Tıp Fakültesi

CCS 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kardiyopulmoner Sistem Sağlığı ve Hastalıkları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CCS 402
Güz
14
16
13
13

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; solunum, dolaşım, boşaltım sistemleri ve kan hastalıkları gibi homeostatik bozukluklar ile ilişkili durumlarda hasta yönetimini klinik uygulamalar ile öğrenmesi amaçlanmaktadır. Hastadan öykü alma, fizik muayene yapma, incelemeler için örnek alma, gönderme, sonuçlarını yorumlama, tanı ve tedavi algoritmalarını oluşturması beklenmektedir. Hastaya biyopsikososyal bütünlük içinde yaklaşması, klinik karar verme süreçlerini uygularken kanıta dayalı karar vermesi, etik davranış özelliklerinin neler olduğunu fark etmesi, yasal sorumluluklarının bilincinde olması da beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Birinci basamakta sık karşılaşılan kardiyovasküler sistem hastalıklarında, klinik ve acil durumların epidemiyolojisi, klinik, laboratuvar ve radyolojik tanısı ve yönetimindeki temel ilke ve yaklaşımları gerekçeleri ile açıklar
 • Birinci basamakta sık karşılaşılan solunum sistemi hastalıklarında, klinik ve acil durumların epidemiyolojisi, klinik, laboratuvar ve radyolojik tanısı ve yönetimindeki temel ilke ve yaklaşımları gerekçeleri ile açıklar.
 • Birinci basamakta sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarında, klinik ve acil durumların epidemiyolojisi, klinik, laboratuvar ve radyolojik tanısı ve yönetimindeki temel ilke ve yaklaşımları gerekçeleri ile açıklar.
 • Birinci basamakta sık karşılaşılan kardiyovasküler sistem hastalıklarında, klinik ve acil durumlara yönelik standartlara uygun öykü alır, fizik bakı yapar ve ayırıcı tanı gerçekleştirir.
 • Birinci basamakta sık karşılaşılan solunum sistemi hastalıklarında, klinik ve acil durumlara yönelik standartlara uygun öykü alır, fizik bakı yapar ve ayırıcı tanı gerçekleştirir.
 • Birinci basamakta sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarında, klinik ve acil durumlara yönelik standartlara uygun öykü alır, fizik bakı yapar ve ayırıcı tanı gerçekleştirir.
 • Birinci basamakta sık karşılaşılan kardiyovasküler sistem hastalıkları, klinik ve acil durumlara yönelik farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi seçeneklerini hasta bağlamında kanıta dayalı tıp yaklaşımı ile belirler.
 • Birinci basamakta sık karşılaşılan solunum sistemi hastalıkları, klinik ve acil durumlara yönelik farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi seçeneklerini hasta bağlamında kanıta dayalı tıp yaklaşımı ile belirler.
 • Birinci basamakta sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıkları, klinik ve acil durumlara yönelik farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi seçeneklerini hasta bağlamında kanıta dayalı tıp yaklaşımı ile belirler.
 • Ulusal Reçete Yazma Müfredatı (NPC) uyarınca hastaların tedavisi için uygun kararlar alır.
 • Doğru ve anlaşılır hasta kayıtları oluşturur, hastaları güvenli ve etkin biçimde devreder
 • Sık görülen tıbbi hataların nedenleri ile bunların önlenmesine yönelik önlem ve stratejileri açıklar ve uygular
 • Toplumda sık görülen hastalıkların risk faktörleri ve sosyal belirleyicilerini hasta bağlamında tanımlar ve bunlara yönelik kanıta dayalı korunma/çözüm önerileri oluşturur.
 • Sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesine yönelik tarama, kontrol ve bağışıklama programlarının hedef kitle, yöntem ve uygulama stratejilerini olağan ve olağanüstü durumlar bağlamında tanımlar.
 • Profesyonel kimlik geliştirdiğine ve tıbbi kararlarında biyoetik ilkeleri gözettiğine yönelik kanıtlar sergiler.
 • Sağlığın belirleyicileri bakış açısı ile sağlık olaylarına bireysel, toplumsal ve ekosistem düzeylerinde açıklama getirir ve kişisel yaşantısında bu bakış açısına uygun örnek davranışlar gösterir
 • Yer aldığı ekiplerin etkili ve etkin çalışmasına katkı sunar, ekibin ve kendisinin performansını değerlendirir ve gelişim stratejileri oluşturur.
 • Hastalar, hasta yakınları ve ekip arkadaşları ile açık, yapıcı, saygılı bir iletişim kurar ve uygun bir dil kullanır.
 • Klinik durumlara/sorunlara yönelik güvenilir bilgi kaynaklarına erişir, eriştiği bilgiye değer biçmek için kanıta dayalı tıp araçlarını kullanır ve elde ettiği bilgiyi başvuru nedeniyle ilişkilendirir.
 • Klinik bilgi ve performansını geliştirme motivasyonuna yönelik kanıtlar sergiler.
Ders Tanımı Bu derste kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, hematoloji, nefroloji ve göğüs hastalıklarına ilişkin bilgiler ve klinik uygulamalar yer alacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Homeostaz bozukluklarında klinik uygulama
2 Homeostaz bozukluklarında klinik uygulama (Göğüs hastalıkları) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21 gereken bölümleri
3 Homeostaz bozukluklarında klinik uygulama (Göğüs hastalıkları) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21 gereken bölümleri
4 Homeostaz bozukluklarında klinik uygulama (Kardiyovasküler hastalıklar) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21 gereken bölümleri
5 Homeostaz bozukluklarında klinik uygulama (Kardiyovasküler hastalıklar) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21 gereken bölümleri
6 Homeostaz bozukluklarında klinik uygulama (Kardiyovasküler hastalıklar) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21 gereken bölümleri
7 Homeostaz bozukluklarında klinik uygulama (Hematolojik hastalıklar) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21 gereken bölümleri
8 Homeostaz bozukluklarında klinik uygulama (Hematolojik hastalıklar) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21 gereken bölümleri
9 Homeostaz bozukluklarında klinik uygulama (Nefrolojik hastalıklar) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21 gereken bölümleri

