Tıp Fakültesi

CBM 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbın Klinik Temelleri V
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CBM 301
Güz
2
4
4
6

Dersin Amacı Bu dersin amacı klinik akıl yürütme eğitiminin temel ilkelerini tanıtılması ve yapılandırılmış klinik senaryolar üzerinden kritik düşünme ve klinik akıl yürütme becerilerinin kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1.Metabiliş, ikili süreç teorisi, hastalık senaryoları ve bilişsel önyargılar dahil olmak üzere klinik akıl yürütmeyle ilgili temel kavramları ve terminolojiyi tanımlayabilir.
 • 2. Odaklanmış öykü alma konusunda uygun klinik becerileri gösterir.
 • 3. Veri organizasyonu, özet ifadelerin geliştirilmesi, problem gösterimi ve öncelikli ayırıcı tanı dahil olmak üzere yapılandırılmış klinik senaryolara klinik akıl yürütme becerilerini uygulayabilir.
 • 4. Eleştirel düşünme ve klinik akıl yürütme ilkelerini kullanarak, seçilmiş sistem bozuklukları için kanıta dayalı tanı ve tedavi algoritmaları oluşturabilir.
 • 5. Yaşam biçimiile ilgili bozuklukların önlenmesi ve tedavisi için yaşam tarzı müdahaleleri önerebilir.
 • 6. Üst biliş uygulaması yoluyla klinik pratikte karşılaşılan yaygın bilişsel önyargıları tanır.
 • 7. Katıldığı ekiplerin etkin ve verimli çalışmasına katkıda bulunur.
 • 8. Ekibin ve kendisinin performansını değerlendirerek gelişim stratejileri oluşturur.
 • 9. Bir hastanın tıbbi raporunu hazırlama ve sunma becerisi gösterebilir.
 • 10. İlgili vücut sistemlerinin fiziksel muayenesi için uygun klinik becerileri gösterir.
Ders Tanımı Tıbbın Klinik Temelleri 301, Hematopoetik, Solunum, Kardiyovasküler, Üriner, Endokrin ve Metabolik bozuklukların değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili klinik becerileri içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Klinik akıl yürütmeye giriş Kan hastalıklarında belirti ve bulgular Kan hastalıklarında fizik inceleme 1. Damon LE, Babis Andreadis C. Blood Disorders. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment 2019 New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? 2. Video 5-01: Examination of the Lymph Nodes From: DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e https://accessmedicine.mhmedical.com/MultimediaPlayer.aspx?MultimediaID=18563270
2 Klinik akıl yürütmeye giriş Lenfadenopatiye yaklaşım 1. Zaroukian MH, Chacon GR, Efeovbokhan N. Chapter 11. Lymphadenopathy. In: Henderson MC, Tierney LM, Jr., Smetana GW. eds. The Patient History: An Evidence-Based Approach to Differential Diagnosis New York, NY: McGraw-Hill; 2012. http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?
3 Bilişsel önyargılar Solukluğa yaklaşım Pıhtılaşma bozukluklarına yaklaşım 1. Anemia.Part 6. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 43e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228238350
4 Kanama bozukluklarına yaklaşım Klinik akıl yürütme demo oturumu 1. Bleeding Disorders.Part 8. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228238638
5 Solunum sistemi hastalıklarında belirti ve bulgular 1. Nadler PL, Gonzales R. Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment 2019 New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?
6 Öksürüğe yaklaşım 1. Nadler PL, Gonzales R. Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment 2019 New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? 2. Cough. Part 10. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228238879
7 Ateşe yaklaşım 1. Nadler PL, Gonzales R. Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment 2019 New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? 2. Cough, Fever, and Respiratory Infections. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 3e New York, NY: McGraw-Hill; 2014. http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?
8 Klinik akıl yürütme Kalp hastalıklarında belirtiler 1. Nadler PL, Gonzales R. Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment 2019 New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?
9 Kalp hastalıklarında belirti ve bulgular Nadler PL, Gonzales R. Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment 2019 New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?
10 Göğüs ağrısına yaklaşım Nefes darlığına yaklaşım Kalp yetmezliğina yaklaşım 1. Nadler PL, Gonzales R. Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment New York, NY: McGraw-Hill; 2019. http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? 2. Chest Pain. Part 9.In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228238746 3. Dyspnea.Part 15. In: Stern SC, Cifu AS, Altkon D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228239657 4. Fatigue. Part 18. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228240018
11 Klinik akıl yürütme
12 Böbrek ve idrar yolları hastalıklarında belirti ve bulgular Nadler PL, Gonzales R. Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. eds. Current Medical Diagnosis & Treatment 2019 New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?
13 Hipertansiyona yaklaşım Hypertension. Part 23. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228247489
14 Asit-baz bozukluklarına yaklaşım Sıvı-elektrolit bozukluklarına yaklaşım İdrar yanmasına yaklaşım Ödeme yaklaşım Hematüriye yaklaşım Klinik akıl yürütme 1. Acid-Base Abnormalities. Part 4. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228237960 2. Fluid electrolyte disorders. Part 24. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. 3. Hypotension. Part 25. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228248535 4. Dysuria. Part 16. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228239788 5. Hematuria. Part 21. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228246910 6. Edema. Part 17. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228239876
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Hiperglisemiye yaklaşım Hipoglisemiye yaklaşım 1. Desai S, Seidler M. Metabolic & Endocrine Emergencies. In: Stone C, Humphries RL. eds. CURRENT Diagnosis & Treatment: Emergency Medicine, 8e New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx? 2. Diabetes.Part 12. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228239119
17 Dönemin gözden geçirilmesi  
18 Hiperkalsemiye yaklaşım Klinik akıl yürütme Hastane Ziyareti Hypercalcemia. Par 22. In: Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 4e New York, NY: McGraw-Hill; 2020. https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2715#228247268

