Tıp Fakültesi

HSP 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Toplum Gezegen VI
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HSP 302
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, Türkiye’de üreme sağlığı, çocuk sağlığı, ruh sağlığı sorunlarının boyutunu, sunulan hizmetleri ve korunma yollarını açıklayabilmeleri, çocuklar, kadınlar, mülteciler içinde dezavantajlı grupların risklerini ve sorunlarını açıklayabilmeleri, bu grupların sağlığının korunması, yaşam süresinin uzatılması ve sağlığının geliştirilmesi için bireysel ve toplumsal düzeyde öneri sunabilmeleri, afet ve olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerinin nasıl sunulması gerektiğini açıklayabilmeleri, üreme sağlığı ve ruh sağlığı sorunları ile çocuk ve yaşlı hastaya sunulan hizmetleri etik boyutu ile tartışabilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1- Türkiye’de önemli çocukluk çağı sağlık sorunlarını açıklayabilir.
 • 2- Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan çocuk sağlığı hizmetlerini ve kalitesini açıklayabilir, geliştirmeye yönelik politika önerilerini tartışabilir.
 • 3- Üreme sağlığı kavramını ve üreme haklarını açıklayabilir.
 • 4- Türkiye’de üreme sağlığı düzeyini açıklayabilir.
 • 5- Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan üreme sağlığı hizmetlerini ve kalitesini açıklayabilir, geliştirmeye yönelik politika önerilerini tartışabilir.
 • 9- Afet ve olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri planlamasını açıklayabilecektir.
 • 7- Çocuk hastaya sunulan hizmetleri etik boyutu ile tartışabilecektir.
 • 8- Üreme sağlığı hizmetlerini etik boyutu ile tartışabilecektir.
 • 9- Afet ve olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri planlamasını açıklayabilecektir
 • 10- Yaşlı hastaya sunulan hizmetleri etik boyutu ile tartışabilecektir.
 • 11- Ruh sağlığı sorunlarında etik olayları tartışabilecektir.
 • 12- Dezavantajlı grupların sosyal, ekonomik ve sağlık riskleri ve sorunlarını açıklayabilir, korunma için öneriler tartışabilir.
 • 13- Hekimlik mesleğinin değerlerini ve sorumluluklarını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste üreme sağlığı, çocuk sağlığı sorunlarında korunma, dezavantajlı grupların sağlık sorunları, afet ve olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri ile üreme sağlığı, çocuk hasta, yaşlı hasta ve ruh sağlığı sorunlarında etik konular ele alacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Dersin Tanıtımı Türkiye’de Çocuk sağlığı Düzeyi Önemli Çocuk Sağlığı Sorunları ve Korunma (grup çalışması) Hacettepe University Institute of Population Studies. (2019). 2018 Turkey Demographic and Health Survey. Hacettepe University Institute of Population Studies, T.R. Presidency of Turkey Directorate of Strategy and Budget and TÜBİTAK, Ankara, Turkey http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TDHS_2018_mainReport.pdf
2 Giriş, Dersin Tanıtımı Türkiye’de Çocuk sağlığı Düzeyi Önemli Çocuk Sağlığı Sorunları ve Korunma (grup çalışması) Hacettepe University Institute of Population Studies. (2019). 2018 Turkey Demographic and Health Survey. Hacettepe University Institute of Population Studies, T.R. Presidency of Turkey Directorate of Strategy and Budget and TÜBİTAK, Ankara, Turkey http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TDHS_2018_mainReport.pdf
3 Önemli Çocuk Sağlığı Sorunları ve Korunma (grup çalışması) (2 h) Hacettepe University Institute of Population Studies. (2019). 2018 Turkey Demographic and Health Survey. Hacettepe University Institute of Population Studies, T.R. Presidency of Turkey Directorate of Strategy and Budget and TÜBİTAK, Ankara, Turkey http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TDHS_2018_mainReport.pdf
4 Önemli Üreme Sağlığı Sorunları ve Korunma (grup çalışması) (2 h) Hacettepe University Institute of Population Studies, T.R. Presidency of Turkey Directorate of Strategy and Budget and TÜBİTAK, Ankara, Turkey http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TDHS_2018_mainReport.pdf
5 Önemli Üreme Sağlığı Sorunları ve Korunma (grup çalışması) http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TDHS_2018_mainReport.pdf Hacettepe University Institute of Population Studies. (2019). 2018 Turkey Demographic and Health Survey. Hacettepe University Institute of Population Studies, T.R. Presidency of Turkey Directorate of Strategy and Budget and TÜBİTAK, Ankara, Turkey
6 Önemli Çocuk sağlığı Sorunları ve Korunma (sunumlar) http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TDHS_2018_mainReport.pdf Hacettepe University Institute of Population Studies. (2019). 2018 Turkey Demographic and Health Survey. Hacettepe University Institute of Population Studies, T.R. Presidency of Turkey Directorate of Strategy and Budget and TÜBİTAK, Ankara, Turkey
7 Önemli Üreme Sağlığı Sorunları ve Korunma (sunumlar) http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TDHS_2018_mainReport.pdf Hacettepe University Institute of Population Studies. (2019). 2018 Turkey Demographic and Health Survey. Hacettepe University Institute of Population Studies, T.R. Presidency of Turkey Directorate of Strategy and Budget and TÜBİTAK, Ankara, Turkey
8 Afet ve olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri TTB. OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK ÇALIŞANININ EL KİTABI, Aralık 2002, Ankara. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/odsh_ek.pdf CDC. Ready to Respond to Public Health Emergencies https://www.cdc.gov/features/public-health-emergencies/index.html
9 Afet ve olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri TTB. OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK ÇALIŞANININ EL KİTABI, Aralık 2002, Ankara. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/odsh_ek.pdf CDC. Ready to Respond to Public Health Emergencies https://www.cdc.gov/features/public-health-emergencies/index.html
10 Öğrenci sunumları Afet ve olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri
11 Öğrenci sunumları Afet ve olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri
12 Ruh sağlığı sorunlarında etik
13 Üreme sağlığı hizmetlerinde Etik Çocuk hasta ve etik
14 Yaşlı hasta ve etik Ruh sağlığı sorunları ve etik UNESCO. Bioethics Core Curriculum
15 Üreme sağlığı hizmetlerinde Etik Çocuk hasta ve etik UNESCO. Bioethics Core Curriculum
16 Discussion Dezavantajlı grupların sağlık sorunları, çözüm önerileri -çalışan çocuk, istismar edilen çocuk, çocuk gelin -Kadın -mülteciler ve romanlar HUNEE. 2014 Research on Domestic Violence against Women in Turkey Main Report http://www.hips.hacettepe.edu.tr/siddet2014/rapor/ingilizceozetraporweb.pdf Hacettepe University Institute of Population Studies. (2019). 2018 Turkey Demographic and Health Survey Syrian Migrant Sample. Hacettepe University Institute of Population Studies, T.R. Presidency of Turkey Directorate of Strategy and Budget and TÜBİTAK, Ankara, Turkey. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/2018_TDHS_SR.pdf HUNEE. Türkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları Ankara, 2017 http://www.hips.hacettepe.edu.tr/yasalyabanci2015/rapor/yasal_yabancilar_2018.pdf
17 Discussion Dezavantajlı grupların sağlık sorunları, çözüm önerileri -çalışan çocuk, istismar edilen çocuk, çocuk gelin -Kadın -mülteciler ve romanlar HUNEE. 2014 Research on Domestic Violence against Women in Turkey Main Report http://www.hips.hacettepe.edu.tr/siddet2014/rapor/ingilizceozetraporweb.pdf Hacettepe University Institute of Population Studies. (2019). 2018 Turkey Demographic and Health Survey Syrian Migrant Sample. Hacettepe University Institute of Population Studies, T.R. Presidency of Turkey Directorate of Strategy and Budget and TÜBİTAK, Ankara, Turkey. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/2018_TDHS_SR.pdf HUNEE. Türkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları Ankara, 2017 http://www.hips.hacettepe.edu.tr/yasalyabanci2015/rapor/yasal_yabancilar_2018.pdf
18 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

