Tıp Fakültesi

CBM 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbın Klinik Temelleri VI
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CBM 302
Bahar
2
4
4
6

Dersin Amacı Bu dersin amacı klinik akıl yürütme eğitiminin temel ilkelerini tanıtılması ve yapılandırılmış klinik senaryolar üzerinden kritik düşünme ve klinik akıl yürütme becerilerinin kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Hasta odaklı öykü alma konusunda uygun klinik becerileri gösterir.
 • 2. Veri organizasyonu, özet ifadelerin geliştirilmesi, problem gösterimi ve öncelikli ayırıcı tanı dahil olmak üzere yapılandırılmış klinik senaryolara klinik akıl yürütme becerilerini uygulayabilir.
 • 3. Eleştirel düşünme ve klinik akıl yürütme ilkelerini kullanarak, seçilmiş sistem bozuklukları için kanıta dayalı tanı ve tedavi algoritmaları oluşturabilir.
 • 4. Hastalıkların yaşam tarzı davranışlarıyla ilişkisini tanımlayabilir ve yaşam tarzı ile ilgili bozuklukların önlenmesi ve tedavisi için yaşam tarzı müdahaleleri önerebilir.
 • 5. Üst biliş uygulaması yoluyla klinik pratikte karşılaşılan yaygın bilişsel önyargıları tanır.
 • 6. Bir hastanın tıbbi raporunu hazırlama ve sunma becerisi gösterebilir.
 • 7. Katıldığı ekiplerin etkin ve verimli çalışmasına katkıda bulunur.
 • 8. Ekibin ve kendisinin performansını değerlendirir ve gelişim stratejileri oluşturur.
 • 9. İlgili vücut sistemlerinin fiziksel muayenesi için uygun klinik becerileri gösterir.
Ders Tanımı Tıbbın Klinik Temelleri 302 dersi, Gastrointestinal Sistem, Sinir Sistemi, Göz, Kulak Burun Boğaz, Psikiyatri, Deri ve Kas İskelet Sistemi, Üreme sistemi ile Geriatrik bozuklukların değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili klinik becerileri içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GI system belirti ve bulguları Fizik İnceleme : Abdomen n: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. Papadakis M.A., McPhee S.J., Rabow M.W. Eds. Maxine A. Papadakis, et al.eds. Current Medical Diagnosis & Treatment McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-26-045528-1 2. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. Stern S.C., Cifu A.S., Altkorn D Eds. Scott D.C. Stern, et al.eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e by McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-260-12111-7 3. Video 9-01: Abdomen Exam From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563280 4. Video 9-03: Examination for Hernias of the Inguinal Region From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563282 5. Video 9-02: Examination of the Anus and Rectum From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563281
2 Akut kronik diyare Kabızlık Akut-kronik karın ağrısı 1. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. Papadakis M.A., McPhee S.J., Rabow M.W. Eds. Maxine A. Papadakis, et al.eds. Current Medical Diagnosis & Treatment McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-26-045528-1 2. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. Stern S.C., Cifu A.S., Altkorn D Eds. Scott D.C. Stern, et al.eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e by McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-260-12111-7 3. Gerard M. Doherty. Current Diagnosis and Treatment in Surgery 14e, by McGraw-Hill Education 2015. ISBN 978-0-07-179211-0 4. F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, Lillian S. Kao, John G. Hunter, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock. Schwartz's Principles of Surgery, 11e, by McGraw-Hill Education, 2019. Set ISBN 978-1-259-83535-3; MHID 1-259-83535-9
3 Karaciğer fonksiyon bozukluklarına yaklaşım 1. Gerard M. Doherty. Current Diagnosis and Treatment in Surgery 14e, by McGraw-Hill Education 2015. ISBN 978-0-07-179211-0 2. F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, Lillian S. Kao, John G. Hunter, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock. Schwartz's Principles of Surgery, 11e, by McGraw-Hill Education, 2019. Set ISBN 978-1-259-83535-3; MHID 1-259-83535-9 3. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-26-045528-1 4. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e by McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-260-12111-7
4 GI kanamaya yaklaşım Klinik akıl yürütme 1. Gerard M. Doherty. Current Diagnosis and Treatment in Surgery 14e, by McGraw-Hill Education 2015. ISBN 978-0-07-179211-0 2. F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, Lillian S. Kao, John G. Hunter, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock. Schwartz's Principles of Surgery, 11e, by McGraw-Hill Education, 2019. Set ISBN 978-1-259-83535-3; MHID 1-259-83535-9 3. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-26-045528-1 In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e by McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-260-12111-7
