Tıp Fakültesi

CBM 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbın Klinik Temelleri III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CBM 201
Güz
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Klinik pratikte kullanılacak seçilmiş teknik becerilerin ve klinik iletişim becerilerinin kazandırılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Kadın ve erkek model üzerinde mesane sondası uygulayabilir.
 • 2. Model üzerinde nazogastrik tüp uygulaması, gastrik lavaj, enema uygulayabilir ve rektal muayene yapabilir.
 • 3. Model üzerinde lomber ponksiyon uygulayabilir.
 • 4. Manken üzerinde omurga immobilizasyonu ve boyunluk uygulamalarını gerçekleştirebilir.
 • 5. Basit bandaj, basit ekstremite immobilizasyonu ve kanama kontrolünün basit prensiplerini manken üzerinde uygulayabilir.
 • Tıbbın Klinik Temelleri 201 dersi; tıp uygulamalarında yer alan seçilmiş teknik becerileri, klinik iletişim becerilerini ve tıbbi öykü alabilme becerilerini içerir.
Ders Tanımı Tıbbın Klinik Temelleri 201 dersi; tıp uygulamalarında yer alan seçilmiş teknik becerileri ve klinik iletişim becerilerini içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Manken üzerinde kadın ve erkekte mesane sondası uygulama becerisi İEÜTF Klinik Beceri Rehberi
2 Nazogastrik uygulama ve aspirasyon 1. İEÜTF Klinik Beceri Rehberi Burns, Elisabeth A. , Kenneth Corn, and James Whyte. "Practical Procedures." Chap. 18 In Oxford American Handbook of Clinical Examination and Practical Skills, 567 - 69. 198 Madison Avenue, New York: Oxford University Press, 2011.
3 Rektal muayene yapabilme - Lavman yapma 1. İEÜTF Klinik Beceri Rehberi Burns, E.A., K. Corn, and J. Whyte, Practical Procedures, in Oxford American Handbook of Clinical Examination and Practical Skills. 2011, Oxford University Press: 198 Madison Avenue, New York. p. 511 - 588.
4 I. Değerlendirme
5 Omurga immobilizasyonu- Collar uygulaması İEÜTF Klinik Beceri Rehberi
6 Manken üzerinde Lomber ponksiyon uygulaması İEÜTF Klinik Beceri Rehberi
7 Basit bandaj- Basit ekstremite immobilizasyonu teknikleri İEÜTF Klinik Beceri Rehberi
8 Öğrenci çiftleri hasta görüşmesi
9 Medikal Öykü Alma Burns EA, Korn K, Whyte IV J. Oxford American Handbook of Clinical Examination and Practical Skills. 1st ed. New York: Oxford University Press; 2011.p.30-45. ISBN 978-0-19-538972-2 Bickley LS, Szilagyi PG. Bates’ Guide to Physical Examination and History-Taking. 11th ed. Philadelphia:Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins; 2013.p.3-13. ISBN 978-1-60913-762-5 Gleadle J. History and Clinical Examination at a Glance. 3rd Ed. Malaysia: Wiley-Blackwell; 2012. ISBN-13: 978-0-470-65446-0
10 Medikal Öykü Alma Burns EA, Korn K, Whyte IV J. Oxford American Handbook of Clinical Examination and Practical Skills. 1st ed. New York: Oxford University Press; 2011.p.30-45. ISBN 978-0-19-538972-2 Bickley LS, Szilagyi PG. Bates’ Guide to Physical Examination and History-Taking. 11th ed. Philadelphia:Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins; 2013.p.3-13. ISBN 978-1-60913-762-5 Gleadle J. History and Clinical Examination at a Glance. 3rd Ed. Malaysia: Wiley-Blackwell; 2012. ISBN-13: 978-0-470-65446-0
11 Klinik iletişim becerileri Bickley LS, Szilagyi PG. Bates’ Guide to Clinical Examination and History Taking. 11th ed. 2001 Market Street, Philadelphia: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins; 2013. 1022 p.
12 Klinik iletişim becerileri Bickley LS, Szilagyi PG. Bates’ Guide to Clinical Examination and History Taking. 11th ed. 2001 Market Street, Philadelphia: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins; 2013. 1022 p.
13 Klinik iletişim becerileri Bickley LS, Szilagyi PG. Bates’ Guide to Clinical Examination and History Taking. 11th ed. 2001 Market Street, Philadelphia: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins; 2013. 1022 p.
14 Klinik iletişim becerileri Bickley LS, Szilagyi PG. Bates’ Guide to Clinical Examination and History Taking. 11th ed. 2001 Market Street, Philadelphia: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins; 2013. 1022 p.
15 Klinik senaryo üzerinden klinik iletişim ve tıbbi öykü alabilme becerisi – Öğrenci-öğrenci hasta görüşmesi Öğretim elemanı tarafından hazırlanan klinik senaryo kullanılacak
16 Klinik senaryo üzerinden klinik iletişim ve tıbbi öykü alabilme becerisi– Öğrenci-öğrenci hasta görüşmesi Öğretim elemanı tarafından hazırlanan klinik senaryo kullanılacak
17 Dönemin gözden geçirilmesi  
18 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
 1. İEÜTF Klinik Beceri Rehberi
 2. Klinik Beceri Eğitim Föylerinde belirtilen kaynaklar
 3. İnternet ortamından önerilen videolar
 4. CCNC Motivational Interviewing (MI) Resource Guide https://www.communitycarenc.org/media/files/mi-guide.pdf
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Burns EA, Corn K, Whyte J. Oxford American Handbook of Clinical Examination and Practical Skills. 198 Madison Avenue, New York: Oxford University Press; 2011.
 2. Bickley LS, Szilagyi PG. Bates’ Guide to Clinical Examination and History Taking. 11th ed. 2001 Market Street, Philadelphia: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
 3. Gleadle J. History and Clinical Examination at a Glance. 3rd ed. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell; 2012.
 4. Stephenson M, Shur J, Black J. How to Perform Clinical Procedures: for Medical Students and Junior Doctors. UK: Wiley-Blackwell; 2013.
 5. Hotton E, Qureshi Z. The Unofficial Guide to Medical Skills. UK: Cambrian Printers; 2014. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
1
18
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
2
36
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
4
8
Final Sınavı
1
8
8
    Toplam
86

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.