Ölçme ve Değerlendirme

 

Tıp Fakültesi Evre 1 ve 2 eğitiminde mevcut ders gruplarının ölçme değerlendirme özelliklerini ayrı ayrı tanımlayabiliriz.

Tıbbın bilimsel temelleri derslerinde öğrenci başarısının değerlendirmesi, her yarıyıl sırasında ve sonunda yapılacak olan çeşitli ölçme yöntemleri ile yapılacaktır. Öğrencilerin yalnız sınavlar değil, yarıyıl içinde yaptığı her etkinliğin ölçme değerlendirmede yer alması esas hedeftir. Kullanılması planlanan ölçme yöntemleri şunlardır:

 
Sınavlar
 
Portfolyo

Tıbbın klinik temelleri derslerinde teknik beceri ve işlem bileşenlerinin değerlendirmesi Evre 1’de “yeterliğe” dayalıdır. Öğrenciler, kendilerini bir beceri açısından yeterli bulduklarında uygulamayı ya videoya kaydedip eğiticilerine Blackboard Eğitim Yönetim Sistemi (BEYS) üzerinden göndererek veya işlemi bizzat eğitmeni yanında yaparak gözlenecektir. Öğrencilerin tanımlanmış her beceri için yeterlilik alması beklenmektedir. Evre 2’nin sonunda, öğrencilerden o ana kadar ele alınan tüm klinik beceriler programı bileşenlerine yönelik yeterliliklerini entegre bir değerlendirme olan OSCE (Objective Structured Clinical Examination) sınavlarında göstermeleri istenecektir.

İnsan, Toplum ve Gezegen dersleri profesyonellik, biyoetik ve hukuk, gezegen sağlığı, alan çalışmaları ile hasta güvenliği konularından oluşmakta olup, hem sınavlar hem de portfolyo ile yapılacak olan ölçümler süreçte yer aldıkları oranda katkı yapacaktır.

Evre 3’de yapılacak olan klinik uygulamaların her biri ayrı ölçülecektir. Burada da bilgi ölçümünde yazılı sınavlar, beceri ölçümünde OSCE benzeri sınavlar, süreç içi yapılan etkinliklerde portfolyo değerlendirme kullanılacaktır.

Evre 4 yeterliliğe dayalı değerlendirme yapılan bir yıllık eğitimi kapsar. Buradaki değerlendirmede öğrencinin her yaptığı işlem, etkinlik karne ile kaydedilecek ve değerlendirmede portfolyo kullanılacaktır.

Ölçme değerlendirmede en önemli ilkemiz, öğrencinin bütün kazanımlarının bu sürece dahil edilerek değerlendirilmesidir.