Tıp Fakültesi

SBM 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbın Bilimsel Temelleri V
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SBM 301
Güz
16
2
17
18

Dersin Amacı Bu dersin amacı; homeostazın bozulması durumunda oluşabilecek patolojilerin öğrenilmesidir. Ders kapsamında hematoloji, solunum, dolaşım, boşaltım, endokrin sistem ve metabolizma bozukluklarında görülen semptom ve bulguların patogenezi, sık görülen hastalıkları, tanı algoritmaları, tedavide kullanılan ilaçlar, hastalıklardan korunma yolları ve acil durumlarda yapılması gerekenlerin öğrenilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Genetik hastalıkların oluşum mekanizmalarını ve genetik danışmanlık ilkelerini açıklayabilecektir..
 • 2. Hematolojik sistem hastalıklarının patogenezini açıklayıp, semptom ve bulgularını patofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendirebilecektir.
 • 3. Kritik düşünme ve klinik akıl yürütme prensiplerini kullanarak seçilen hematolojik hastalıklarda kanıta dayalı tanı ve tedavi algoritmaları üretebilecektir.
 • 4. Hematolojik hastalıklarının tedavi prensiplerini ve seçeneklerini açıklayacak ve bu bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini tanımlayabilecektir.
 • 5. Solunum sistemi hastalıklarının patogenezini açıklayıp, semptom ve bulgularını patofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendirebilecektir.
 • 6. Kritik düşünme ve klinik akıl yürütme prensiplerini kullanarak seçilen solunum sistemi hastalıklarında kanıta dayalı tanı ve tedavi algoritmaları üretebilecektir.
 • 7. Solunum sistemi hastalıklarının tedavi prensiplerini ve seçeneklerini açıklayacak ve bu bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini tanımlayabilecektir.
 • 8. Kardiyovasküler sistem hastalıklarının patogenezini açıklayıp, semptom ve bulgularını patofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendirebilecektir.
 • 9. Kritik düşünme ve klinik akıl yürütme prensiplerini kullanarak seçilen kardiyovasküler sistem hastalıklarında kanıta dayalı tanı ve tedavi algoritmaları üretebilecektir.
 • 10. Kardiyovasküler sistem hastalıklarının tedavi prensiplerini ve seçeneklerini açıklayacak ve bu bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini tanımlayabilecektir.
 • 11. Üriner sistem hastalıklarının patogenezini açıklayıp, semptom ve bulgularını patofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendirebilecektir.
 • 12. Kritik düşünme ve klinik akıl yürütme prensiplerini kullanarak seçilen üriner sistem hastalıklarında kanıta dayalı tanı ve tedavi algoritmaları üretebilecektir.
 • 13. Üriner sistem hastalıklarının tedavi prensiplerini ve seçeneklerini açıklayacak ve bu bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini tanımlayabilecektir.
 • 14. Endokrin sistem hastalıkları ve metabolik bozuklukların patogenezini açıklayıp, semptom ve bulgularını patofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendirebilecektir.
 • 15. Kritik düşünme ve klinik akıl yürütme prensiplerini kullanarak seçilen endokrin sistem hastalıkları ve metabolik bozukluklarda kanıta dayalı tanı ve tedavi algoritmaları üretebilecektir.
 • 16. Endokrin sistem hastalıkları ve metabolik bozuklukların tedavi prensiplerini ve seçeneklerini açıklayacak ve bu bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini tanımlayabilecektir.
 • 17. Asit-baz ve sıvı-elektrolit bozukluklarının patofizyolojisini açıklayabilecektir.
 • 18. Hastalıkları yaşam biçimi ile ilişkilendirerek korunma yolları için seçenekler üretebilecektir.
 • 19. Kişisel ve mesleki gelişim için reflektif uygulama ve öz değerlendirmeyi kullanır ve kişisel başarı kanıtlarını elektronik formatta biriktirir.
Ders Tanımı Bu derste genetik, hematolojik, solunum, dolaşım, üriner, endokrin sistem ve metabolizma bozukluklarının patofizyolojileri, tanı algoritmaları ve tedavi seçenekleri ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Klinik Genetiğe Giriş, Kan Hastalıklarına Giriş Kısa sınav I 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019.Chapter 2. 3-30 2. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019.Chapter 6. 115-134 3. Nussbaum R. L., McInnes, R. R. & Willard H. F. The Chromosomal and Genomic Basis of Disease: Disorders of the Autosomes and Sex Chromosomes. Thompson and Thompson Genetics in Medicine 8th ed., Philadelphia, PA: Elsevier 2016. ISBN 978-1-4377-0696-3(pp. 54-63, 75-79, 94-97, 107-145, 189-216, 246-251, 283-287, 333-337, 369-381)
2 Kan Hastalıkları Genetik Bozukluklar 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019.Chapter 5. 105-112 2. Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology, 14th Ed, McGraw-Hill Medical, 2018. Chapter 33 3. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. Chapter 13. 588-611. 4. Nussbaum R. L., McInnes, R. R. & Willard H. F. The Chromosomal and Genomic Basis of Disease: Disorders of the Autosomes and Sex Chromosomes. Thompson and Thompson Genetics in Medicine 8th ed., Philadelphia, PA: Elsevier 2016. ISBN 978-1-4377-0696-3(pp. 54-63, 75-79, 94-97, 107-145, 189-216, 246-251, 283-287, 333-337, 369-381)
