Sıkça Sorulan Sorular

 

Şuanki Öğrencilerimiz

Öğrencilerin eğitim programının ilk beş yılında kuramsal eğitim etkinliklerinin en az %70’ine, uygulamalı eğitim etkinliklerinin %80’ine katılması, ön hekimlik dönemindeki etkinliklerin %90’ına katılması gerekir.

Öğrencilerin devam durumları Üniversite genelinde belirlenen kurallara uygun olarak izlenir. Sağlık raporu ve disiplin cezası ile uzaklaştırma dahil hangi gerekçeyle olursa olsun bir derse; ilgili mevzuat ve Senato kararları çerçevesinde devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci devamsız notu alır.

Ayrıntılı bilgi İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nde bulunmaktadır.

Eğitime başlayacak her öğrenciye dekanlık tarafından tam zamanlı görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından bir danışman görevlendirilir.

Danışman öğrenimi boyunca öğrenciyi izler. Zorunlu olmadıkça, öğrencinin danışmanı değiştirilmez.

Danışmanın aşağıda tanımlanan durumlarda yerine dekanlık tarafından bir danışman atanır, öğrencinin dosyası ve bilgileri yeni danışmana aktarılır;

A. Danışmanın 3 aydan daha uzun süreli fakültedeki görevinden uzak kalması durumunda,
B. Danışmanın emekli olması, vefatı veya herhangi bir nedenle kurumdan ayrılması durumunda,
C. Danışman veya öğrencinin gerekçeli talebi olması durumunda.

Erasmus veya diğer işbirliği protokolleri kapsamında değişim öğrencisi olarak Üniversiteye gelen öğrencilerin danışmanlıkları Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde fakülte Ulusal/Uluslararası Hareketlilik Koordinatörü tarafından yürütülür.

Danışman aşağıda sıralanan görevleri yerine getirmek üzere; danışmanı olduğu öğrenci ile her yarıyıl en az iki kez iletişim kurar.

a. Öğrencinin üniversite yaşamı boyunca yer alacağı tüm eğitim-öğretim süreçleri hakkında danışmanlık yapar. 
b. Öğrenciye üniversite yaşamına uyum, karşılaşılan sorunların çözümü konusunda yardımcı olur. 
c. Öğrencinin akademik başarılarını, eğitim programındaki derslere devamlılığını ve mezun olabilmesi için yapması gerekenleri yerine getirip getirmediğini kontrol eder, gelişimini izler, süreci öğrenci ile birlikte değerlendirir ve öğrenciye geri bildirim verir.
d. Öğrenciye mesleki gelişim konularında bilgilendirme ve rehberlik yapar. 
e. Öğrencinin geliştirmesi gereken yönler konusunda önerilerde bulunur.
f. Akademik ve sosyal gelişiminde duraklama /gerileme izlenen öğrencinin sorunları hakkında bilgi edinir ve gereklilik halinde destek verebilecek merkezlere yönlendirir.
g. Öğrencinin portfolyosunu her yarıyıl en az iki kez öğrenci ile birlikte değerlendirir ve geri bildirim verir.
h. Öğretim, sınav ve disiplin yönetmelikleri ile ilgili en güncel yönetmelik ve esasları bilir ve takip eder. 
i. Öğrenciyi gereksinim duyduğunda; hareketlilik (Erasmus, Farabi vb) programları, lisansüstü eğitim, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), yurt dışı olanakları ve zorunlu hizmet hakkında bilgilendirir.

Danışmanın görüş ve geri bildirimleri öneri niteliğindedir. Öğrencinin eğitim-öğretim süreçlerine dair yapacağı tercih ve uygulamalar kendi sorumluluğundadır.

Akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve duyurulur. Akademik takvime buradan ulaşılabilir.

Ailesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  güvencesi bulunan tüm öğrencilerimiz, 25 yaşını doldurana kadar, sosyal güvenlik kurumuna bağlı tüm sağlık kuruluşlarından doğrudan sağlık hizmeti alabilirler. Güvencesi bulunmayan öğrencilerimizin aynı kuruma başvurarak sigortalanmaları ya da özel sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Göç İdaresi Başkanlığından alacakları evraklar ile SGK’na başvurarak sağlık sigortalarını yaptırdıkları takdirde sosyal güvenlik kurumuna bağlı tüm sağlık kuruluşlarından doğrudan sağlık hizmeti alabilirler.