 

Ders Kitabı
 1. M.Runge, C.Patterson. Netter's Cardiology, 2011
 2. Mann, Zipes, Libby & Bonow. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 2014
 3. Ary L. Goldberger. Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach, 2012
 4. Andreoli, Carpenter, Griggs, Benjamin 7th Ed Andreoli and Carpenter’s Cecil Essentials Of Medicine 2016
 5. Jack L. Cronenwett. Rutherford's Vascular Surgery, 2014
 6. Taal, Chertow, Marsden. Brenner and Rector's The Kidney, 2011
 7. Jameson, Loscalzo. Harrison's Nephrology and Acid-Base Disorders, 2013
 8. K.J.Lee. Essential Otolaryngology: Head and Neck Surgery, 2012
 9. Tannock. The Basic Science Of Oncology, 2013
 10. Kumar and Clark's Clinical Medicine, 2012
 11. RH. Seller, AB. Symons, Differential Diagnosis of Common Complaints: 6th Edition 2011
 12. Maxine Papadakis, Stephen J. McPhee, Michael W. Rabow. CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2016 (LANGE CURRENT Series) 55th Edition 2016
 13. Chen, Harisinghani, Wittenberg. Primer of Diagnostic Imaging, 2011
 14. Jerome P. Kassirer, John B. Wong, Richard I. Kopelman. Learning Clinical Reasoning Second Edition. 2010
 15. Harold C. Sox, Michael C. Higgins, Douglas K. Owens. Medical Decision Making, 2nd Edition, 2013
 16. Thomas Percival. Medical Ethics: or a Code of Institutes and Precepts, 2014
 17. Peter Bennett - Morris Brown. Clinical Pharmacology, 2012
 18. Matthew Stephenson, Joshua Shur, John Black. How to Perform Clinical Procedures: for Medical Students and Junior Doctors, includes 2 DVDs, 2013
 19. Jonathan Gleadle. History and Clinical Examination at a Glance, 3rd Edition, 2012
 20. Raphael Rubin, David S. Strayer. Rubin's Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine, 2014
 21. Clinical Biochemistry, An Illustrated Colour Text. Gaw, Murphy, Srivastava, 2013
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Emery, Turnpenny, Ellard, Emery's Elements of Medical Genetics, 14e 2011
 2. Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3e 3rd Edition. Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, 2015
 3. Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology 26/E. Geo. Brooks, 2013
 4. Langman's Medical Embryology Thirteenth, North American Edition. Thomas W. Sadler, 2015
 5. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. 2015
 6. Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas, 6e (FUNCTIONAL HISTOLOGY (WHEATER'S)) 6th Edition. Barbara Young, Geraldine O'Dowd, Phillip Woodford, 2014
 7. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Edition. Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, 2016
 8. Molecular Biology of the Cell. Alberts, Johnson, Lewis, Raff., 2015

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
40
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
20
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
45
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 9 x teorik ders saati)
9
14
126
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 9 x uygulama/lab ders saati)
9
16
144
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
2
18
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
0
Portfolyo
0
Ödev
4
3
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
10
10
Ara Sınavlar
20
0
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
335

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.