 

Ders Kitabı
 1. Nadler PL, Gonzales R. Nadler P.L., Gonzales R Nadler, Paul L., and Ralph Gonzales.Common Symptoms. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. Papadakis M.A., McPhee S.J., Rabow M.W. Eds. Maxine A. Papadakis, et al.eds. Current Medical Diagnosis & Treatment 2019 New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?
 2. Stern SC, Cifu AS, Altkorn D. Stern S.C., Cifu A.S., Altkorn D Eds. Scott D.C. Stern, et al.eds. Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide, 3e New York, NY: McGraw-Hill; 2014. http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?
 3. Andrew T. Raftery & Eric Kian Saik Lim & Andrew J K Ostor, Churchill's Pocketbook of Differential Diagnosis, Fourth Edition, Elsevier, 2014. ISBN: 9780702054020 https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20120035399
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Manish Suneja, Joseph F. Szot, Richard F. LeBlond, Donald D. Brown, DeGowin’s Diagnostic Examination, 11e, McGraw Hill, 2020. ISBN 978-1-260-13487-2
 2. Navin Kumar, Anica Law, Niteesh K. Choudhry, Teaching Rounds: A Visual Aid to Teaching Internal Medicine Pearls on the Wards, McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-0-07-182162-9 https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1856
 3. Raftery, Andrew T., BSc MB ChB(Hons) MD FRCS(Eng) FRCS(Ed) Churchill's Pocketbook of Differential Diagnosis, Fourth Edition, 2014 Elsevier. ISBN 978-0-7020-5402-0 https://www.clinicalkey.com/student/content/toc/3-s2.0-C20120035399
 4. Japp, Alan G, Robertson, Colin, Macleod's Clinical Diagnosis, Second Edition, Elsevier 2018. ISBN 9780702069611 https://www.clinicalkey.com/student/content/toc/3-s2.0-C20150041545
 5. Shin HS. Reasoning processes in clinical reasoning: from the perspective of cognitive psychology. Korean J Med Educ. 2019 Dec;31(4):299-308. doi: 10.3946/kjme.2019.140. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31813196/
 6. Lateef F. Clinical Reasoning: The Core of Medical Education and Practice. Int J Intern Emerg Med. 2018; 1(2): 1015. http://www.remedypublications.com/open-access/pclinical-reasoning-the-core-of-medical-education-and-practicep-1938.pdf
 7. Yazdani S, Hosseinzadeh M, Hosseini F. Models of clinical reasoning with a focus on general practice: a critical review. J Adv Med Educ Prof. 2017;5(4):177-184 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5611427/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
50
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
4
10
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
14
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
2
36
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
4
72
Sınıf Dışı Ders Çalışması
18
1
18
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
2
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
4
2
8
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
164

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.