child health Public Health Practice Community diagnosis study Outpatient Clinic Case Discussion: Infection & Metabolism Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 25e Eds. William W. Hay Jr., et al. McGraw Hill, 2020, https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? History and Examination sections of the following chapters : Chapter 2, 3, 4, 15, 16,18, 21, 24, 25, 26,29
2 Task-based learning Outpatient clinic case discussion : Nephrology Surgical causes of respiratory distress in newborn Common problems of premature infant Newborn jaundice Care of the newborn Follow up of discharged newborn Sepsis Upper respiratory tract infections Surgical causes of jaundice in children Cirrhosis and metabolic diseases involving the liver Portal hypertension Common GI diseases Gastroesofageal reflux and its surgical treatment in children 2020, https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? Chapter 2, 18, 21, 22 Lecturio Pediatric Gastroenterology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8482 1. Lecturio Pediatric Infectious Diseases https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8518 Lecturio Neonatology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8454
3 Task-based learning Outpatient clinic case discussion : Cardiology The radiological diagnosis of abdominal pathologies in children Bronchial asthma Inguinoscrotal pathologies Acute abdomen The relation of nutrition and growth Approach to short stature Diabetes mellitus Metabolic diseases Hypoglycemia Metabolic diseases of bone Adrenogenital syndrome Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 25e Eds. William W. Hay Jr., et al. McGraw Hill, 2020, https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? Chapter 20, 21, 22, 11, 34, 35 Lecturio Pediatrics Cardiology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8448 Lecturio Pediatric Endocrinoloy https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8514 1. Lecturio Pediatric Radiology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/9362
4 Task based Learning Outpatient Clinic Case Discussion - Allergy Intoxications The radiological diagnosis of thorasic pathologies in children Childhood Tuberculosis Community-acquired Pneumonia Wheezy child Respiratory distress in children Hypersensitivity Reactions Nuclear medicine in pediatrics Sepsis in Newborn Diphteria, Pertussis, Tetanus, Mumps Eruptive Diseases Approach to febrile child Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 25e Eds. William W. Hay Jr., et al. McGraw Hill, 2020, https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? Chapter 38, 13, 19, 40, 42, 2, 2. Lecturio Pediatric Radiology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/9362 Lecturio Pediatrics Pulmonology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8450 2. Lecturio Pediatric Infectious Diseases https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8518 1. Lecturio Pediatric Allergy and Immunology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8520
5 Task based Learning Outpatient Clinic Case Discussion-Neurology Approach to dysmorphic child Genetic counceling Chromosomal disorders Prenatal diagnosis Benign Tumors ( Hemangioma) and Cancer Predisposition Syndromes Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 25e Eds. William W. Hay Jr., et al. McGraw Hill, 2020, https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? Chapter 25, 37, 31 Lecturio Pediatric Oncology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8480 Lecturio Pediatric Genetic https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8478
6 Task based Learning Outpatient Clinic Case Discussion-Hematology Neuroblastoma Rhabdomyosarcoma Bone Tumors (Osteosarcoma,Ewing sarcoma) Childhood Lymphomas Pathological diagnosis in childhood diseases Pediatric Resuscitation Stabilization of the critically ill child Acute Gastroenteritis and Oral Rehydration Therapy Malabsorption Syndromes Fluid Electrolyte Imbalance Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 25e Eds. William W. Hay Jr., et al. McGraw Hill, 2020, https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? Chapters 30, 31, 14, 21, 23, Lecturio Pediatric Gastroenterology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8482 Lecturio Pediatric Oncology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8480 1. Lecturio Pediatric Emergency Medicine https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8460
7 Task based Learning Outpatient Clinic Case Discussion –Genetics Heart Failure Rheumatic Fever CNS infections Approach to headache in children Epilepsy Muscle Disorders Polyneuropathy Social Pediatrics Immunization Health in school children Prevention of Child Neglect and Abuse Prevention of accidents in Childhood Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 25e Eds. William W. Hay Jr., et al. McGraw Hill, 2020, https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? Chapter 37, 20, 25, 8, 10, 12 Lecturio Pediatric Cardiology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8448 Lecturio Pediatric Neurology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8538 2. Lecturio Pediatric Emergency Medicine https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8460
8 Task based learning Outpatient Clinic Case Discussion – Oncology Hemolytic anemias Disorders of Primary Hemostasis Disorders of Secondary Hemostasis Thrombosis Acute leukemias Hypertension Renal Failure Renal Involvement in Multisystem Disorders Connective tissue disorders Differential Diagnosis in Rheumatological Diseases Laboratory diagnosis in rheumatological disorders Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 25e Eds. William W. Hay Jr., et al. McGraw Hill, 2020, https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? Chapter 24, 29, 30, 31, Lecturio Pediatric Hematology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8458 Lecturio Pediatric Oncology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8480 Lecturio Pediatric Rheumatology and Orthopedics https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8516 1. Pediatric Nephrology and Urology https://app.lecturio.com/#/course/c/7520/8452
9 OSCE Final Exam

 

Ders Kitabı

William W. Hay Jr.; Myron J. Levin; Mark J. Abzug; Maya Bunik. Current Dianosis and Treatment: Pediatrics 2020-21, 25th ed https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2815

Önerilen Okumalar/Materyaller

AQUIFER PEDIATRICS https://aquifer.org/courses/aquifer-pediatrics/

LECTURIO PEDIATRICS https://app.lecturio.com/#/course/c/7520

Kliegman, Stanton, St. Geme, Schor and Behrman (2011). Nelson Textbook of Pediatrics, 19th Edition. Elsevier Saunders; ISBN: 978-1-4377-0755-7. https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20161017121?indexOverride=GLOBAL

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
5
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 9 x teorik ders saati)
9
14
126
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 9 x uygulama/lab ders saati)
9
18
162
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
7
63
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
39
39
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
420

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.