OASIS; modüler bir yönetim sistemine sahip, tüm bölümlerin yönetimlerinin kendi içerisinde yapmasına olanak veren ve bu yapıların birleşerek sistemin ana hatlarını oluşturduğu modüler bir Öğrenci Bilgi Sistemidir.

OASIS (Organizational & Administrative Student Information System), öğrenci bilgi sistemi anlayışına yeni yaklaşımlar getirmektedir. Tamamen Web tabanlı oluşturulan sistemde, ders kayıtları, not girişleri, transkript alma vb. gibi işlemlerin yanı sıra, SMS ile bilgilendirme (not, devam sorgulama), Mobil Cihazlardan ve Cep telefonlarından da erişim gibi yenilikçi yaklaşımlar da yer almaktadır.

Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 2007 Şubat ayında başlayan proje, 2008 Eylül ayında tamamlanıp devreye girmiştir. Şu ana kadar OASIS’in kullanıcı giriş işlemleri tamamlanmış (halen okumakta olan tüm aktif öğrencilerimiz ve , akademik birimlerin ve öğrenci işlerinin yetkileri tanımlanmış durumdadır. Altyapısı kurulan sistemde, güvenlik mekanizmaları oluşturulmuş ve kademeli olarak devreye girmiştir.

Ayrıntılı bilgi http://ybs.ieu.edu.tr/tr/oasis adresinde bulunmaktadır.

Kütüphanemizden üniversitemiz mensubu öğrenci, akademik ve idari personel ile İzmir Ticaret Odası Meclis üyeleri ve çalışanları, kurucu vakıf üyeleri ve dış kullanıcı statüsünde üye olanlar yararlanabilir.

Ödünç alma işlemi sırasında mutlaka kimlik kartı gösterilmelidir. Üniversite mensupları İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen öğrenci/personel kimlik kartlarını, dış kullanıcılar ise Kütüphane tarafından verilen üye kartlarını göstermek zorundadır.

Başkasının kartı ile ödünç alma işlemi yapılmaz.

Dış kullanıcılar için verilen kartlar 1 yıl geçerlidir.

Tüm kütüphane kullanıcıları, telif hakkı yasalarını ve Kütüphane Hizmetleri Yönergesi kurallarını kabul etmiş sayılır. Kütüphane materyalinin yasa dışı kullanımı durumunda yasal işlemlere başvurulur.

Kütüphanemiz dışarıdan gelen tüm kullanıcılara açıktır. Dış kullanıcılar nüfus cüzdanı veya pasaport ve 1 fotoğraf ile başvurup, üyelik formunu doldurduktan ve ayrıca üyelik ücretini (öğrenci 45 TL, standart 60 TL) ödedikten sonra 1 yıl süresince kütüphaneden materyal ödünç alabilirler.

Bilgi İşlem Müdürlüğü, öğrencilerimize İzmir Ekonomi Üniversitesi kaynaklarına kampüs dışından erişebilmesi için VPN servisi sağlamaktadır.

VPN bağlantı ayarları kullandığınız cihaza ve işletim sistemine göre değişiklik göstermektedir.

Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar için VPN bağlantı kurabilmek için Global Protect VPN yazılımı gerekmektedir.

Kütüphane hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi http://kutuphane.ieu.edu.tr/tr adresinde bulunmaktadır.

"ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI BURS YÖNERGESİ" aşağıdaki adreste bulunmaktadır ;
http://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/75

Bu yönerge hükümlerine göre;

Burslardan yararlanma süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda azami 1 yıl; ön lisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresi kadardır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler azami bursluluk süresine ilave edilir.

Öğrenci Belge Talepleri; OASIS-Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

A. ÖĞRENCİ BELGESİ
Öğrenci Belgesi, üniversitemize kayıtlı ve öğrencilik haklarından yararlanan öğrencilerin üniversitemizde öğrenci olduklarını gösteren belgedir.
Standart formattaki öğrenci belgesi İngilizce ve Türkçe içeriklidir.
Belgede her hangi bir açıklama yapılması isteniyorsa başvuru formu üzerinde belirtilmelidir.

B. TRANSKRİPT (BAŞARI DURUM BELGESİ)
Öğrencilerin, öğrenimleri süresince almış oldukları dersleri, notları, kredileri ve ağırlıklı not ortalamalarını yarıyıl bazında gösteren belgedir. İstenildiğinde Türkçe olarak da düzenlenebilir.

