Tıp Fakültesi

HSP 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Toplum Gezegen IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HSP 202
Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin, yaşam biçimi tıbbi uygulamalarını bireysel, toplumsal düzeyde önlenebilir kronik hastalıklar bağlamında değerlendirmesi, iletişim becerilerini geliştirmesi, hukuk ve sağlık hukuku konularında bilgi edinmesi ve biyoetik konularında karar verme basamaklarını uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Değişik sanat eserleri incelenerek ayrıntıları görme becerisi ve empati geliştirebilecektir.
 • 2. Bireylerin sağlık çalışanları ve sağlık sisteminden beklentilerini tanımlayabilecektir.
 • 3. Aile sağlığı merkezi ortamında, bireylerin sağlıklarına ilişkin yapılandırılmış formlar aracılığıyla bilgi toplayıp kaydedebilecektir.
 • 4. Yaşam biçimi davranışlarına yönelik öykü alarak ve ölçümler yaparak yaşam biçimini etkileyen ekonomik, sosyal ve fiziksel faktörleri değerlendirebilecektir.
 • 5. Sağlığı etkileyen çevresel ve sosyal riskleri değerlendirebilecek, kurumun organizasyonel yapısını, sağlık çalışanlarının görev yetki ve sorumluluklarını, bağlı oldukları yasal düzenlemeleri tanımlayabilecektir.
 • 6. Yazılı ve sözlü, etkili iletişim kurabilecektir.
 • 7. Kültürlerarası iletişimin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
 • 8. Kültürlerarası iletişimin yeterliliğini ve unsurlarını tanımlayabilecektir.
 • 9. Kültürlerarası farklılaşma ve örgütsel davranış özelliklerini açıklayabilecektir.
 • 10. Kendisini ve akranlarını problem çözme, iletişim becerileri, ekip üyesi özellikleri açısından güçlü - zayıf yönleri ile değerlendirecek ve gelişmek için plan yapabilecektir.
 • 11. Sağlık hukukunun temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
 • 12. Profesyonel ilke ve değerler ile temel etik değerler arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecektir.
 • 13. Etik kararlar verebilmek için temel etik ilkeler çerçevesinde geçerli/makul gerekçeler oluşturabilecektir.
 • 14. Biyoetik konularında etik karar verme basamaklarını uygulayabilecektir
 • 15. Hasta haklarının etik boyutunu tartışabilecektir.
 • 16. Bilimsel araştırmaların etik boyutunu tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste görsel düşünmenin yanı sıra, bireysel, toplumsal düzeyde önlenebilir kronik hastalıkların risklerinin değerlendirilmesi ve planlanması, iletişim becerilerinin uygulanması ve etik karar verme basamakları ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Dersin Tanıtılması Görsel düşünme
2 Etik Giriş, dersin tanıtılması Tıp mesleğine temel oluşturan evrensel etik ve hukuk ilkeler Bioethics Core Curriculum Section 2: Study Materials Ethics Education Programme Version 1.0 SHS/EST/EEP/2011/PI/3 UNESCO 2011
3 Etik konularında karar verme, problem çözme Biyoetik Genetik ve etik sorunlar UNESCO. Bioethics Core Curriculum
4 Hasta hakları UNESCO. Bioethics Core Curriculum
5 Yaşamın sonu ve ölümle ilgili etik sorunlar Transplantasyon Üreme ile ilgili etik sorunlar Araştırma ve etik Bilimsel yayınlar ve etik UNESCO. Bioethics Core Curriculum
6 Sağlık Hukuku Sosyal Haklar / Sağlık Hakkı / Hekimin yasal sorumlulukları WHO-A Human Rights-Based Approach To Health. https://www.who.int/hhr/news/hrba_to_health2.pdf UNHRC-WHO. The Right to Health. https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet31.pdf Paul Hunt (2016). “Interpreting the International Right to Health in a Human Rights-Based Approach to Health”, Health and Human Rights, Vol. 18, No. 2, Special Section: Universal Health Coverage and Human Rights, pp.109-130. https://www.jstor.org/stable/10.2307/healhumarigh.18.2.109 Aruna Kumar Malik (2010). “Issues Of Justiciability And Inequality: Rethinking of Human Rights with Special Reference to Right to Health”, The Indian Journal of Political Science, Vol. 71, No. 4 , pp. 1089- 1102. https://www.jstor.org/stable/42748939 Tony Evans(2002).”A Human Right to Health?”, Third World Quarterly, Vol. 23, No. 2, Global Health and Governance: HIV/AIDS, pp. 197-215. https://www.jstor.org/stable/3993496
7 Sağlık Hukuku Paul Hunt (2016). “Interpreting the International Right to Health in a Human Rights-Based Approach to Health”, Health and Human Rights, Vol. 18, No. 2, Special Section: Universal Health Coverage and Human Rights, pp.109-130. https://www.jstor.org/stable/10.2307/healhumarigh.18.2.109 Aruna Kumar Malik (2010). “Issues Of Justiciability And Inequality: Rethinking of Human Rights with Special Reference to Right to Health”, The Indian Journal of Political Science, Vol. 71, No. 4 , pp. 1089- 1102. https://www.jstor.org/stable/42748939 Tony Evans(2002).”A Human Right to Health?”, Third World Quarterly, Vol. 23, No. 2, Global Health and Governance: HIV/AIDS, pp. 197-215. https://www.jstor.org/stable/3993496
8 Sağlık Çalışanı Sorumluluğu / Devletin Sorumluğu John D. J. Havard (1989) “The Responsibility Of The Doctor”. BMJ: British Medical Journal, Vol. 299, No. 6697, pp. 503-508. https://www.jstor.org/stable/29705090 J.D.Finch (1987). “Legal Obligations and Responsibilities of the Medical Practitioner”, BJA: British Journal of Anaesthesia, Volume 59, Issue 7, July 1987, Pages 870–876. https://doi.org/10.1093/bja/59.7.870 Annis Gillie (1964). ”Ethical and Legal Obligations of the Medical Profession”. Br Med J., 2(5401): 113–115. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1815942/ Banu Karakus Yilmaz , Hatice Topcu , Yahya Ayhan Acar (2017). “Assessment of Legal Obligations of Physicians from Emergency Physician Perspective”. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital, V: 51(2), pp.142-8. DOI: 10.5350/SEMB.20170403115602.
