Tıp Fakültesi

Program Bileşenleri

İEÜTF programı dört evreden oluşan ve toplam 6 yıl süren entegre bir programdır. Bu evreler:

  • Evre 1: Normal yapı ve işlev

  • Evre 2: Hastalıkların mekanizmaları

  • Evre 3: Klinik uygulamalar

  • Evre 4: Hekimlik yolunda (İntörnlük) evreleridir.

Program evreler boyunca 3 alan etrafında sarmal bir şekilde ilerlemektedir. Bunlar;

  • Tıbbın bilimsel temelleri

  • Tıbbın klinik temelleri

  • İnsan, toplum ve gezegen alanlarıdır.

Tıbbın bilimsel temelleri çağdaş tıbbın temelini oluşturan Anatomi, Moleküler Biyoloji, Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji, Biyokimya, Biyofizik, Mikrobiyoloji, Patoloji ve Farmakoloji gibi biyomedikal bilimlere ait konuları ele almaktadır. Her evre gereksinim duyulan temel bilgiler ile başlamakta, daha sonra ana kavramlar etrafında entegre edilmiş sistemlere ilişkin bilgileri içermektedir. Evre 1 normal yapı ve işlev odaklı iken Evre 2’de patolojik süreçler ele alınmaktadır. Evre 1 ve 2 müfredatının entegrasyonunda kullanılmış olan kavramlar aşağıda gösterilmektedir.


Tıbbin Bilimsel Temellerinde ayrıca Araştırma ve Bilgi Yönetimi (Research & Information Management, RIM) başlığı altında Tıp Bilişimi, Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Tıp konuları ele alınmaktadır.

Tıbbın klinik temellerinde öğrencilerin; hekimlik uygulamaları için gerekli temel beceri ve işlemleri yetkin biçimde uygulayabilmeleri; hastaları, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurabilmeleri; tıbbi karar süreçlerinde kanıta dayalı ve etik kararlar verebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu programın 3 temel bileşeni vardır. Bunlar:

  • Teknik Beceriler ve İşlemler

  • İletişim becerileri

  • Klinik akıl yürütme

İnsan, toplum ve gezegen öğrencilerin bir doktor olarak profesyonel tutum geliştirmelerini hedeflemektedir. Başlıca bileşenleri; etik, biyoetik, hukuk, sağlık-çevre ilişkisi, beşeri bilimler ve profesyonelliktir.

Evre 3’de bu alanların tamamı klinik uygulamalarda birleştirilerek hastaya yaklaşım öğrenilecektir.

Evre 4’de hekim adayının gözetim altında bir profesyonelden beklenen davranışları sergileyerek tıbbi durumları yönetmesi beklenmektedir.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.