C. GRADE CARD (Hazırlık Sınıfı öğrencileri için yıl içi başarı durum belgesi)
Hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfı süresince almış oldukları derslerin notlarını, devam durumunu, not ortalamasını gösteren belgedir. Belge İngilizcedir.

D. ASKERLİK BELGESİ
Üniversitemizde tüm lisans ve Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim gören erkek öğrencilerin askerlik tehir işlemleri, başvurularına gerek olmaksızın doğrudan Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.Askerlikle ilgili olarak yoklama çağrısı alan erkek öğrencilerimize ihtiyaçları halinde Üniversitemiz tarafından ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı’na gönderilen “EK-C2 ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ”nin tasdikli bir fotokopisi verilmektedir.

E. HAZIRLIK SINIFI BAŞARI BELGESİ
Üniversitemizde hangi akademik yılda İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gördüğünü ve başarısını belirten belgedir.İstenirse İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.

F. DİSİPLİN BELGESİ
Öğrencinin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde disiplin durumunu gösteren belgedir.
İstenirse İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.

G. ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM DİLİNİ BELİRTEN BELGE
Üniversitenin eğitim dilinin “İngilizce” olduğunu gösterir nitelikteki belgedir.
İstenirse İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.

H. ŞEREF/YÜKSEK ŞEREF BELGESİ
Dönem sonu not ortalaması 3,00-3,49 olanlar “Dönem Şeref Öğrencisi”, 3,50-4,00 arasında olanlar “Dönem Yüksek Şeref Öğrencisi” sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Listede yer alan öğrenciler, taleplerini OASIS sistemindeki “Belge Talepleri” menüsünden yapmak suretiyle belgelerini alabilmektedirler.(*)

(*)Anadalında ilgili dönemde öngörülen ders yükünden eksik ders alan, İlgili dönemde başarısız dersi bulunan, eksik ders yükünü Sertifika, Yan Dal, Çift Anadal dersleri ile tamamlayamayan her hangi bir disiplin cezası alan öğrenciler “Şeref /Yüksek Şeref öğrencisi” olamazlar.

Kimlik kartının kaybı halinde yapılması gerekenler;

1. Üniversite kampusu içinde kartınızı kaybettiğinizde;
Üniversitenin Güvenlik birimi ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

2. Kayıp kartın bulunamaması halinde:
Kartınızın başkaları tarafından kullanımını önlemek için öncelikle üniversitenin mail adresini kullanarak helpdesk@ieu.edu.tr (Bilgi İşlem Müdürlüğü) adresine mail ile bildiriniz.

Akıllı Kart Talep Formu ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurunuz.

İlgili banka hesabına kart bedelini ödediğinizi gösteren dekont (25 TL-Akbank İzmir Ticari Şube (Şube Kodu: 836) / IBAN TR34 0004 6008 3688 8000 087223) (Dekont üzerine mutlaka öğrenci numarası ve ad-soyad yazdırılacaktır)

Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kaydını yenilemekle yükümlüdür.

Öğrencinin kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği yarıyıl dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

Kaydı askıya alınmış öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve ancak kayıtlı oldukları yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Öğrencilerin başarı durumu yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

Öğrenciler birinci yıl sonunda, notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,50 ise ikinci yıl derslerini almaya hak kazanır. Ortak zorunlu ders dışındaki Fakülte derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar bu dersleri öncelikli olarak alıp başardıktan sonra ikinci yıla devam hakkı kazanır. Genel not ortalaması en az 1,50 olanlardan, ortak zorunlu dersleri “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar bu dersleri başarılı oluncaya kadar üçüncü sınıf sonuna kadar normal ders yüküne ilaveten alabilirler.

İkinci yıl sonunda notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,70 olanlar üçüncü yıl derslerini alabilir. Üniversite dersleri dışındaki Fakülte derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar bu dersleri öncelikli olarak alıp başardıktan sonra üçüncü yıla devam hakkı kazanır. Genel not ortalaması en az 1,70 olanlardan Üniversite dersleri “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar bu dersleri başarılı oluncaya kadar üçüncü sınıf sonuna kadar normal ders yüküne ilaveten alabilirler.

Üçüncü yıl sonunda her dersten en az “DD” alıp, genel not ortalaması en az 2,00 olanlar dördüncü yıla geçer. “FF”, “FD” veya “NA” notu olan dersi bulunanlar bu dersleri öncelikli olarak alıp başardıktan sonra dördüncü yıla devam hakkı kazanır.