9 Kültürlerarası yeterlikler L. A. Samovar, R. E. Porter, E. R. McDaniel (2009). Intercultural Communication A Reader 12th ed. Boston, Mass.: Wadsworth Cengage Learning
10 Kültürlerarası yeterlikler Everett M. Rogers, Thomas M. Steinfatt (1999) Intercultural Communication, IL: Waveland Press Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Journal of studies in international education, 10(3), pp. 241-266.Intercultural Communication, IL: Waveland Press Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Journal of studies in international education, 10(3), pp. 241-266.
11 ASM’lerde Rehberler Nasıl Kullanılmalı Clinical Practice Guideline for Diagnosis, Treatment and Follow-up of Diabetes Mellitus and Its Complications - THE SOCIETY of ENDOCRINOLOGY and METABOLISM of TURKEY (SEMT) HYPERTENSIONAHA_2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines 2018 ESC/ESH Guidelines for themanagement of arterial hypertension-The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH)
12 Olgu Sunumlarıyla Grup Çalışması https://www.lecturio.com/magazine/obesity/?ui=appview&wl-host=ieu.lecturio.com https://www.lecturio.com/magazine/biopsychosocial-formulation/?ui=appview&wl-host=ieu.lecturio.com
13 ASM Ziyaretleri https://www.lecturio.com/magazine/introduction-to-family-medicine/?ui=appview&wl-host=ieu.lecturio.com https://ieu.lecturio.com/search#q=Diabetes%20Mellitus%23tab=videos https://ieu.lecturio.com/search#q=Hypertension%3A%20Non-pharmacological%20Treatment%20and%20Patient%20Education%20(Nursing)%23tab=videos
14 ASM Ziyaretleri 2018 A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines / Guideline on the Management of Blood Cholesterol Clinical Practice Guideline for Diagnosis, Treatment and Follow-up of Diabetes Mellitus and Its Complications - THE SOCIETY of ENDOCRINOLOGY and METABOLISM of TURKEY (SEMT) HYPERTENSIONAHA_2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines
15 ASM Ziyaretleri https://www.lecturio.com/magazine/management-of-hyperlipidemia-in-the-family-medicine-setting/?ui=appview&wl-host=ieu.lecturio.com https://www.lecturio.com/magazine/obesity/?ui=appview&wl-host=ieu.lecturio.com
16 Final Exam
17 Dönemin gözden geçirilmesi  
18 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
 1. AFMC Primer on Population Health. 2017 (2nd edition) The Association of Faculties of Medicine of Canada, Ottava,  p322-34
 2. Bioethics Core Curriculum Section 2: Study Materials Ethics Education Programme Version 1.0  SHS/EST/EEP/2011/PI/3 UNESCO 2011
 3. Paul Hunt (2016). “Interpreting the International Right to Health in a Human Rights-Based Approach to Health”, Health and Human Rights, Vol. 18, No. 2, Special Section: Universal Health Coverage and Human Rights, pp.109-130. https://www.jstor.org/stable/10.2307/healhumarigh.18.2.109
 4. Aruna Kumar Malik (2010). “Issues Of Justiciability And Inequality: Rethinking of Human Rights with Special Reference to Right to Health”, The Indian Journal of Political Science, Vol. 71, No. 4 , pp. 1089- 1102.  https://www.jstor.org/stable/42748939
 5. Tony Evans(2002).”A Human Right to Health?”, Third World Quarterly, Vol. 23, No. 2, Global Health and Governance: HIV/AIDS, pp. 197-215. https://www.jstor.org/stable/3993496
 6. John D. J. Havard (1989) “The Responsibility Of The Doctor”. BMJ: British Medical Journal, Vol. 299, No. 6697, pp. 503-508. https://www.jstor.org/stable/29705090
 7. J.D.Finch (1987). “Legal Obligations and Responsibilities of the Medical Practitioner”, BJA: British Journal of Anaesthesia, Volume 59, Issue 7, July 1987, Pages 870–876. https://doi.org/10.1093/bja/59.7.870
 8. Annis Gillie (1964). ”Ethical and Legal Obligations of the Medical Profession”. Br Med J., 2(5401): 113–115. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1815942/
 9. Banu Karakus Yilmaz , Hatice Topcu , Yahya Ayhan Acar (2017). “Assessment of Legal Obligations of Physicians from Emergency Physician Perspective”. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital, V: 51(2), pp.142-8. DOI: 10.5350/SEMB.20170403115602.
 10. Bennett LM, Gadlin H. Collaboration and team science: from theory to practice. Journal of Investigative Medicine. 2012;60(5):768-75.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
10
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
2
36
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
2
36
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
6
6
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Final Sınavı
1
6
6
    Toplam
114

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.