Bizi takip edin
|
EN

Araştırma Eğitimi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Araştırma Yolağı (İEU TF AY)

İEÜ Tıp Fakültesi Akademik Araştırma Yolağı Programının (ART) temel amacı, tıbbın farklı alanlarında araştırma yapmak isteyen öğrencilere multidisipliner bir araştırma ortamı ve yapılandırılmış bir araştırma programı sağlayarak, tıbbi araştırma yapmak için gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri edinme fırsatı sunmaktır. Bu program kapsamında öğrenciler, üniversitemizde veya üniversite dışından öğretim üyeleri (mentorlar) tarafından yürütülen bilimsel araştırma faaliyetlerine katılma ve/veya uluslararası ortamlarda eğitim alma fırsatı bulabilmektedirler

Öğrencilerin ART programını tamamlamaları, IEU-Tıp Fakültesi “ART” sertifikası verilmesi ve öğrencinin portfolyosunda gerçekleştirdiği başarılı derslerin ve araştırma çalışmalarının gösterilmesi ile sonuçlanmaktadır.

Araştırma yolağı 1. Kademe ve 2. Kademe olmak üzere iki ardışık aşama olarak tasarlanmıştır. 1. Kademe araştırma becerileri derslerinden oluşurken, 2. Kademe araştırma projesi içermektedir.

1.Kademeyi başarıyla tamamlamak ve 1. Kademe sertifikası almak için; 

Öğrenciler, üç ART temel dersini (Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar ve Araçlar (MED215), Tıp Bilimlerinde Proje Yazma (MED 270) ve Bilimsel Yazma ve Sunum İlkeleri (MED330)) başarıyla tamamlarlar. Bu dersler kapsamında en az 13 AKTS alınması gereklidir.

Öğrenciler ayrıca diğer üniversitelerden veya çevrimiçi eğitim platformlarından (Lecturio, openuniversity.org, vb.) çekirdek ve seçmeli derslere içerik eşdeğeri dersler alabilir ve ART Yönlendirme Kurulu'nun uygun bulması durumunda ilgili dersin yerine saydırabilirler.

Öğrenciler 2. kademe'ye devam etmek için çalışmak istedikleri araştırma alanı için bir mentor bulmalı ve en geç 3. yılın sonuna kadar mentor ve proje konusu bilgilerini ART yönetimine bidirmelidirler.

2.Kademeyi başarıyla tamamlamak ve İEÜTF ART-Etiketi almak için; 

Öğrencilerin 1. kademe gerekliliklerine ek olarak bir araştırma projesinde aktif olarak rol almaları ve en geç 5. yıl sonuna kadar aşağıdaki süreçlerden birini tamamlamaları gerekmektedir:

§ Bir araştırma makalesinin hakemli bir bilimsel dergiye sunulması

§ Araştırmanın bilimsel bir toplantıda sunulması (Sözlü veya poster)

§ Verileri ile birlikte bir araştırma raporunun yazılması

Başvuru ve Seçim süreci:

Programa katılmak isteyen öğrenciler, yıl sonunda gerçekleştirilen program başvuru duyurusunu takiben, başvuru formu, motivasyon mektubu ve CV’leri ile online olarak ART Yönlendirme Kurulu’na başvuru yaparlar. Başvuruların ön değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen öğrenciler mülakata alınır ve mülakat sürecinde motivasyon, bilimsel yaklaşım, iletişim becerileri ve CV’leri doğrultusunda değerlendirilirler.

ART program süreci sonunda; Öğrencilerin ilgili Kademe/ler için oluşturdukları portfolioları ART Yönlendirme Kurulu tarafından incelenir ve aşamaları başarı ile tamamlayan öğrenciler Dekan onayı sonrasında ilgili sertifikalarını almaya hak kazanırlar.

Tıp Fakültesinde ‘’Proje’’ Ne Demektir?

Tıp fakültesinde proje, herhangi bir klinik uzmanlık alanının dışında genel alanlara odaklanmış, müfredat içerisinde yer almayan aktiviteler topluluğudur. Projeler tıp fakültesi programının dışında ve eğitim döneminin ilk üç yılında devamlılık gösterecek şekilde uygulanır. Tıp fakültesi öğrencilerinden özel alanlara ilgisi olanlar bir proje seçerek buna dahil olabilirler. Tüm öğrencilerin bir projeye dahil olması şartı yoktur. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi kapsamında iki proje alanı oluşturulmuştur. Bunlar; Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Araştırma Programlarıdır.