Dördüncü ve beşinci yıllar birlikte değerlendirilir. Bu yıllarda bulunan derslerden en az “DD” almış ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler altıncı yıl (ön hekimlik) uygulama dilimlerine geçmeye hak kazanır. Dördüncü veya beşinci yıllarda “FF”, “FD” veya “NA” notu olan dersler ilk açıldığında başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.

Altıncı yıl ön hekimlik uygulama dilimleri yeterliliğe dayalı olarak değerlendirilir. Bu yıl uygulamalarının tamamından “S” notu alan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. “U” notu alanlar bu dersi başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.

Kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile not ortalaması tespit edilir. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir.

Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not geçerlidir. Tekrar alınan dersler, not durum belgelerinde belirtilir.

Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

Puan Ders Notu Katsayı Statü
90-100 AA 4,00 Başarılı
85-89 BA 3,50 Başarılı
80-84 BB 3,00 Başarılı
75-79 CB 2,50 Başarılı
70-74 CC 2,00 Başarılı
65-69 DC 1,50 Koşullu Geçer
60-64 DD 1,00 Koşullu Geçer
50-59 FD 0,50 Başarısız-Kalır
49 ve aşağısı FF 0,00 Başarısız-Kalır


NA (devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.

Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Ayrıntılı bilgi http://oim.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/13 adresinde bulunmaktadır.

Öğrencilerin tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli olabilecek bir mazeretleri nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları dondurulabilir. Öğrenciler, YÖK tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle kayıt dondurmak için başvurabilirler.

Öğrencilerin kayıtları yabancı dil hazırlık sınıfında en fazla iki yarıyıl, Fakültede altı yarıyıl dondurulabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde Dekanlığa başvururlar.

Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

Kayıt dondurma talebinin işleme koyulabilmesi için ilgili yarıyıla ilişkin öğrenim ücreti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme kayıt dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk yarıyıl ücretine mahsup edilir.

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt dondurmuş öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile ispatlamak zorundadır.

Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp öğrenimini tamamlayamayanlara; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre ön lisans diploması verilir.

YÖK’ün belirlediği esaslar dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

Mazeretlerle ilgili başvuru; mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Fakülteye yapılır. Öğrencilerin mazeret durumları, Fakülte Yönetim Kurulunda ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Disiplin cezası nedeniyle alınan okuldan uzaklaştırma cezası süreleri ile sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde öğrenciler devamsız sayılırlar ve bu süre içinde eğitim etkinliklerine ve sınavlara giremezler.

Rapor süresi bitmeden sunumlara, oturumlara, uygulamalara ve/veya sınavlara girebilmesi için öğrencinin sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile açılan sınava girememiş olan bir öğrenci için yeni bir mazeret sınavı açılmaz.

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış sayılır.

Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 3 iş günü içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından gözden geçirilir ve düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem ders kayıtlarının başlangıcına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

UYGULAMA :


1. Öğrencinin/Eğiticinin sınav sorusuna itirazı varsa;
a. Soru İtiraz Formunu doldurarak Ders Koordinatörüne başvurur.
b. Ders koordinatörü konuyu soruyu hazırlayan öğretim elemanına iletir.
c. Öğretim elemanı; ders koordinatörü tarafından iletilen konuyu bilimsel açıdan değerlendirir ve görüşünü Ders Koordinatörüne iletir.
ç. Ders koordinatörü itirazı, öğretim elemanının görüşünü inceler ve karara bağlar.
d. Sınav sorusu iptali veya düzeltme varsa Bb üzerinde gerekli değişiklikler/düzeltmeler yapılır.
e. Ders Koordinatörü soru itiraz formunun altına gerekçeli kararını yazarak arşivlenmesi için fakülte sekreterine iletir.
2. Öğrencinin sınava ve sonucuna itirazı varsa sonucun ilanından itibaren 3 (üç) işgünü içinde ‘Gerekçeli İtiraz Formu’nu Bb üzerinden doldurarak Ders Koordinatörüne iletir.
a. Puanlama ve hesaplamalar ders koordinatörü tarafından kontrol edilir.
b. Herhangi bir maddi hata varsa düzeltme ve değişiklik yapılır.
c. İtiraz formunda belirtilen konularda herhangi bir değişiklik yoksa durum öğrenciye bildirilir.
ç. Değişiklik varsa Yönetim kuruluna girer ve ilan edilir, yoksa kayıtlanır
d. Ders Koordinatörü soru itiraz formunun altına gerekçeli kararını yazarak arşivlenmesi için fakülte sekreterine iletir.