Bizi takip edin
|
EN

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bilgi 1                                        1Bilgi
2                                        2
3                                         
4                                         
 
Beceri 1                                        1Beceri
2                                        2
3                                        3
4                                         
5                                         
6                                         
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                                        1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                                        2
3                                        3
4                                         
Yetkinlik (Öğrenme) 1                                        1Yetkinlik (Öğrenme)
2                                         
3                                         
4                                         
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                                        1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                                        2
3                                        3
4                                        4
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                                        1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                                        2
3                                        3
4                                         
5                                         
6                                         
7                                         
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiLisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.Uygulamaya yönelik bilgi: Biyomedikal, klinik, epidemiyolojik, biyoistatistik, biyomedikal informatik, sosyal ve davranış bilimleri alanındaki bilgilerini tıbbi sorunların önlenmesi, tanısı, sağaltımı ve yönetimi için kullanır.
Bilgi yönetimi ve Araştırma: Araştırma yoluyla ürettiği ve farklı kaynaklardan eriştiği bilgileri kanıta dayalı hasta yönetim süreçlerinde kullanır.
Hasta yönetimi: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik, sağlığı koruma ve geliştirmeyi önceleyen, hasta-merkezli, bütüncül*, güvenli, güvenilir ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunar.
Sağlığı koruma ve geliştirme: Olağan ve olağanüstü durumlarda sağlık hizmeti sunumunda bireylerin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi önceler. Klinik hekimlik ve halk sağlığı uygulamalarını bütüncül ve yetkin biçimde gerçekleştirir.
Mesleksel yetkinlik: Hasta güvenliğini önceleyen yüksek nitelikli bir sağlık hizmeti sunar. Mesleğini uygularken sınırlarını bilir, kendi performansını değerlendirerek geliştirmesi gereken yönlerini belirler ve bir plan dahilinde uygular.
Gezegen sağlığı ve sağlıklı yaşam biçimleri: Gezegenimizin sunduğu kaynakların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.
Refleksiyon: Reflektif yaklaşımlar kullanarak mesleki başarımını sorgular, iyileştirme gerektiren alanları tanımlar ve öğrenme gereksinimini belirleyerek mesleki bilgi ve becerisini geliştirir.
BilgiSağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.Uygulamaya yönelik bilgi: Biyomedikal, klinik, epidemiyolojik, biyoistatistik, biyomedikal informatik, sosyal ve davranış bilimleri alanındaki bilgilerini tıbbi sorunların önlenmesi, tanısı, sağaltımı ve yönetimi için kullanır.
Hasta yönetimi: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik, sağlığı koruma ve geliştirmeyi önceleyen, hasta-merkezli, bütüncül*, güvenli, güvenilir ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunar.
Hasta ve çalışan güvenliği: Hastaların ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar.
Sağlığı koruma ve geliştirme: Olağan ve olağanüstü durumlarda sağlık hizmeti sunumunda bireylerin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi önceler. Klinik hekimlik ve halk sağlığı uygulamalarını bütüncül ve yetkin biçimde gerçekleştirir.
Gezegen sağlığı ve sağlıklı yaşam biçimleri: Gezegenimizin sunduğu kaynakların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.
Sağlık politikaları: Sağlık politikalarının bireylerin ve toplumun sağlık göstergelerine etkisini değerlendirir ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını savunur.
Değişim yönetimi: Nitelikli, güvenli ve maliyet etkin sağlık hizmeti sunmaya yönelik değişim gerektiren konuları/süreçleri ve gerekli kaynakları sistematik biçimde tanımlar ve yönetir.
BilgiSağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.Uygulamaya yönelik bilgi: Biyomedikal, klinik, epidemiyolojik, biyoistatistik, biyomedikal informatik, sosyal ve davranış bilimleri alanındaki bilgilerini tıbbi sorunların önlenmesi, tanısı, sağaltımı ve yönetimi için kullanır.
Bilgi yönetimi ve Araştırma: Araştırma yoluyla ürettiği ve farklı kaynaklardan eriştiği bilgileri kanıta dayalı hasta yönetim süreçlerinde kullanır.
Kişisel donanımlar: Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, güvenli ve maliyet etkin olmasına yönelik değişikliklere liderlik edebilecek donanımlara sahip olduğuna yönelik kanıtlar sunar.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
BilgiSağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.Uygulamaya yönelik bilgi: Biyomedikal, klinik, epidemiyolojik, biyoistatistik, biyomedikal informatik, sosyal ve davranış bilimleri alanındaki bilgilerini tıbbi sorunların önlenmesi, tanısı, sağaltımı ve yönetimi için kullanır.