Sosyal Sorumluluk Projesinin Amacı Nedir?

Sosyal Sorumluluk Projesinin amacı öğrencilerin, sınıf içinde ve dışında, sağlık sistemleri bağlamında insan ve toplum odaklı sosyal projelerde yer alarak bilgi, deneyim, beceri ve liderlik özelliklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Sosyal sorumluluk projesinde yer alan öğrenci sağlığın sosyal, kültürel ve ekonomik göstergeleri hakkında görüş sahibi olacak ve kendi toplumunda sağlık hizmetini daha yetkin biçimde sunabilecektir.

Yeni bir eğitim anlayışı ile çok yönlü kişisel gelişim...

 Portfolyo; öğrencinin bir veya daha fazla alandaki çabalarını, başarımlarını ve gelişimini gösteren çalışmalarının bir kolleksiyonudur (1). Portfolyo öğrenciye iyi yetişmiş bir hekim olma yolunda nerede olduğunu gösterir (2). Aynı zamanda öğrencinin yeterliklerdeki başarımlarını ve iyi medikal uygulamalarının en iyi kanıtlarını bir başkasına gösterebilmesini sağlayan bir araçtır. Yapısı, barındırdığı detay ve derinliği nedeniyle özgeçmişten farklıdır.
Öğrenciler portfolyonun yardımıyla, spesifik çıktılara hangi ölçüde ulaştıklarını takip edebilecek, yeterliklerini değerlendirebilecek ve yaşam-boyu öğrenme’yi bir tutum haline getireceklerdir.
Portfolyolar, öğrencinin becerilerine, bilgilerine, aldıkları eğitimlere, profesyonelliklerine ve davranışlarına ilişkin geniş yelpazedeki belgelerden oluşur. Bu belgelerin bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

  • Bir okuma (e-book bölümü vb. ) ve izleme (belgesel, film, video vb.) ödevi raporu,
  • Belirli durumlar (etik durumlar vb.) veya olgular (nadir görülen olgular vb.) yazılan yapılandırılmış refleksiyon belgeleri
  • Alınan kurs sertifikaları,
  • Konferans, seminer, webinar, workshop katılım belgeleri,
  • Klinik veya iletişim becerileri video kayıtları,
  • Sosyal sorumluluk, klinik veya bilimsel projelere katılma ve/veya yönetme,
  • Basılmış veya kabul edilmiş makale veya bildiriler,
  • Çeşitli etkinlik veya makale kluplerinde yapılan sunular,
  • Bir ürün geliştirme (yeni bir tıbbi cihaz veya uygulama vb.),

Bu belgelerin hepsi öğrencilerin öğrenme, başarım ve gelişimlerini gösterir portfolyo belgeleridir.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Portfolyosu (İEÜTF Portfolyosu)

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kazanımlarını değerlendirmek, gelişimlerini gözlemek ve iyi uygulamaları teşvik etmek amaçlı portfolyo kullanımını tıp eğitimi programına dahil etmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci portfolyosunun temel amacı; öğrenmenin öğrenci tarafından sahiplenilmesi ve yaşam boyu öğrenmenin benimsenmesi, eleştirel düşünme, öz değerlendirme ve refleksiyon becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi, ve öğrencinin yetkinliğine, kişisel ve mesleki gelişimine dair kanıt sağlamaktır.

İEÜTF portfolyosunun 2 bileşeni vardır: 1) Ders final notunun belli bir yüzdesini oluşturacak olan bir “Ders Portfolyo”su, 2) Mezun olduklarında sunabilecekleri ve en iyi hekimlik uygulamalarının kanıtlarının toplanmış olduğu bir “Mezuniyet portfolyo”su.

İEÜTF portfolyosu, öğrencilerin farklı ilgi, yetenek ve deneyimlerini değerlendirmek ve kendilerine özgü kazanımlarını geliştirmelerine fırsat sağlamak, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Öğrencileri birbirleri ile karşılaştırmak yerine her öğrencinin kendi özellikleri doğrultusunda gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Portfolyosu (İEÜTF Portfolyosu)

 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.