3 Kan Hastalıkları Genetik Bozukluklar 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019.Chapter 6. 135-144 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. Chapter 13. 588-611. 3. Nessar Ahmed, Clinical Biochemistry,Second Edition, Oxford University Press,2017; pp.493-494 4. Nussbaum R. L., McInnes, R. R. & Willard H. F. The Chromosomal and Genomic Basis of Disease: Disorders of the Autosomes and Sex Chromosomes. Thompson and Thompson Genetics in Medicine 8th ed., Philadelphia, PA: Elsevier 2016. ISBN 978-1-4377-0696-3(pp. 53-54, 432-433)
4 Kan Hastalıkları Genetik Bozukluklar Ara sınav I 1. Aster JC, Bun HF. Pathophysiology of Blood Disorder, 2nd Edition, McGraw Hill Education, 2017. Chapter 25 Blood Transfusion. 2. Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology, 14th Ed, McGraw-Hill Medical, 2018. Chapter 34 3. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. Chapter 13. 588-611.
5 Solunum sistemi hastalıkları Kısa sınav II 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 4. 76-82 2. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 9. 213-228
6 Solunum sistemi hastalıkları 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 9. 228-235 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. Chapter 15. 674-697.
7 Solunum sistemi hastalıkları 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 9. 235-253 2. Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology, 14th Ed, McGraw-Hill Medical, 2018. Chapter 6-10 3. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015.Chapter 15. 712-722.
8 Solunum sistemi hastalıkları Dolaşım sistemi hastalıkları Ara sınav II 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 10. 255-263
9 Dolaşım sistemi hastalıkları Kısa sınav III 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 10. 264-283 2. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 4. 69-72 3. Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology, 14th Ed, McGraw-Hill Medical, 2018. Chapter 13-14 4. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. Chapter 12. 554-564. 5. Nessar Ahmed, Clinical Biochemistry,Second Edition, Oxford University Press,2017; pp.204-214
10 Dolaşım sistemi hastalıkları 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 10. 283-293 2. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 11. 295-318 3. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. Chapter 11. 491-501. 4. Nessar Ahmed, Clinical Biochemistry,Second Edition, Oxford University Press,2017;pp.161-171.
11 Dolaşım sistemi hastalıkları Ara Sınav III 1. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. Chapter 11. 491-501. 2. Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology, 14th Ed, McGraw-Hill Medical, 2018. Chapter 11-12-35
12 Üriner sistem hastalıkları Kısa sınav IV 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 16. 455-481 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. Chapter 20. 899-927.
13 Üriner sistem hastalıkları 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 16. 455-481 2. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019.Chapter 4. 82-85 3. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. Chapter 20. 927-938,952-955. 4. İdrar Sedimenti Mikroskopik İnceleme Atlası 2006. https://www.klimud.org/public/atlas/idrar/index.htm 5. Nessar Ahmed, Clinical Biochemistry,Second Edition, Oxford University Press,2017;pp.74-85.
14 Üriner sistem hastalıkları Ara sınav IV 1. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. Chapter 20. 927-938,952-955. 2. Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology, 14th Ed, McGraw-Hill Medical, 2018. Chapter 15
15 Endokrin sistem hastalıkları Kısa sınav V 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 18. 517-544 2. Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology, 14th Ed, McGraw-Hill Medical, 2018. Chapter 41 3. Classification and Diagnosis of Diabetes; ADA (American Diabetes Association; Diabetes Care 2016; 39 (Suppl) S13-22
16 Endokrin sistem hastalıkları 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 20. 571-589 2. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 17. 483-513 3. Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology, 14th Ed, McGraw-Hill Medical, 2018. Chapter 38-42 4. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. Chapter 24. 1082-1105. 5. Nessar Ahmed, Clinical Biochemistry,Second Edition, Oxford University Press,2017;pp.284-298,254-266.
17 Endokrin sistem hastalıkları Metabolik hastalıklar 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 21. 593-623 2. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019. Chapter 19. 545-569 3. Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology, 14th Ed, McGraw-Hill Medical, 2018. Chapter 37-39 4. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. Chapter 24. 1082-1105,1122-1135. 5. Nessar Ahmed, Clinical Biochemistry,Second Edition, Oxford University Press,2017;pp.345-365,112-114. 6. Guerrero RB, Salazar D & Tanpaiboon P. Laboratory Diagnoistci approaches in metabolic disorders. An Transl Med. 2018; Dec: Vol 6 (24)
18 Endokrin sistem hastalıkları Ara sınav V 1. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015. 2. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. 2015 Chap 18-21,43, p 170-197, 517-525 3. Bertram G. Katzung, Anthony J. Trevor, Basic and Clinical Pharmacology, 13th Ed, McGraw-Hill Medical, 2015