Bilgi yönetimi ve Araştırma: Araştırma yoluyla ürettiği ve farklı kaynaklardan eriştiği bilgileri kanıta dayalı hasta yönetim süreçlerinde kullanır.
Kişisel donanımlar: Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, güvenli ve maliyet etkin olmasına yönelik değişikliklere liderlik edebilecek donanımlara sahip olduğuna yönelik kanıtlar sunar.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
BeceriAlanı ile ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine sahiptir.Uygulamaya yönelik bilgi: Biyomedikal, klinik, epidemiyolojik, biyoistatistik, biyomedikal informatik, sosyal ve davranış bilimleri alanındaki bilgilerini tıbbi sorunların önlenmesi, tanısı, sağaltımı ve yönetimi için kullanır.
Hasta yönetimi: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik, sağlığı koruma ve geliştirmeyi önceleyen, hasta-merkezli, bütüncül*, güvenli, güvenilir ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunar.
Hasta ve çalışan güvenliği: Hastaların ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar.
Sağlığı koruma ve geliştirme: Olağan ve olağanüstü durumlarda sağlık hizmeti sunumunda bireylerin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi önceler. Klinik hekimlik ve halk sağlığı uygulamalarını bütüncül ve yetkin biçimde gerçekleştirir.
Sağlıklı hekim-sağlıklı toplum: Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
Gezegen sağlığı ve sağlıklı yaşam biçimleri: Gezegenimizin sunduğu kaynakların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.
Sosyal yükümlülük olarak sağlığı koruma ve geliştirme: Toplum sağlığını koruma ve geliştirmeyi sosyal yükümlülük olarak kabul eder ve hizmet sunduğu toplumun öncelikli sağlık sorunlarını belirleyerek çözümler üretir.
BeceriSağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve çözüm önerileri getirir.Bilgi yönetimi ve Araştırma: Araştırma yoluyla ürettiği ve farklı kaynaklardan eriştiği bilgileri kanıta dayalı hasta yönetim süreçlerinde kullanır.
Hasta yönetimi: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik, sağlığı koruma ve geliştirmeyi önceleyen, hasta-merkezli, bütüncül*, güvenli, güvenilir ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunar.
Gezegen sağlığı ve sağlıklı yaşam biçimleri: Gezegenimizin sunduğu kaynakların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.
Sosyal yükümlülük olarak sağlığı koruma ve geliştirme: Toplum sağlığını koruma ve geliştirmeyi sosyal yükümlülük olarak kabul eder ve hizmet sunduğu toplumun öncelikli sağlık sorunlarını belirleyerek çözümler üretir.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
BeceriYaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.Hasta yönetimi: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik, sağlığı koruma ve geliştirmeyi önceleyen, hasta-merkezli, bütüncül*, güvenli, güvenilir ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunar.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
BeceriSağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçları ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.Hasta yönetimi: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik, sağlığı koruma ve geliştirmeyi önceleyen, hasta-merkezli, bütüncül*, güvenli, güvenilir ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunar.
Mesleksel yetkinlik: Hasta güvenliğini önceleyen yüksek nitelikli bir sağlık hizmeti sunar. Mesleğini uygularken sınırlarını bilir, kendi performansını değerlendirerek geliştirmesi gereken yönlerini belirler ve bir plan dahilinde uygular.
Kişisel donanımlar: Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, güvenli ve maliyet etkin olmasına yönelik değişikliklere liderlik edebilecek donanımlara sahip olduğuna yönelik kanıtlar sunar.
BeceriAlanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.Bilgi yönetimi ve Araştırma: Araştırma yoluyla ürettiği ve farklı kaynaklardan eriştiği bilgileri kanıta dayalı hasta yönetim süreçlerinde kullanır.
Hasta yönetimi: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik, sağlığı koruma ve geliştirmeyi önceleyen, hasta-merkezli, bütüncül*, güvenli, güvenilir ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunar.
Kişisel donanımlar: Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, güvenli ve maliyet etkin olmasına yönelik değişikliklere liderlik edebilecek donanımlara sahip olduğuna yönelik kanıtlar sunar.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
BeceriAlanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlayabilme becerisine sahiptir.Bilgi yönetimi ve Araştırma: Araştırma yoluyla ürettiği ve farklı kaynaklardan eriştiği bilgileri kanıta dayalı hasta yönetim süreçlerinde kullanır.
Kişisel donanımlar: Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, güvenli ve maliyet etkin olmasına yönelik değişikliklere liderlik edebilecek donanımlara sahip olduğuna yönelik kanıtlar sunar.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.Hasta yönetimi: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik, sağlığı koruma ve geliştirmeyi önceleyen, hasta-merkezli, bütüncül*, güvenli, güvenilir ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunar.
