Eğitim Programı

 

Program Bileşenleri

 
 

İEÜTF programı dört evreden oluşan ve toplam 6 yıl süren entegre bir programdır. Bu evreler:

   

Program evreler boyunca 3 alan etrafında sarmal bir şekilde ilerlemektedir. Bunlar;

   

Tıbbın bilimsel temelleri alanı çağdaş tıbbın temelini oluşturan anatomi, moleküler biyoloji, fizyoloji, histoloji-embriyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji gibi biyomedikal bilimlere ayrılmıştır ve başlıca 4 eğitsel etkinlikle kapsanmaktadır. Bunlar:

 

“Temeller” Blokları :
Bu bloklar her evrenin başlangıcında yer almaktadır. İlgili evrede ele alınacak öğrenme hedeflerine temel oluşturan kavramlar ele alınmaktadır. Örneğin, Temeller I bloğu Evre 1’in başında yer alan ve yaşamın moleküler, genetik ve hücresel mekanizmalarının kapsandığı bir bloktur. Bunu izleyen kavram/organ-sistem blokları bu temel kavramlar üzerine inşa edilmiştir. Evre 2’nin başındaki Temeller II bloğunda patolojik süreçlerin temel mekanizmaları, temel farmakoloji ile tıbbi mikrobiyoloji ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. Bunu izleyen kavram/organ-sistem bloklarında bu temel kavramlar üzerine şekillenen patolojik durumlar ve tedavide kullanılan prototipik ilaçlar ele alınmaktadır. Evre 3’ün başındaki Temeller III bloğunda ise öğrencilerin klinik stajlarda kullanacakları tanısal tıp (görüntüleme, klinik patoloji, klinik biyokimya ve klinik mikrobiyoloji), klinik farmakoloji yanı sıra adli tıp konuları ele alınmaktadır.

 

“Kavram/Organ-Sistem Blokları :
Bu bloklarda temel olarak biyomedikal bilimlere ait konular ele alınmaktadır.İlk 3 dönemde (Evre 1 ve 2) müfredat kavram/organ-sistem blokları çerçevesinde organize edilmiştir. Bu bloklar aşağıda gösterilmektedir.

 

Evre 1 normal yapı ve işleve odaklı iken Evre 2’de patolojik süreçler ele alınmaktadır.

 

Araştırma ve Bilgi Yönetimi (Research & Information Management, RIM):
Bu başlık altında Tıp bilişimi, biyoistatistik ve kanıta dayalı tıp konuları ele alınmaktadır. Konular evreler boyunca bir mantık sırasına göre ele alınsa da olası olduğunca kavram/organ-sistem bloklarına entegre edilmişlerdir.

 

Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji:
Bu alana ait konular Evre 1’in başında bir giriş niteliğinde (Sağlığın belirleyicileri), kavram/organ-sistem bloklarında, Evre 2’nin başında yer alan epidemiyoloji bloğunda yer almaktadır. Öğrenciler alan çalışmaları ve Evre 4’deki halk sağlığı stajı kapsamında uygulama fırsatı bulacaklardır.

 

Program Haritası