İEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

 

Üniversitemizin sağlık bilimleri alanında lisans ve lisansüstü eğitimine olanak sunacak, eğitim programı ile uyumlu işleyişe sahip Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla üniversitemizin ana kampüsüne 600 metre mesafede konumlanan merkezimizin inşaatı başlamış olup, kısa sürede tamamlanarak hayata geçirilmesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik eğitimlerinin bu ortamda gerçekleşmesi planlanmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde hasta güvenliğini önceleyen, bütüncül bir yaklaşım ile hastaların değerlendirildiği, bakımda devamlılığının sağlandığı, risk yönetimini öngören, sağlık hizmetinin her basamağının ölçülebilir ve izlenebilir olduğu bir sağlık hizmetinin verilmesi planlanmaktadır. Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi birbiriyle bağlantılı dört blok şeklinde tasarlanmış, içerisinde eğitim ve araştırma alanları sağlık hizmeti ile entegre yapılandırılmıştır. Bu alan içerisinde 2 konferans salonu, 14 derslik, ~1000m2 eğitim ile ~600m2 araştırma laboratuvarları bulunmaktadır ve ayrıca yataklı tedavi birimleri içerisinde eğitim alanları oluşturulmuştur.

Sağlık merkezinin ~29000 m2 kapalı alanı içerisinde 238 yatak kapasitesi, 58 yoğun bakım ünitesi, 10 ameliyathane, 4 LDRP (Doğum eylemi, doğum, doğum sonu bakım ve izlemin yapıldığı birim) ünitesi olarak yapılandırılmış doğumhanesi, ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi) Merkezi, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Girişimsel Radyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Medikal Estetik Merkezleri ile hizmet vermesi hedeflenmektedir. Tıp Fakültesi hizmet sunumu alanında hasta odaklı ve hasta güvenliğini öne çıkaran uygulamaları benimsemektedir. Bu nedenle, Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinin tasarım ve inşasında Yalın Yaklaşım Prensibi esas alınmıştır. Sağlık hizmetinin her basamağı hizmet alanın gözünden değerlendirilerek zaman kaybına yol açan faydasız işlemlerden arındırılarak sağlık hizmeti kolaylaştırılmış ve kalite yönünden standardize edilmiştir. Ulusal ve uluslararası hastane akreditasyonu için aranan standartların sağlanması hastane işleyişinin planlanmasında asgari standartlar olarak benimsenmiştir. Ayrıca Hasta Odaklı Sağlık Bakımı, Hasta Güvenliği, Sağlıkta Bakımın Devamlılığı ve Risk yönetimi konusundaki hedeflerin sağlanabilmesi için EMRAM (Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli) Seviye 7 düzeyinde bilişim teknolojilerini sağlık hizmet sunumunda kullanılması ve HIMMS (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) tarafından akredite edilmesi hedefi benimsenmiştir.