5 Göz muayenesi Nörolojik muayene Nörolojik system bulgu ve yakınmaları 1. Bruce James Larry Benjamin. Ophthalmology: Investigation and Examination Techniques 1st Edition by Elsevier, 2006. ISBN: 9780750675864 2. Mathias Bähr, Michael Frotscher. Duus' Topical Diagnosis in Neurology: Anatomy - Physiology - Signs - Symptoms 5th edition Edition Thieme, 2012. ISBN-13: 978-3136128053 3. Elan D. Louis MD MS, Stephan A. Mayer MD, Lewis P. Rowland MD. Merritt's Neurology Thirteenth Edition LWW.2015. ISBN-13: 978-1451193367 4. Richard S.Snell. Clinical Neuroanatomy for medical students. by LWW, 2010. ISBN-13: 978-0316801034 5. Joseph Jankovic John Mazziotta Scott Pomeroy, Robert Daroff. Bradley's Neurology in Clinical Practice, 2-Volume Set 7th Edition, Elsevier 2016. ISBN: 9780323339179 6. Roger P. Simon, Michael J. Aminoff, David A. Greenberg. Clinical Neurology 10e, by McGraw-Hill Education, 2018. ISBN 978-1-259-86172-7 7. Video 14-01: The Neurologic Exam: The Cranial Nerves From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563289 8. Video 14-02: The Neurologic Exam: The Motor Exam and Reflexes From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563290 9. Video 14-03: The Neurologic Exam: Balance, Posture, and Cerebellar Function From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563291 10. Video 14-04: Assessment of Gait From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563292 11. Video 14-05: The Neurologic Exam: The Sensory Exam From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563293 12. Video 14-06: The Neurologic Exam: Testing Specific Peripheral Nerves From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563294
6 Baş dönmesine yaklaşım Başağrısına yaklaşım 1. Melissa Scholes Vijay Ramakrishnan. ENT Secrets 4th Edition by Elsevier, 2015. ISBN: 9780323298568 2. Mathias Bähr, Michael Frotscher. Duus' Topical Diagnosis in Neurology: Anatomy - Physiology - Signs - Symptoms 5th edition Edition Thieme, 2012. ISBN-13: 978-3136128053 3. Clinical Neuroanatomy: author Richard S.Snell 4. Joseph Jankovic John Mazziotta Scott Pomeroy, Robert Daroff. Bradley's Neurology in Clinical Practice, 2-Volume Set 7th Edition, Elsevier 2016. ISBN: 9780323339179 5. Elan D. Louis MD MS, Stephan A. Mayer MD, Lewis P. Rowland MD. Merritt's Neurology Thirteenth Edition LWW.2015. ISBN-13: 978-1451193367 6. Roger P. Simon, Michael J. Aminoff, David A. Greenberg. Clinical Neurology 10e, by McGraw-Hill Education, 2018. ISBN 978-1-259-86172
7 Bilinç bozukluğu komaya yaklaşım Nadler PL, Gonzales R. Nadler P.L., Gonzales R Nadler, Paul L., and Ralph Gonzales.Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. Papadakis M.A., McPhee S.J., Rabow M.W. Eds. Maxine A. Papadakis, et al.eds. Current Medical Diagnosis & Treatment McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-26-045528-1
8 Klinik akıl yürütme 1. Nadler PL, Gonzales R. Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-26-045528-1 2. Mathias Bähr, Michael Frotscher. Duus' Topical Diagnosis in Neurology: Anatomy - Physiology - Signs - Symptoms 5th edition Edition Thieme, 2012. ISBN-13: 978-3136128053 3. Elan D. Louis MD MS, Stephan A. Mayer MD, Lewis P. Rowland MD. Merritt's Neurology Thirteenth Edition LWW.2015. ISBN-13: 978-1451193367 4. Joseph Jankovic John Mazziotta Scott Pomeroy, Robert Daroff. Bradley's Neurology in Clinical Practice, 2-Volume Set 7th Edition, Elsevier 2016. ISBN: 9780323339179 5. Richard S.Snell. Clinical Neuroanatomy for medical students. by LWW, 2010. ISBN-13: 978-0316801034 6. Roger P. Simon, Michael J. Aminoff, David A. Greenberg. Clinical Neurology 10e, by McGraw-Hill Education, 2018. ISBN 978-1-259-86172
9 Kas iskelet sisteminin fizik muayenesi yakınma ve bulguları 1. Nadler PL, Gonzales R. Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment 2020. ISBN 978-1-26-045528-1 2. Video 13-01: Examination of the Axial Skeleton From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563285 3. Video 13-02: Examination of the Appendicular Skeleton: Upper Limb From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563286 4. Video 13-03: Examination of the Appendicular Skeleton: Lower Limb From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563287
10 Romatizmal hastalıklara yaklaşım 1. Sara Cuccurullo. Physical Medicine and Rehabilitation Board Review 3dr ed Springer, 2019. ISBN 13 9780826134561 2. Mark D. Miller & Stephen R. Thompson. Miller's Review of Orthopaedics, 8th Edition Elsevier 2019. ISBN 9780323609784 3. Nadler PL, Gonzales R. Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment 2020. ISBN 978-1-26-045528-1
11 Dönemin gözden geçirilmesi  
12 Dönemin gözden geçirilmesi  
13 Psikiyatrik öykü alma
14 Klinik akıl yürütme Sara Cuccurullo. Physical Medicine and Rehabilitation Board Review 3dr ed Springer, 2019. ISBN 13 9780826134561
15 Üreme sisteminin yakınma ve bulguları 1. DeCherney AH, Nathan L,Laufer N, Roman AS. Current Diagnosis&Treatment: Obstetrics&Gynecology, 12e, 2013. ISBN 978-0-07-183390-5 2. Nadler PL, Gonzales R. Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-26-045528-1 3. Video 11-01: Examination of the Female Genitourinary System From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563283 4. Video 12-01: The Male Genitourinary Exam From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563284 5. Video 8-02: Examination of the Breast and Nipples From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563279
16 Üreme sisteminin yakınma ve bulguları 1. National STD Curriculum https://www.std.uw.edu/ 2. Clinical Overview, Pelvic inflammatory disease, Elsevier Point of Care, 2018. https://www.clinicalkey.com/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-c37391d7-0760-416c-850e-b464a68188d1 3. McAninch JW, Lue TF. Smith&Tanagho’s General Urology, 18th Ed.2013. ISBN 978-0-07-162497-8
17 Geriatrik hastaya yaklaşım 1. McAninch JW, Lue TF. Smith&Tanagho’s General Urology, 18th Ed.2013. ISBN 978-0-07-162497-8 2. Scott D.C. Stern, Adam S. Cifu, Diane Altkorn. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e by McGraw-Hill Education, 2020. Chapter 11: Delirium and Dementia. ISBN 978-1-260-12111-7 Desai S, Seidler M. Metabolic & Endocrine Emergencies. In: Stone C, Humphries RL. eds. CURRENT Diagnosis & Treatment: Emergency Medicine, 8e McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 978-0-07-184061-3
18 Klinik akıl yürütme DeCherney AH, Nathan L,Laufer N, Roman AS. Current Diagnosis&Treatment: Obstetrics&Gynecology, 12e, 2013. ISBN 978-0-07-183390-5

