Tıp Fakültesi

MED 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biomedikal Bilimlerde Araştırma Becerileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MED 220
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere biyomedikal araştırmaların genel kavramlarını ve proje yazımının temel becerilerini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Bir araştırma sorusunu tanımlayabilecek,
  • 2. bilimsel literatürü gözden geçirebilecek,
  • 3. bir araştırma önerisi yazabilecek,
  • 4. bir araştırma önerisi sunabilecek ve
  • 5. araştırma çalışmalarını eleştirel olarak değerlendirerek gözden geçirebilecektir.
Ders Tanımı Derste, bilimsel düşüncenin temel unsurları ve araştırmada etik konularla birlikte bilimsel bir proje yazmanın kilit noktaları biyomedikal araştırma kapsamında ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bilimsel düşüncenin temel öğeleri, gözlem, kritik soru sorma, test edilebilir bir hipotez geliştirme, veri toplama, analiz etme ve mantıksal bir sonuç çıkarmayı kapsayacaktır. Bilimsel bir proje yazmanın kilit noktaları olan başlık, amaç, literatür taraması, özgünlük, yöntem, proje ve risk yönetimi temel unsurlar olup bulguların raporlanmasını da içerir. Ders kapsamında etik konular da ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel girişimin tanımı. Neden araştırma yapılır?-I Chapter 1. Pages:10-20, What is research?, Research Skills for Medical Students (2012)
2 Bilimsel girişimin tanımı. Neden araştırma yapılır?-II Chapter 1. Research Design, Pages:20-30, Research Skills for Medical Students (2012)
3 Proje önerisi oluşturma https://grants.nih.gov/grants/how-to-apply-application-guide/format-and-write/write-your-application.htm
4 Bilimsel literatürün incelenmesi-I Chapter 2. Pages: 31-43, What is literature review?, Research Skills for Medical Students (2012)
5 Bilimsel literatürün incelenmesi-II Chapter 2. Pages: 43-54, Literature search, Research Skills for Medical Students (2012)
6 Eleştirel değerlendirme Chapter 3. Pages:55-71, Research Skills for Medical Students (2012))
7 Değerlendirme ve Araştırma Yöntemleri: Uygun bir çalışma tasarımı seçme Chapter 4. Pages: 72-90, Research Skills for Medical Students (2012)
8 Veri toplama ve bilimsel bilgi oluşturma Chapter 5. Pages: 91-115, Access, Observation, Research Skills for Medical Students (2012)
9 Veri işleme ve analizi Chapter 6. Pages: 116-138, Processing, Analysing. Research Skills for Medical Students (2012) ve eğitmen notları. Pages: 8-11, On Being Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research, National Academy of Science, 3rd Ed. 2009.
10 Araştırma sonuçlarınının yorumlanması Chapter 7. Pages: 139-155, Research Skills for Medical Students (2012), ve eğitmen notları.
11 Araştırma sonuçlarının ve değerlendirmelerinin başkalarına aktarımı Chapter 8. Pages: 156-177, Academic products, Research Skills for Medical Students (2012), ve eğitmen notları. Pages: 35-48, On Being Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research, National Academy of Science, 3rd Ed. 2009.
12 Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi-I
13 Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi-II
14 Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi-III
15 Danışman seçimi ve “kullanımı” Writing Up Your University Assignments and Research Projects: A Practical Handbook pp 124. 2008 | Murray, Hughes | Open University Press
16 Geribildirimler / Dersin değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı

Ann K. Allen. Research Skills for Medical Students (2012), Edt. Becky Taylor, SAGE Publications Inc., Learning Matters Imprinting, London. (ISBN 978-0-85725-837-3)

Önerilen Okumalar/Materyaller
  1. On Being Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research (2009), National Academy of Science, 3rd Edt.
  2. Neil Murray, Geraldine Hughes. Writing Up Your University Assignments and Research Projects: A Practical Handbook (2008), Open University Press (ISBN-13: 978-0335227174)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
38
38
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
132

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.