Sağlığı koruma ve geliştirme: Olağan ve olağanüstü durumlarda sağlık hizmeti sunumunda bireylerin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi önceler. Klinik hekimlik ve halk sağlığı uygulamalarını bütüncül ve yetkin biçimde gerçekleştirir.
Mesleksel yetkinlik: Hasta güvenliğini önceleyen yüksek nitelikli bir sağlık hizmeti sunar. Mesleğini uygularken sınırlarını bilir, kendi performansını değerlendirerek geliştirmesi gereken yönlerini belirler ve bir plan dahilinde uygular.
Sosyal yükümlülük olarak sağlığı koruma ve geliştirme: Toplum sağlığını koruma ve geliştirmeyi sosyal yükümlülük olarak kabul eder ve hizmet sunduğu toplumun öncelikli sağlık sorunlarını belirleyerek çözümler üretir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.Hasta yönetimi: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik, sağlığı koruma ve geliştirmeyi önceleyen, hasta-merkezli, bütüncül*, güvenli, güvenilir ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunar.
Hasta ve çalışan güvenliği: Hastaların ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar.
Sağlığı koruma ve geliştirme: Olağan ve olağanüstü durumlarda sağlık hizmeti sunumunda bireylerin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi önceler. Klinik hekimlik ve halk sağlığı uygulamalarını bütüncül ve yetkin biçimde gerçekleştirir.
Mesleksel yetkinlik: Hasta güvenliğini önceleyen yüksek nitelikli bir sağlık hizmeti sunar. Mesleğini uygularken sınırlarını bilir, kendi performansını değerlendirerek geliştirmesi gereken yönlerini belirler ve bir plan dahilinde uygular.
Sosyal yükümlülük olarak sağlığı koruma ve geliştirme: Toplum sağlığını koruma ve geliştirmeyi sosyal yükümlülük olarak kabul eder ve hizmet sunduğu toplumun öncelikli sağlık sorunlarını belirleyerek çözümler üretir.
Değişim yönetimi: Nitelikli, güvenli ve maliyet etkin sağlık hizmeti sunmaya yönelik değişim gerektiren konuları/süreçleri ve gerekli kaynakları sistematik biçimde tanımlar ve yönetir.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.Hasta yönetimi: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik, sağlığı koruma ve geliştirmeyi önceleyen, hasta-merkezli, bütüncül*, güvenli, güvenilir ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunar.
Değişim yönetimi: Nitelikli, güvenli ve maliyet etkin sağlık hizmeti sunmaya yönelik değişim gerektiren konuları/süreçleri ve gerekli kaynakları sistematik biçimde tanımlar ve yönetir.
Nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti için iletişim: Hastalar, yakınları, sağlık çalışanları, diğer meslek grupları, kurum ve kuruluşlar ile hasta güvenliği risklerini en aza indirecek ve sağlık hizmetinin niteliğini arttıracak şekilde açık, anlaşılır ve profesyonel ilkelere uygun iletişim kurar. Tüm iletişimlerinde hasta mahremiyeti ve veri güvenliğini gözetir ve korur.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.Bilgi yönetimi ve Araştırma: Araştırma yoluyla ürettiği ve farklı kaynaklardan eriştiği bilgileri kanıta dayalı hasta yönetim süreçlerinde kullanır.
Kişisel donanımlar: Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, güvenli ve maliyet etkin olmasına yönelik değişikliklere liderlik edebilecek donanımlara sahip olduğuna yönelik kanıtlar sunar.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
Yetkinlik(Öğrenme)Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.Bilgi yönetimi ve Araştırma: Araştırma yoluyla ürettiği ve farklı kaynaklardan eriştiği bilgileri kanıta dayalı hasta yönetim süreçlerinde kullanır.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
Refleksiyon: Reflektif yaklaşımlar kullanarak mesleki başarımını sorgular, iyileştirme gerektiren alanları tanımlar ve öğrenme gereksinimini belirleyerek mesleki bilgi ve becerisini geliştirir.
Yetkinlik(Öğrenme)Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.Bilgi yönetimi ve Araştırma: Araştırma yoluyla ürettiği ve farklı kaynaklardan eriştiği bilgileri kanıta dayalı hasta yönetim süreçlerinde kullanır.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
Yetkinlik(Öğrenme)Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.Bilgi yönetimi ve Araştırma: Araştırma yoluyla ürettiği ve farklı kaynaklardan eriştiği bilgileri kanıta dayalı hasta yönetim süreçlerinde kullanır.