 

Ders Kitabı
 1. Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An introduction to Clinical Medicine, 7th Edition, McGraw Hill Education, 2019.
 2. Stern SDC, Cifu AS, Atcorn D. Symptom to diagnosis: An Evidence-Based Guide, 3rd Edition, McGraw Hill Education, 2015.
 3. Aster JC, Bun HF. Pathophysiology of Blood Disorder, 2nd Edition, McGraw Hill Education, 2017.
 4. Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology, 14th Ed, McGraw-Hill Medical, 2018.
 5. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9thEd, Elsevier Saunders, 2015.
 6. İdrar Sedimenti Mikroskopik İnceleme Atlası 2006. https://www.klimud.org/public/atlas/idrar/index.htm
 7. Nessar Ahmed, Clinical Biochemistry,Second Edition, Oxford University Press,2017
 8. Guerrero RB, Salazar D & Tanpaiboon P. Laboratory Diagnoistci approaches in metabolic disorders. An Transl Med. 2018; Dec: Vol  6 (24)
 9. Nussbaum R. L., McInnes, R. R. & Willard H. F. The Chromosomal and Genomic Basis of Disease: Disorders of the Autosomes and Sex Chromosomes. Thompson and Thompson Genetics in Medicine 8th ed., Philadelphia, PA: Elsevier 2016.  ISBN 978-1-4377-0696-3
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Raphael Rubin, David S. Strayer. Rubin's Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine, 7th Ed. Wolters Kluwer,2015
 2. Classification and Diagnosis of Diabetes; ADA (American Diabetes Association; Diabetes Care 2016; 39 (Suppl) S13-22
 3. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. 2015
 4. Bennett, John E., MACP; Dolin, Raphael, Blaser, Martin J., Mandell, Douglas and Bennett’s Infectious Disease Essentials, Elsevier 2017. ISBN: 978-0-323-43101-9 https://www.clinicalkey.com/student/content/toc/3-s2.0-C20150016793
 5. Field, Michael J, Harris, David C., Pollock, Carol A., The Renal System Elsevier 2010. ISBN: 978-0-7020-3371-1 https://www.clinicalkey.com/student/content/toc/3-s2.0-C20090445239
 6. O'Neill, Ronan, Murphy, Richard, Crash Course Endocrinology: Updated, Fourth Edition Elsevier 2015. ISBN: 978-0-7234-3856-4 https://www.clinicalkey.com/student/content/book/3-s2.0-B9780723438564000133

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
5
Portfolyo
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
5
40
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
16
288
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
2
36
Sınıf Dışı Ders Çalışması
18
5
90
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
5
25
Portfolyo
1
10
10
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
5
10
50
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
524

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.