1- Hacettepe University Institute of Population Studies. (2019). 2018 Turkey Demographic and Health Survey. Hacettepe University Institute of Population Studies, T.R. Presidency of Turkey Directorate of Strategy and Budget and TÜBİTAK, Ankara, Turkey

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TDHS_2018_mainReport.pdf

 

2. UNESCO. Bioethics Core Curriculum

 

3. TTB. OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK ÇALIŞANININ EL KİTABI, Aralık 2002, Ankara.

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/odsh_ek.pdf

 

4. CDC. Ready to Respond to Public Health Emergencies

 1. https://www.cdc.gov/features/public-health-emergencies/index.html

 

HUNEE. 2014 Research on Domestic Violence against Women in Turkey Main Report

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/siddet2014/rapor/ingilizceozetraporweb.pdf

 

Hacettepe University Institute of Population Studies. (2019). 2018 Turkey Demographic and Health Survey Syrian Migrant Sample. Hacettepe University Institute of Population Studies, T.R. Presidency of Turkey Directorate of Strategy and Budget and TÜBİTAK, Ankara, Turkey.

HUNEE. Türkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları Ankara, 2017

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/yasalyabanci2015/rapor/yasal_yabancilar_2018.pdf

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
10
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
2
36
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
6
6
Ödev
2
8
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
16
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
84

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.