Tıp Fakültesi

Kişiselleştirilmiş Eğitim

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Yolağı (İEU TF AY)

Araştırma Yolağının amacı tıp öğrencilerinin öğretim üyeleri tarafından yönetilen ulusal- veya uluslararası-destekli devam etmekte olan bilimsel araştırma etkinliklerine katılımlarını teşvik etmektir. Program, öğrencilerin 6 yıllık tıp eğitimlerinin 4 yılı boyunca bir araştırma grubunun üyesi olmalarına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. İlk ve son yıllar, sırasıyla, akademik ve klinik iş yükü nedenleriyle programa özellikle dahil edilmemiştir. Bireysel katılım isteğini desteklemek amacıyla AY başarısı derecelendirilmeyecektir. Öğrencilerin programı tamamlamalarının, yazılı bilimsel bir iletişimde anlamlı katkıları kapsamında ortak yazar olmak, genel başarı değerlendirmesinde ve transkriptte belirtilmenin yanı sıra mezuniyet töreninde özel olarak takdir edilmek gibi çıktıları olabilir.
AY’nin bütün amacı çevrimsel tıp alanında hekim bilim insanı olmak isteyen öğrencilere birden fazla alandan oluşan bir bilimsel araştırma ortamı oluşturmaktır.

Tıp Fakültesinde ‘’Proje’’ Ne Demektir?

Tıp fakültesinde proje, herhangi bir klinik uzmanlık alanının dışında genel alanlara odaklanmış, müfredat içerisinde yer almayan aktiviteler topluluğudur. Projeler tıp fakültesi programının dışında ve eğitim döneminin ilk üç yılında devamlılık gösterecek şekilde uygulanır. Tıp fakültesi öğrencilerinden özel alanlara ilgisi olanlar bir proje seçerek buna dahil olabilirler. Tüm öğrencilerin bir projeye dahil olması şartı yoktur. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi kapsamında iki proje alanı oluşturulmuştur. Bunlar; Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Araştırma Programlarıdır.

Sosyal Sorumluluk Projesinin Amacı Nedir?

Sosyal Sorumluluk Projesinin amacı öğrencilerin, sınıf içinde ve dışında, sağlık sistemleri bağlamında insan ve toplum odaklı sosyal projelerde yer alarak bilgi, deneyim, beceri ve liderlik özelliklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Sosyal sorumluluk projesinde yer alan öğrenci sağlığın sosyal, kültürel ve ekonomik göstergeleri hakkında görüş sahibi olacak ve kendi toplumunda sağlık hizmetini daha yetkin biçimde sunabilecektir.

Yeni bir eğitim anlayışı ile çok yönlü kişisel gelişim...

 Portfolyo; öğrencinin bir veya daha fazla alandaki çabalarını, başarımlarını ve gelişimini gösteren çalışmalarının bir kolleksiyonudur (1). Portfolyo öğrenciye iyi yetişmiş bir hekim olma yolunda nerede olduğunu gösterir (2). Aynı zamanda öğrencinin yeterliklerdeki başarımlarını ve iyi medikal uygulamalarının en iyi kanıtlarını bir başkasına gösterebilmesini sağlayan bir araçtır. Yapısı, barındırdığı detay ve derinliği nedeniyle özgeçmişten farklıdır.
Öğrenciler portfolyonun yardımıyla, spesifik çıktılara hangi ölçüde ulaştıklarını takip edebilecek, yeterliklerini değerlendirebilecek ve yaşam-boyu öğrenme’yi bir tutum haline getireceklerdir.
Portfolyolar, öğrencinin becerilerine, bilgilerine, aldıkları eğitimlere, profesyonelliklerine ve davranışlarına ilişkin geniş yelpazedeki belgelerden oluşur. Bu belgelerin bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

 • Bir okuma (e-book bölümü vb. ) ve izleme (belgesel, film, video vb.) ödevi raporu,
 • Belirli durumlar (etik durumlar vb.) veya olgular (nadir görülen olgular vb.) yazılan yapılandırılmış refleksiyon belgeleri
 • Alınan kurs sertifikaları,
 • Konferans, seminer, webinar, workshop katılım belgeleri,
 • Klinik veya iletişim becerileri video kayıtları,
 • Sosyal sorumluluk, klinik veya bilimsel projelere katılma ve/veya yönetme,
 • Basılmış veya kabul edilmiş makale veya bildiriler,
 • Çeşitli etkinlik veya makale kluplerinde yapılan sunular,
 • Bir ürün geliştirme (yeni bir tıbbi cihaz veya uygulama vb.),

Bu belgelerin hepsi öğrencilerin öğrenme, başarım ve gelişimlerini gösterir portfolyo belgeleridir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Portfolyosu (İEÜTF Portfolyosu)

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kazanımlarını değerlendirmek, gelişimlerini gözlemek ve iyi uygulamaları teşvik etmek amaçlı portfolyo kullanımını tıp eğitimi programına dahil etmiştir. İEÜTF portfolyo sisteminin 3 bileşeni vardı:

1) Ders final notunun belli bir yüzdesini oluşturacak olan bir “Ders Portfolyo”su,
2) “Araştırma Yolağı”na yönelmek isteyen veya “Sosyal Sorumluluk Projesi”ne dahil olmak isteyen öğrencilerin bu amaçlara yönelik en uygun içerikleri sundukları bir “Alan portfolyo”su,
3) Mezun olduklarında sunabilecekleri ve en iyi hekimlik uygulamalarının kanıtlarının toplanmış olduğu bir “Mezuniyet portfolyo”su.

​İEÜTF portfolyosu E-Tıp platformu üzerinde oluşturulacaktır. Bu portfolyolar belirli aralıklarla değerlendirileceklerdir.

İEÜTF portfolyosu, öğrencilerin farklı ilgi, yetenek ve deneyimlerini değerlendirmek ve kendilerine özgü kazanımlarını geliştirmelerine fırsat sağlamak, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Öğrencileri birbirleri ile karşılaştırmak yerine her öğrencinin kendi özellikleri doğrultusunda gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Kaynaklar:

 1. Paulson F, Paulson P, Meyer C. What makes a portfolio a portfolio? Educational Leadership 1991;48:60-3.

 2. Alyson Williamson, Building a Portfolio, BMJ Carreers-Articles, http://careers.bmj.com/careers/advice/Building_a_portfolio, 15. 10. 2011

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.