Hasta yönetimi: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik, sağlığı koruma ve geliştirmeyi önceleyen, hasta-merkezli, bütüncül*, güvenli, güvenilir ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunar.
Nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti için iletişim: Hastalar, yakınları, sağlık çalışanları, diğer meslek grupları, kurum ve kuruluşlar ile hasta güvenliği risklerini en aza indirecek ve sağlık hizmetinin niteliğini arttıracak şekilde açık, anlaşılır ve profesyonel ilkelere uygun iletişim kurar. Tüm iletişimlerinde hasta mahremiyeti ve veri güvenliğini gözetir ve korur.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
Yetkinlik(Öğrenme)Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.Kişisel donanımlar: Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, güvenli ve maliyet etkin olmasına yönelik değişikliklere liderlik edebilecek donanımlara sahip olduğuna yönelik kanıtlar sunar.
Refleksiyon: Reflektif yaklaşımlar kullanarak mesleki başarımını sorgular, iyileştirme gerektiren alanları tanımlar ve öğrenme gereksinimini belirleyerek mesleki bilgi ve becerisini geliştirir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.İletişim becerileri: Sözel ve sözel-olmayan iletişimi etkin olarak kullanır. Etkin dinleme davranışları (göz teması, onaylama, söylediklerini özetleme, vb) ile hastalarla anlaşıldıklarını hissettirecek biçimde iletişim kurar.
Nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti için iletişim: Hastalar, yakınları, sağlık çalışanları, diğer meslek grupları, kurum ve kuruluşlar ile hasta güvenliği risklerini en aza indirecek ve sağlık hizmetinin niteliğini arttıracak şekilde açık, anlaşılır ve profesyonel ilkelere uygun iletişim kurar. Tüm iletişimlerinde hasta mahremiyeti ve veri güvenliğini gözetir ve korur.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.Mesleksel erdemler: Toplumun hekimliğe güvenini sarsacak davranışlardan kaçınır. Hastalarına ayrım gözetmeksizin şefkatle ve özenle yaklaşır, onların gönencini kendi çıkarlarının önünde tutar.
Değişim yönetimi: Nitelikli, güvenli ve maliyet etkin sağlık hizmeti sunmaya yönelik değişim gerektiren konuları/süreçleri ve gerekli kaynakları sistematik biçimde tanımlar ve yönetir.
İletişim becerileri: Sözel ve sözel-olmayan iletişimi etkin olarak kullanır. Etkin dinleme davranışları (göz teması, onaylama, söylediklerini özetleme, vb) ile hastalarla anlaşıldıklarını hissettirecek biçimde iletişim kurar.
Hasta ve yakınları ile iletişim: Hastalar ve aileleri ile tedavi sürecine olumlu katkısı olan, destekleyici ilişkiler kurar.
Nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti için iletişim: Hastalar, yakınları, sağlık çalışanları, diğer meslek grupları, kurum ve kuruluşlar ile hasta güvenliği risklerini en aza indirecek ve sağlık hizmetinin niteliğini arttıracak şekilde açık, anlaşılır ve profesyonel ilkelere uygun iletişim kurar. Tüm iletişimlerinde hasta mahremiyeti ve veri güvenliğini gözetir ve korur.
Refleksiyon: Reflektif yaklaşımlar kullanarak mesleki başarımını sorgular, iyileştirme gerektiren alanları tanımlar ve öğrenme gereksinimini belirleyerek mesleki bilgi ve becerisini geliştirir.
Stres yönetimi: Stresle baş etme ve tükenmişliği önlemeye yönelik stratejileri açıklar ve uygular.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.Kişisel donanımlar: Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, güvenli ve maliyet etkin olmasına yönelik değişikliklere liderlik edebilecek donanımlara sahip olduğuna yönelik kanıtlar sunar.
İletişim becerileri: Sözel ve sözel-olmayan iletişimi etkin olarak kullanır. Etkin dinleme davranışları (göz teması, onaylama, söylediklerini özetleme, vb) ile hastalarla anlaşıldıklarını hissettirecek biçimde iletişim kurar.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bunları ileri düzeyde kullanır.Kişisel donanımlar: Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, güvenli ve maliyet etkin olmasına yönelik değişikliklere liderlik edebilecek donanımlara sahip olduğuna yönelik kanıtlar sunar.
İletişim becerileri: Sözel ve sözel-olmayan iletişimi etkin olarak kullanır. Etkin dinleme davranışları (göz teması, onaylama, söylediklerini özetleme, vb) ile hastalarla anlaşıldıklarını hissettirecek biçimde iletişim kurar.
