Bizi takip edin
|
EN

Altyapı Olanakları

Anatomi Laboratuvarı

Anatomi Laboratuvarı İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerini fonksiyonel anatomi üzerine eğitme amacı ile kurulmuş olması ile birlikte, projeleri anatomi katkısı gereken araştırmacılara, osteolojik, morfometrik ve ergonomik çalışmalar için kaynak sunmaktadır.
Anatomi Laboratuvarı diseksiyon masaları, kadavra salonu ve kemik salonundan oluşmakta, ayrıca son teknoloji görüntü sistemi ile işlemlerin gerçek zamanlı gözlenmesine ve araştırmacıların prosedürlerinin kaydedilmesine olanak tanımaktadır.

Klinik Beceri Laboratuvarı

Klinik Beceriler Laboratuvarı tıp fakültesi öğrencilerinin kliniğe adım atmadan önce edinmesi gereken basit ve karmaşık mesleki becerileri simülasyon, maket ve modeller üzerinde öğrendiği; bu bilgileri tekrarlayarak mükemmelleştirdiği alandır.
Bu laboratuvarda hastalar ile iletişimden muayene becerilerine, temel yaşam desteğinden dikiş atmaya kadar hekimlik için gerekli tüm beceriler mevcut en modern modeller üzerinde öğretilmektedir. Bir poliklinik odasının kopyası olan Simülasyon Laboratuvarında öğrenciler eğitmenlerinin denetiminde hastaya yaklaşım, fizik inceleme ve tanı becerilerini edinmektedir.
Geniş açı görüntü ve ses kaydı ile öğrenciler gelişimlerini izleyip zayıf oldukları yönleri eğiticileri ile tespit edebilmektedir. Aynı zamanda bu odalardan brifing odalarına canlı görüntü ve ses aktarımı ile, öğrenciler edinecekleri becerinin ön eğitimini beceriyi denemeden önce alabilmekte ve bu kayıtlara tekrar ulaşım ile eğitimilerini pekiştirebilmektedir.

Islak Multidisipliner Laboratuvar

Multidisipliner Laboratuvar Ortak Alanının amacı İzmir Ekonomi Üniversitesinde klinik ve pre klinik eğitim ve araştırmanın desteklemek ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü dâhilinde yer alan programların öğrencilerine ve araştırma ortaklarına lisansüstü araştırma alanı sağlamaktır. MDL, bilimsel cihazlarla desteklenen eğitim için yüksek teknolojili çalışma alanları sağlar. Buna ek olarak grubumuz İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ve araştırmacılarını içerir.
Multidisipliner Laboratuvar Ortak Alanı, ilgili araştırmacılara yapılacak çalışma için planlama ve metot geliştirme, saklama, örneklerin hazırlanması ve testi ile veri analizinin de bulunduğu bütünsel bir araştırma desteği sunmak için planlanmıştır. MDL’nin sunduğu çeşitli testler, yeni metotların geliştirilmesine ve valide edilmesine olanak tanır. Western blot, gerçek zamanlı PZR, ultrasonik homojenizatör, biyogüvenlik kabini ve inkübatörler, invert mikroskoplar, ELISA okuyucu, spektrofotometre gibi yeni temin edilmiş cihazlar kullanarak geniş bir test aralığında hassas ölçümler sunulmaktadır.

Mikroskopi Laboratuvarı

Mikroskopi laboratuvarı; tıp fakültesi öğrencilerinin teorik derslerde edindikleri kuramsal bilgiyi görselleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan mikroskopik uygulama derslerinin yürütüldüğü alandır. Öğrenciler mikroskopi uygulamalarında, özel yöntemlerle hazırlanmış slaytlarda insan hücre ve dokularının normal yapısını değerlendirebildikleri gibi hastalık durumundaki değişimleri de inceleyerek bilgilerini pekiştirebilmektedir.
Mikroskopi laboratuvarı ; son teknolojiye uygun özellikte, öğrencilerin sayısı, eğitimi ve kişisel rahat kullanımı göz önünde bulundurularak düzenlenmiş ışık mikroskopları ile donatılmıştır. Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirme yapabildiği ışık mikroskoplarının yanısıra mikroskopi laboratuvarımızda yer alan kamera ataşmanlı, görüntü kaydedebilme özelliğine sahip eğitici mikroskobu; görüntüyü akıllı tahta üzerinde yansıtarak akıllı tahta özelliklerinin kullanılmasını mümkün kılmakta ve öğrencilerin dersi öğretim elemanı ile beraber interaktif olarak sürdürmelerine olanak sağlamaktadır. Çalışma grubunu İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinin öğretim üyeleri ve araştırmacıları oluşturmaktadır.

Kuru Multidisipliner Laboratuvar

Kuru Multidisipliner Laboratuvar insan ve hayvanlarda yaşam bilimleri eğitim ve araştırması için tasarlanmış Biopack sistem komponentlerinin tümünü içermektedir. Biopak sistemleri tıbbi uygulamalar için amaçlanmamış olmaları ile birlikte, örneğin klinik materyallerin farmakolojik çalışmaları veya EEG, EMG, spirometre vs. içeren araştırma ve eğitim amaçları için kullanıma uygundur.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.