Tıp Fakültesi

CCS 504 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Nöropsikiyatri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CCS 504
Güz
14
18
14
14

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste; öğrencilerin sinir sistemi ve ruh hastalıkları ile ilişkili durumlarda çocuk, erişkin ve yaşlı hastadan ve çevresinden detaylı anamnez alabilecek, nörolojik ve ruhsal muayenesini detaylı olarak yapabilecek, ön tanı-tanı için en doğru ve gerekli laboratuar isteklerini yapabilecek, acil nörolojik hastaları (inme, başağrısı, başdönmesi, bilinç bozuklukları, nörolojik kökenli akut solunum bozuklukları, vb) ve acil yetişkin ve çocuk psikiyatrik hastaları (psikotik, anksiyeteli, kendine ve çevreye zarar verebilecek hasta vb) değerlendirebilecek ve bazılarına müdahale edebilecek ve gerekirse bazı hastalıkları ve hastaları takip altına alabilecek bilgi ve becerileri edinmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Uygun iletişim tekniklerini kullanarak hastanın anamnezini alırken, bir hekime yaraşır düşünce, tutum, davranış sergileyebilecektir.
 • 2. Hastanın tüm organ sistemlerini kapsayan tam bir fizik muayene yapabilecektir.
 • 3. Erişkinde psikiyatrik muayene yapabilecektir.
 • 4. Olası tanıları sıralayıp, ayırıcı tanı yapabilecektir.
 • 5. Tanı yöntemlerini seçerken (laboratuvar teknikleri, görüntüleme yöntemleri vb) uygunluk ve maliyet etkinlik analizi yapabilecektir.
 • 6. Tanı yöntemlerinin sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilecektir.
 • 7. Tanısı koyulan hasta için kanıta dayalı tedavi algoritması oluşturabilecektir.
 • 8. Tedavisi özel uzmanlık gerektiren hastalıkları ayırt edip, yönlendirilmesi gereken merkezleri tanımlayabilecektir.
 • 9. Konsültasyon isteme gerekliliğini belirleyebilecektir.
 • 10. Risk değerlendirmesi yaparak, gerekli önlemleri alabilecektir.
 • 11. Acil olan ve olmayan durumları ayırt edebilecektir.
 • 12. Acil durumların ayırıcı tanısı, tanısı ve tedavisi için gereken bütün prosedürleri tanımlayabilecektir
 • 13. Küçük tıbbi girişimler ve uygulamaları (kan alma, intramüsküler ve intravenöz enjeksiyon, üretral kateter takma, parmak ucu glukoz ölçme, EKG çekme, oftalmoskop ile göz dibi incelemesi, vb) yapabilecektir.
 • 14. Hastası veya yakınını hastalığı hakkında bilgilendirerek, işlemler öncesinde onların onayını alabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste erişkinlerde ve çocuklarda tüm hekimlerin günlük çalışma rutininde sık karşılaştıkları nörolojik, geriatrik, yetişkin ve pediatrik psikiyatrik hastalıkların fizyopatolojisi, tanı ve tedavisi ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nörolojik hastalıklar ve klinik uygulama John C.M. Brust, CURRENT Diagnosis & Treatment: Neurology, 3e, 2019
2 Nörolojik hastalıklar ve klinik uygulama John C.M. Brust, CURRENT Diagnosis & Treatment: Neurology, 3e, 2019
3 Nörolojik hastalıklar ve klinik uygulama John C.M. Brust, CURRENT Diagnosis & Treatment: Neurology, 3e, 2019
4 Nörolojik hastalıklar ve klinik uygulama John C.M. Brust, CURRENT Diagnosis & Treatment: Neurology, 3e, 2019
5 Psikiyatrik hastalıklar ve klinik uygulama Michael H. Ebert, James F. Leckman, Ismene L. Petrakis. Current Diagnosis & Treatment: Psychiatry, 3e, 2019
6 Psikiyatrik hastalıklar ve klinik uygulama Michael H. Ebert, James F. Leckman, Ismene L. Petrakis. Current Diagnosis & Treatment: Psychiatry, 3e, 2019
7 Psikiyatrik hastalıklar ve klinik uygulama Michael H. Ebert, James F. Leckman, Ismene L. Petrakis. Current Diagnosis & Treatment: Psychiatry, 3e, 2019
8 Psikiyatrik hastalıklar ve klinik uygulama Franklin R. Amthor, Anne B. Theibert, David G. Standaert, Erik D. Roberson, Essentials of Modern Neuroscience, Chapter 44: Child and Adolescent Psychiatry, Yesie Yoon, 2020
9 Geriyatrik hastalıklar ve klinik uygulama Louise C. Walter, Anna Chang, Pei Chen, G. Michael Harper, Josette Rivera, Rebecca Conant, Daphne Lo, Michi Yukawa, Current Diagnosis & Treatment Geriatrics, 3e, 2021

 

Ders Kitabı
 1. John C.M. Brust, CURRENT Diagnosis & Treatment: Neurology, 3e, 2019 by McGraw-Hill Eduction. ISBN 978-1-259-83531-5 https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2567
 2. Michael H. Ebert, James F. Leckman, Ismene L. Petrakis. Current Diagnosis & Treatment: Psychiatry, 3e, 2019 by McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-175442-2 https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2509
 3. Franklin R. Amthor, Anne B. Theibert, David G. Standaert, Erik D. Roberson, Essentials of Modern Neuroscience, Chapter 44: Child and Adolescent Psychiatry, Yesie Yoon, 2020 by McGraw Hill. ISBN 978-0-07-184905-0 https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=247993695&bookid=2938&Resultclick=2
 4. Louise C. Walter, Anna Chang, Pei Chen, G. Michael Harper, Josette Rivera, Rebecca Conant, Daphne Lo, Michi Yukawa, Current Diagnosis & Treatment Geriatrics, 3e, 2021 by McGraw Hill. ISBN 978-1-260-45708-7 https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2984
Önerilen Okumalar/Materyaller

      Fiziki bakı videoları

 • Access Medicine
 • Lecturio Didaktik Sunumlar
 • Harrison’s Neurology multimedia Harrison’s Principles of Internal Medicine Self-Assessment and Board Review, 20e, Section X: Neurologic Disorders. https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=256884343&bookid=3077&Resultclick=2
 • Stanford Medicine 25 fizik bakı ile ilgili yararlı ve eğitici videolar içermektedir (https://stanfordmedicine25.stanford.edu/).
 • Aquifer olguları

Kitap ve Dergi önerileri: (Lütfen IEU kütüphanesine bakınız)

 • UptoDate
 • ClinicalKey

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
15
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 9 x teorik ders saati)
9
14
126
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 9 x uygulama/lab ders saati)
9
18
162
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
5
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
40
40
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
12
12
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
370

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.