 

Ders Kitabı
 1. Mathias Bähr, Michael Frotscher. Duus' Topical Diagnosis in Neurology: Anatomy - Physiology - Signs - Symptoms 5th edition Edition Thieme, 2012. ISBN-13: 978-3136128053
 2. Elan D. Louis MD MS, Stephan A. Mayer MD, Lewis P. Rowland MD. Merritt's Neurology Thirteenth Edition LWW.2015. ISBN-13: 978-1451193367
 3. Sara Cuccurullo. Physical Medicine and Rehabilitation Board Review 3dr ed Springer, 2019. ISBN 13  9780826134561
 4. Mark D. Miller & Stephen R. Thompson. Miller's Review of Orthopaedics, 8th Edition Elsevier 2019. ISBN 9780323609784
 5. Bruce James Larry Benjamin. Ophthalmology: Investigation and Examination Techniques 1st Edition by Elsevier, 2006. ISBN: 9780750675864
 6. DeCherney AH, Nathan L,Laufer N, Roman AS. Current Diagnosis&Treatment: Obstetrics&Gynecology, 12e, 2013. ISBN 978-0-07-183390-5
 7. McAninch JW, Lue TF. Smith&Tanagho’s General Urology, 18th Ed.2013. ISBN 978-0-07-162497-8
 8. Scott D.C. Stern, Adam S. Cifu, Diane Altkorn. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e by McGraw-Hill Education, 2020. Chapter 11: Delirium and Dementia. ISBN 978-1-260-12111-7
 9. Richard S.Snell.  Clinical Neuroanatomy for medical students. by LWW, 2010. ISBN-13: 978-0316801034
 10. Nadler PL, Gonzales R. Nadler P.L., Gonzales R Nadler, Paul L., and Ralph Gonzales.Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. Papadakis M.A., McPhee S.J., Rabow M.W. Eds. Maxine A. Papadakis, et al.eds. Current Medical Diagnosis & Treatment McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-1-26-045528-1
 11. Stone C, Humphries RL. Stone C, Humphries R.L. Eds. C. Keith Stone, and Roger L. Humphries.eds. CURRENT Diagnosis & Treatment: Emergency Medicine, 8e McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 978-0-07-184061-3
 12. Manish Suneja, Joseph F. Szot, Richard F. LeBlond, Donald D. Brown, DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e, McGraw Hill, 2020. ISBN 978-1-260-13487-2,
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. National STD Curriculum https://www.std.uw.edu/
 2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Spong CY. Williams Obstetrics, 25e, 2014 by McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-259-64432-0
 3. Hoffman BL, Schorge JO, Bradshaw KD, Halvorson LM, Schaffer JI, Corton MM. Williams Gynecology, 3e, 2016 by McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-184908-1
 4. Joseph Jankovic John Mazziotta Scott Pomeroy, Robert Daroff. Bradley's Neurology in Clinical Practice, 2-Volume Set 7th Edition, Elsevier 2016. ISBN: 9780323339179
 5. Roger P. Simon, Michael J. Aminoff, David A. Greenberg. Clinical Neurology 10e, by McGraw-Hill Education, 2018. ISBN 978-1-259-86172-7

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
50
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
4
10
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
14
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
2
36
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
4
72
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
3
30
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
4
4
16
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.