Yetkinlik(Alana Özgü)Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirir ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.Etik ilkelere bağlılık: Mesleğinin gerektirdiği etik ilkeler ile hak ve yasal sorumluluklar çerçevesinde görev ve yükümlülüklerini yerine getirir.
Sosyal yükümlülük olarak sağlığı koruma ve geliştirme: Toplum sağlığını koruma ve geliştirmeyi sosyal yükümlülük olarak kabul eder ve hizmet sunduğu toplumun öncelikli sağlık sorunlarını belirleyerek çözümler üretir.
Sağlık politikaları: Sağlık politikalarının bireylerin ve toplumun sağlık göstergelerine etkisini değerlendirir ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını savunur.
Değişim yönetimi: Nitelikli, güvenli ve maliyet etkin sağlık hizmeti sunmaya yönelik değişim gerektiren konuları/süreçleri ve gerekli kaynakları sistematik biçimde tanımlar ve yönetir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.Bilgi yönetimi ve Araştırma: Araştırma yoluyla ürettiği ve farklı kaynaklardan eriştiği bilgileri kanıta dayalı hasta yönetim süreçlerinde kullanır.
Etik ilkelere bağlılık: Mesleğinin gerektirdiği etik ilkeler ile hak ve yasal sorumluluklar çerçevesinde görev ve yükümlülüklerini yerine getirir.
Sosyal yükümlülük olarak sağlığı koruma ve geliştirme: Toplum sağlığını koruma ve geliştirmeyi sosyal yükümlülük olarak kabul eder ve hizmet sunduğu toplumun öncelikli sağlık sorunlarını belirleyerek çözümler üretir.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
Yetkinlik(Alana Özgü)Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.Hasta yönetimi: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik, sağlığı koruma ve geliştirmeyi önceleyen, hasta-merkezli, bütüncül*, güvenli, güvenilir ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunar.
Nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti için iletişim: Hastalar, yakınları, sağlık çalışanları, diğer meslek grupları, kurum ve kuruluşlar ile hasta güvenliği risklerini en aza indirecek ve sağlık hizmetinin niteliğini arttıracak şekilde açık, anlaşılır ve profesyonel ilkelere uygun iletişim kurar. Tüm iletişimlerinde hasta mahremiyeti ve veri güvenliğini gözetir ve korur.
Yetkinlik(Alana Özgü)Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.Sosyal yükümlülük olarak sağlığı koruma ve geliştirme: Toplum sağlığını koruma ve geliştirmeyi sosyal yükümlülük olarak kabul eder ve hizmet sunduğu toplumun öncelikli sağlık sorunlarını belirleyerek çözümler üretir.
Sağlık politikaları: Sağlık politikalarının bireylerin ve toplumun sağlık göstergelerine etkisini değerlendirir ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını savunur.
Yetkinlik(Alana Özgü)Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.Hasta ve çalışan güvenliği: Hastaların ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar.
Sağlığı koruma ve geliştirme: Olağan ve olağanüstü durumlarda sağlık hizmeti sunumunda bireylerin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi önceler. Klinik hekimlik ve halk sağlığı uygulamalarını bütüncül ve yetkin biçimde gerçekleştirir.
Sağlıklı hekim-sağlıklı toplum: Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
Sağlık politikaları: Sağlık politikalarının bireylerin ve toplumun sağlık göstergelerine etkisini değerlendirir ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını savunur.
Yetkinlik(Alana Özgü)Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.Sosyal yükümlülük olarak sağlığı koruma ve geliştirme: Toplum sağlığını koruma ve geliştirmeyi sosyal yükümlülük olarak kabul eder ve hizmet sunduğu toplumun öncelikli sağlık sorunlarını belirleyerek çözümler üretir.
Sağlık politikaları: Sağlık politikalarının bireylerin ve toplumun sağlık göstergelerine etkisini değerlendirir ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını savunur.
Bilimsel araştırmanın ve kanıtların nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunumundaki yerini ve önemini açıklar. Hizmet verdiği toplumdaki sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz eder. Kanıtlara ulaşmak için bilgiye erişir. Analiz ettiği bilgiler ve literatürden eriştiği kanıtları daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için kullanır.
Yetkinlik(Alana Özgü)Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.Mesleksel yetkinlik: Hasta güvenliğini önceleyen yüksek nitelikli bir sağlık hizmeti sunar. Mesleğini uygularken sınırlarını bilir, kendi performansını değerlendirerek geliştirmesi gereken yönlerini belirler ve bir plan dahilinde uygular.
Stres yönetimi: Stresle baş etme ve tükenmişliği önlemeye yönelik stratejileri açıklar ve uygular.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.